Argumenty a pripomienky k novele zákona 309/2009, tlačová beseda na MHSRArgumenty a pripomienky k novele zákona 309/2009, tlačová beseda na MHSR

SAPI
11. 12. 2012Vo štvrtok 13.12 2012 o 12.00 sa členovia SAPI spolu s majiteľmi FV elektrární stretnú na ministerstve hospodárstva SR s médiami, aby vyjadrili nespokojnosť s navrhovanou novelou zákona o podpore OZE, korá má za účel likvidáciu obnoviteľných zdrojov, vznikla poza chrbát celého priemyslu a uzákoňuje nekalé postupy URSO, ktoré boli doteraz v rozpore so zákonom. Vyzývame všetkých - zmobilizujte seba, svojich známych a príďte povedať všetkým o vašich byrokratických problémoch s fotovoltikou. Prosíme vás šírte všade kde môžete dokumenty s pripomienkami SAPI k predkladanej novele a pomôžte nám udržať obnoviteľné zdroje pri živote pre budúce generácie aj vašou účasťou. dokumenty na stiahnutie: fve podla_vykonu.pdf (37,7 kB) NRSR argument dec2012_urso počty.pdf (72,4 kB) Pripomienky SAPI k novele 309_2009.pdf (83 kB) text pripomienok: Pripomienky k novele zákona 309/2009 o OZE od Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) SAPI k novele zákona č. 309/2009 o OZE a KVET zaujíma nasledovné stanovisko: Vládna novela zákona obsahuje 29 bodov zmien, a zjednodušene povedané nie je to novela, ale zásadná zmena. Do zákona zavádza také zmeny, ktoré prakticky znemožňujú použitie obnoviteľných zdrojov energie či už pre podnikanie alebo aj pre bežné použitie. I napriek celosvetovému trendu na rozširovanie podielu OZE v energetike a bežnom používaní sa Slovensko touto novelou vracia do čias kedy OZE nebolo prakticky používané. Z nášho pohľadu by bolo pre predkladateľa jednoduchšie celý zákon o OZE zrušiť, podstata by bola tá istá ako s “novelizáciou”. Niekoľko zásadných bodov, ktoré to dokazujú a sú (ne)odborne najvypuklejšie: 1. Pri elektrine vyrobenej zo Slnka a vody sa limity na OZE zmenšujú, avšak pri KVET (zväčša spoluspaľovanie uhlia a biomasy) sa limit zvyšuje. 2. Novela navrhuje zmeny v definícii inštalovaného výkonu, ktorý SAPI pred pol rokom kritizovala a požiadala o vysvetlenie MH SR. Samotné MH SR ako terajší predkladateľ a spolu s ním aj SIEA súhlasili s naším, logicky a technicky správnym vysvetlením tohto pojmu. Ako je možné, že tí istí úradníci o pol roka tvrdia, že čierne už je biele? Ide len o jednoznačnú snahu napĺňať štátny rozpočet pomocou pokút a retroaktívne  šikanovať občanov tejto republiky. Podstatný fakt, na ktorý Vás chceme upozorniť je, že - kvôli kontrole inštalovaného výkonu URSO už 2x robilo kontroly na všetkých FV elektrárňach na Slovensku za peniaze daňových poplatníkov, okrem jedného medializovaného prípadu sa žiadne pochybenia nenašli v ďalších 1383 FV elekrárňach a výsledky kontrol neboli doteraz zverejnené. Ako je možné, že URSO nemusí zdôvodniť a dokázať na základe prevedených kontrol, že došlo k reálnym pochybeniam? 3. Novela znemožňuje pripojenie OZE cez miestne distribučné spoločnosti - v praxi to znamená, že akýkoľvek OZE musí byť pripojený iba do troch celoslovenských distribučných spoločností (podľa zákona označené ako RDS). V priemyselných areáloch, kde zväčša sú takéto miestne distribučné spoločnosti a súčasne aj množstvo firiem, tieto nebudú mať možnosť si pre svoju spotrebu vyrobiť obnoviteľnú energiu. A ak áno, tak za neprimeraných technických a ekonomických okolností. Tu sa filozofia OZE - vyrábam a spotrebúvam na mieste - úplne stratila v prospech štandardnej energetiky. Je to trestanie za snahu zlepšovať svoju energetickú a ekonomickú bilanciu. A podpora monopolov. 4. Najširšou časťou tejto novely je časť obsahujúca sankcie. Sankcie, ktoré sú za veci, ktoré majitelia urobili správne, ale v čase iného znenia. Je to ako keď od zajtra začne platiť zákon, že jazdiť sa môže už len na drevených pneumatikách, ale v minulosti boli povolené aj gumené. Avšak všetci tí, čo v minulosti jazdili na gumenných, hoci to bolo povolené, teraz zaplatia pokuty. Presne o tom sú body 14. obsahujúci nový § 3b a 26. obsahujúci nový § 12b. Slovenská republika za toto riskuje veľmi početné súdne spory - niekoľko stovák (minimálne 450) v prípade, že URSO začne tieto sankcie na už postavené FV elektrárne aplikovať, čo bude mať dosť značný vplyv na štátny rozpočet, napriek tomu, čo tvrdí dôvodová správa. 5. Nasledujúca pripomienka je proti spôsobu riešenia tejto novely: v dôvodovej správe zákona sa píše: “Návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočet obcí a vyšších územných celkov, nebude mať finančný, ekonomický, environmentálny vplyv a ani vplyv a zamestnanosť a životné prostredie.”. Avšak k zdôvodneniu nutnosti skráteného legislatívneho konania je niečo iné: “... aby sa vzhľadom na to, že štátu môžu vzniknúť značné hospodárske škody, uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona”. Preto je na mieste otázka, ktorý z týchto dvoch materiálov je chybný? Podľa nás oba. Predkladateľ navyše zabudol napísať, že v roku 2012 bolo inštalovaných len 3% FV elektrární z množstva v roku 2011 (2011 - 320 MWp, 2012 - 9,5 MWp), cena elektriny ide dole o 3%, aký ma teda FV vplyv na konečné ceny pre spotrebiteľa? 6. Bod 19 označovanie štítkového výkonu panelov výrobcom elektrickej energie (teda majiteľ FV elektrárne by mal znovu označiť všetky panely novelou v nepresne definovanom rozsahu). To je požiadavka na takej odbornej úrovni, ako by si mal každý majiteľ auta znovu označiť motor svojho auta aký má výkon, napriek tomu, že ho už má od výrobcu popísaný a overený v technickom preukaze. 7. SAPI zastupuje množstvo firiem na Slovensku. Tieto vytvárajú stovky pracovných miest v tejto oblasti. Skutočný podiel všetkých firiem v SR je samozrejme vyšší. Spolu zastupujeme cez 55 % predajcov komponentov, takmer 67 % realizátorov, inštalatérov a  majiteľov FV elektrární. Preto si trúfame tvrdiť, že o tomto sektore máme najlepší prehľad a mali by sme byť prizvaní do diskusie o takýchto zásadných zmenách. Samozrejme o všetkých týchto činnostiach voči sektoru OZE informujeme prostredníctvom EPIA (Európska fotovoltická asociácia) Európsku komisiu v Bruseli. Dôvodov na námietky a rozporov v tejto novele je podstatne viac. Sú zverejnené na viacerých miestach. Jednou z nich je aj webová stránka asociácie (www.sapi.sk). Vo štvrtok 13. 12. 2012 budeme výhrady verejne prezentovať médiám a budeme informovať o nekompetentnosti a neodbornosti našich politikov a úradníkov. Preto na vás apelujeme aby ste sa na túto problematiku pozreli nezaujato a túto novelu nepodporili a žiadali o jej prepracovanie do úrovne kvality, ktorá je odborne na úrovni a medzinárodne nespôsobí blamáž a škody Slovenskej republike.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek