Členovia SAPI môžu mať zmluvu o inštalácií za férovú cenu

Pavel Šimon
16. 12. 2015O príspevok na podporu pre malé obnoviteľné zdroje energie v rámci projektu zelená domácnostiam len počas prvých 24 hodín požiadalo viac ako 1000 záujemcov.   Nevyhnutným krokom pri realizácii inštalácie je uzavretie zmluvy o inštalácii medzi domácnosťou a zhotoviteľom. Projekt zelená domácnostiam obsahuje  viacero špecifík, na ktoré treba v zmluve reagovať (ochrana spotrebiteľa, podmienky SIEA, pripojenie do siete, ohlásenie stavby a pod.). Zmluva by mala myslieť aj na situáciu, keď SIEA odmietne zhotoviteľovi preplatiť poukážku.   Právnici z advokátskej kancelárie Semančín Poláček, ktorí sa dlhodobo venujú problematike OZE pre Vás pripravili krátky článok, v ktorom sa môžete dozvedieť, ako postupovať pri príprave inštalačnej zmluvy.   Pre zhotoviteľov, ktorí majú záujem o jednoduché riešenie právnici ponúkajú aj prípravu kvalitnej vzorovej inštalačnej zmluvy za férovú cenu s osobitnými podmienkami pre členov SAPI. Zmluva bude zohľadňovať špecifiká projektu Zelená domácnostiam a potreby Vás ako zhotoviteľa.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek