Časopis Solar Technika je mediálnym partnerom seminára SAPIČasopis Solar Technika je mediálnym partnerom seminára SAPI

SAPI
28. 09. 2012Časopis SolarTechnika – jediné česko-slovenské periodikum zamerané na fotovoltiku a solárnu termálnu energiu. V štyroch vydaniach prináša kvalitné a kvalifikované informácie od odborníkov z praxe a aplikovaného výskumu. Všetky články sú v aktuálnom čase uverejnené na internetovej stránke www. solartechnika.sk, kde sa formou komentára môžu všetci zapojiť do diskusie ku každému príspevku. Redakcia spolupracuje s renomovanými firmami, a projesijnými odbornými skupinami, starostami obci a miest Slovenska a Čiech, a Vysokými školami z Českej a Slovenskej republiky. Časopis SolarTechnika je mediálnym partnerom množstva výstav (Amper Brno, Solar Praha, ForTherm Praha, Infotherma Ostrava, MSV Nitra, Brno, Coneco, SHK Brno, Elosys Trenčín...) v Českej a sôlovenskej republike Predmetom záujmu SolarTechniky sú: FOTOVOLTIKA ■ Fotovoltické systémy, moduly, komponenty – využitie pre priemyselné objekty, v samospráve, rodinné domy, ostrovné systémy (bez pripojenia k verejnej sieti), konkrétne aplikácie, trendy v segmente, možnosti financovania, najvýznamnejšie projekty, služby a aktivity firiem ponúkajúcich apod. SOLÁRNA TERMÁLNA ENERGIA ■ Solárne systémy, moduly – možnosti využitia priemyselné, športové a rekreačné objekty, pre rodinné domy, využitie v samosprávu, príklady konkrétnych aplikácií, trendy v využívaní solárnej energie, služby a aktivity firiem firiem ponúkajúcich apod.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek