Biznis Tuesdays - Nová energetická legislatíva a jej dopady na odvetvie OZE

13.12.2022

SAPI
11. 11. 2022V júli tohto roku bola po takmer 1,5 roku vyjednávania a pripomienkovania v parlamente konečne schválená veľká novela zákona o energetike, ktorou sa transponovala európska smernica o vnútornom trhu s elektrinou (market dizajn). Táto novela priniesla do slovenskej energetickej legislatívy zásadné zmeny v podobe nových účastníkov na trhu s elektrinou, kedy sa zadefinovalo postavenie aktívnych odberateľov, agregátorov flexibility, zariadení na uskladnenie energie a energetických komunít. V októbri bola v nadväznosti na novelu o energetike tiež schválená veľká novela zákona o podpore OZE a VÚKVET (tzv. "tristodevina"), do ktorej sa transponovala európska smernica o podpore využívania OZE (REDII).

Aké zmeny sa udiali v týchto kľúčových zákonoch, ako sa zmení podpora OZE v elektroenergetike a aké budú mať noví účastníci na trhu práva a povinnosti? Toto všetko sa dozviete priamo od expertov z kancelárie Poláček & Partners. Ján Karaba vám na záver predstaví, čo si od týchto zmien sľubujeme v SAPI a aké dopady môžu mať na odvetvie OZE.

Program:

10.00 – 10.45

Najdôležitejšie zmeny v zákone o energetike

Jozef Hudák, Poláček & Partners

10.45 – 11.30

Najdôležitejšie zmeny v zákone o podpore OZE a VÚKVET

Juraj Ondrejka, Poláček & Partners

11.30 – 11.45

prestávka na občerstvenie

 

11.45 – 12.30

Praktické dopady legislatívnych zmien na odvetvie OZE

Ján Karaba, SAPI

12.30 – 13.30

Obed

 

Na podujatie je potrebné sa zaregistrovať najneskôr do 09.12.2022.

Registračný poplatok je 80 EUR bez DPH, členovia SAPI majú zľavu 20 EUR.Komentáre

Súvisiace

SAPI Energy Conference 2023

Pozývame Vás na 13. ročník SAPI Energy Conference, ktorá sa uskutoční 4. a 5. októbra v Hoteli Senec****.

03. 08. 2023VIAC

 

Registrácia na SAPI Energy Conference 2023 je oficiálne spustená

Od dnešného dňa máte možnosť zaregistrovať sa na tohtoročnú SAPI Energy Conference, ktorá sa uskutoční 4. a 5. októbra v Hoteli Senec. Dvojdňový program, ako aj registračný formulár, môžete nájsť na našej webovej stránke.

03. 05. 2023VIAC

 

Biznis Tuesdays - Výstavba a prevádzka vlastného fotovoltického zdroja elektriny

V časoch pretrvávajúcej neistoty pri cenách energií a postupného uvoľňovania bariér na pripájanie nových obnoviteľných zdrojov je čoraz viac spotrebiteľov motivovaných k investícii do vlastného fotovoltického zdroja elektriny, ktorého súčasťou je často aj akumulácia elektriny. S produkciou vlastnej elektriny sa však nespájajú iba benefity, ale aj určité legislatívne povinnosti, ktoré musí aktívny odberateľ spĺňať.

07. 02. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek