Cena ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2019

Ján Karaba
10. 08. 2020Minister hospodárstva vyhlásil dňa 27. júla 2020 súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka. Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Ide už o 13. ročník súťaže, do ktorej MH SR vkladá veľké nádeje pri podpore záujmu firiem inovovať. Do 30. septembra 2020 je možné prostredníctvom prihlášky zapojiť projekty realizované v roku 2019 do troch súťažných kategórií.

•             výrobková inovácia (inovácia produktov)

•             technologická inovácia (procesov)

•             inovácia služieb (netechnologický proces)

V každej kategórii oceňuje ministerstvo prvé tri miesta, pričom ceny budú odovzdané počas podujatia Cooperation Innovation Technology Transfer v dňoch 20. – 21. októbra 2020. Laureáti získajú vecnú cenu a finančnú odmenu vo výške 7000 eur. Druhé miesto v každej kategórii rezort hospodárstva odmení finančnou cenou vo výške 5000 eur a autor inovácie umiestnenej na treťom mieste dostane 3000 eur.

 

Kritériami, ktoré bude pri vyhodnocovaní posudzovať odborná komisia, sú samotná inovatívnosť, ďalej prínos pre spotrebiteľa, zákazníka, či spoločnosť. Posudzovať sa bude aj vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, na národné hospodárstvo ako aj vplyv na ekológiu. SAPI tu vidí priestor pre viacerých členov, aby sa zviditeľnili. Ak máte projekty, ktoré spadajú do jednej z troch kategórií, neváhajte a prihláste ich do súťaže. Môžete len získať. 


Komentáre

Súvisiace

SAPI: Povinné predĺženie podpory spôsobí v elektroenergetike ďalšie komplikácie

V piatok schválil parlament povinnú prolongáciu podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Výrobcovia budú schválenou novelou zákona o podpore OZE donútení pristúpiť na predĺženie podpory OZE o 5 rokov, pri alikvotnom znížení výšky podpory. Ide o ÚRSO-m avizovanú schému repoweringu, ktorý nakoniec repoweringom ani nebude.

06. 07. 2021VIAC

 

SAPI: Povinná prolongácia podpory OZE je protiústavná

Prebiehajúca schôdza Národnej rady SR (NR SR) otvorí aj tému repoweringu. Ministerstvo hospodárstva predkladá návrh zákona, ktorý výrobcom natiahne podporu v čase, pričom by sa výška podpory mala alikvotne znížiť.

18. 06. 2021VIAC

 

Pozvánka na online diskusiu MH SR na tému Návrh novely zákona č. 309/2009 Z. z. – prolongácia podpory pre OZE

MH SR si vás dovoľuje touto cestou pozvať na online diskusiu MH SR na tému Návrh novely zákona č. 309/2009 Z. z. – prolongácia podpory pre OZE.

09. 06. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek