Cena ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2019

Ján Karaba
10. 08. 2020Minister hospodárstva vyhlásil dňa 27. júla 2020 súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka. Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Ide už o 13. ročník súťaže, do ktorej MH SR vkladá veľké nádeje pri podpore záujmu firiem inovovať. Do 30. septembra 2020 je možné prostredníctvom prihlášky zapojiť projekty realizované v roku 2019 do troch súťažných kategórií.

•             výrobková inovácia (inovácia produktov)

•             technologická inovácia (procesov)

•             inovácia služieb (netechnologický proces)

V každej kategórii oceňuje ministerstvo prvé tri miesta, pričom ceny budú odovzdané počas podujatia Cooperation Innovation Technology Transfer v dňoch 20. – 21. októbra 2020. Laureáti získajú vecnú cenu a finančnú odmenu vo výške 7000 eur. Druhé miesto v každej kategórii rezort hospodárstva odmení finančnou cenou vo výške 5000 eur a autor inovácie umiestnenej na treťom mieste dostane 3000 eur.

 

Kritériami, ktoré bude pri vyhodnocovaní posudzovať odborná komisia, sú samotná inovatívnosť, ďalej prínos pre spotrebiteľa, zákazníka, či spoločnosť. Posudzovať sa bude aj vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, na národné hospodárstvo ako aj vplyv na ekológiu. SAPI tu vidí priestor pre viacerých členov, aby sa zviditeľnili. Ak máte projekty, ktoré spadajú do jednej z troch kategórií, neváhajte a prihláste ich do súťaže. Môžete len získať. 


Komentáre

Súvisiace

Dôležitá diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky

EURACTIV začiatkom týždňa organizoval ďalšiu zaujímavú diskusiu, tentokrát na tému bariér pri zavádzaní zelených zdrojov na Slovensku. Verejnosť, samosprávy aj firmy vnímajú obnoviteľné zdroje ako cestu k energetickej sebestačnosti a nižším cenám energií, no rozvoj OZE brzdia napríklad regulačné prekážky, nedostatok flexibility sústavy, pomalá digitalizácia a bariéry zdieľania energie.

28. 06. 2023VIAC

 

Ministerstvo hospodárstva nestihlo ďalší termín

Celosvetový trend zachytený v predchádzajúcej správe je pozitívny, návrat do slovenských reálií nás však trošku schladí. Rezort hospodárstva totiž nestihol poslať Európskej komisii k 15. marcu správu o pokroku v plnení svojho národného energetického plánu.

05. 04. 2023VIAC

 

Česká republika ide príkladom v podpore OZE

Od zmeny vlády v roku 2020 si mnohí zástancovia zelenej energie sľubovali veľa. Nová vláda dokonca vo svojich cieľoch podporu OZE spomínala a Ministerstvo hospodárstva aj podniklo niektoré dôležité kroky. Žiaľ, stále máme ďaleko k masívnemu rozvoju zelených zdrojov.

15. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek