Cena ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2019

Ján Karaba
10. 08. 2020Minister hospodárstva vyhlásil dňa 27. júla 2020 súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka. Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Ide už o 13. ročník súťaže, do ktorej MH SR vkladá veľké nádeje pri podpore záujmu firiem inovovať. Do 30. septembra 2020 je možné prostredníctvom prihlášky zapojiť projekty realizované v roku 2019 do troch súťažných kategórií.

•             výrobková inovácia (inovácia produktov)

•             technologická inovácia (procesov)

•             inovácia služieb (netechnologický proces)

V každej kategórii oceňuje ministerstvo prvé tri miesta, pričom ceny budú odovzdané počas podujatia Cooperation Innovation Technology Transfer v dňoch 20. – 21. októbra 2020. Laureáti získajú vecnú cenu a finančnú odmenu vo výške 7000 eur. Druhé miesto v každej kategórii rezort hospodárstva odmení finančnou cenou vo výške 5000 eur a autor inovácie umiestnenej na treťom mieste dostane 3000 eur.

 

Kritériami, ktoré bude pri vyhodnocovaní posudzovať odborná komisia, sú samotná inovatívnosť, ďalej prínos pre spotrebiteľa, zákazníka, či spoločnosť. Posudzovať sa bude aj vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, na národné hospodárstvo ako aj vplyv na ekológiu. SAPI tu vidí priestor pre viacerých členov, aby sa zviditeľnili. Ak máte projekty, ktoré spadajú do jednej z troch kategórií, neváhajte a prihláste ich do súťaže. Môžete len získať. 


Komentáre

Súvisiace

Nové OZE môžu paradoxne naraziť na postoj MŽP

Štátny tajomník MH SR podporil veternú energiu tvrdením, že výstavba veterných elektrární sa na Slovensku oplatí. Zároveň potvrdil, že záujem už prejavujú aj samosprávy, o ktorých sme hovorili, že budú kľúčovým prvkom pri plánovaní a realizácii nových projektov.

09. 11. 2021VIAC

 

SAPI: Zníženie G-komponentu nezaplatia spotrebitelia

Dnes (29. september 2021) skončilo medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k novele Zákona o podpore OZE. Novela prináša viacero komplexných zmien, spomedzi ktorých patrí medzi najkľúčovejšie problematika G-komponentu. Poplatok za prístup do distribučnej sústavy spôsobuje už roky obrovské problémy v slovenskej energetike.

29. 09. 2021VIAC

 

SAPI: Povinné predĺženie podpory spôsobí v elektroenergetike ďalšie komplikácie

V piatok schválil parlament povinnú prolongáciu podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Výrobcovia budú schválenou novelou zákona o podpore OZE donútení pristúpiť na predĺženie podpory OZE o 5 rokov, pri alikvotnom znížení výšky podpory. Ide o ÚRSO-m avizovanú schému repoweringu, ktorý nakoniec repoweringom ani nebude.

06. 07. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek