Aktuálny program seminára SAPI - prihlasovanie uzavreté

Juraj Vedej

Ivana Kukanová

Veronika Galeková

SAPI
12. 10. 2018KAPACITA SEMINÁRA BOLA NAPLNENÁ A PRIHLASOVANIE ZASTAVENÉ (V PRÍPADE POTREBY NÁS KONTAKTUJTE EMAILOM). ĎAKUJEME.


Rok 2019 bude rokom zmien. Postará sa o ne, okrem iného, aj novela Zákona o podpore OZE, ktorá je práve v parlamente. So sebou prináša pozitívum v podobe lokálneho zdroja a jednotného výkupcu, ale aj niekoľko potenciálnych negatív pre rozvoj obnoviteľných zdrojov. Aj o tom sa bude hovoriť na 8. ročníku seminára SAPI, na ktorom asociácia predstaví svoju jedinečnú štúdiu o možnostiach využitia OZE. Tento ročník sa bude venovať  predovšetkým konceptu lokálneho zdroj, interpretácii štúdie o možnostiach využitia OZE, aukciám ale aj programu Zelená domácnostiam, či povinnostiam výrobcov a dovozcov elektrozariadení zo zákona o odpadoch.


1. blok: Malé zdroje a inovatívne riešenia:

Pre rozvoj decentralizovaných zdrojov sa ponúkajú stále lepšie možnosti akumulácie, je však nutné poskytnúť im aj legislatívnu oporu. V susedných Čechách partnerská asociácia AKU - BAT už vyvíja prvé kroky v tejto oblasti o čom nám povie Jan Šamal, člen predstavenstva a vedúci strategicko - legislatívnej skupiny tejto asociácie. O akumulácii a údržbe fotovoltických elektrární prídu porozprávať Ján Mišovič a Radek Petržílek z ČEZ Solární, s.r.o. a o mikrogridoch povie viac Peter Chochol zo spoločnosti sféra, a.s. Niekoľkokrát tento rok boli spomínané povinnosti výrobcov a dovozcov elektrozariadení zo zákona o odpadoch, o nich povie Elena Bodíková zo spoločnosti Slovmas, a.s., ktorá je aj generálnym partnerom podujatia. V závere bloku bude už tradične Matejom Veverkom a Michalom Ilkovičom zo SIEA odprezentovaný ostatný ročník programu Zelená domácnostiam a prezentované zmeny, ktoré je možné očakávať pri pokračovaní tohto úspešného projektu.


2. blok: Štúdia SAPI o možnostiach využitia OZE a Lokálny zdroj:

V druhom bloku predstaví SAPI aktuálne jedinú technickú štúdiu možností využitia OZE a ich vplyvu na elektrizačnú sústavu na Slovensku. SAPI si štúdiu dalo vypracovať odborníkom a akademikom zo Svetovej energetickej rady (SK WEC), ktorí sa podieľali aj na, nikdy nezverejnenej štúdii Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy. Prezentovať ju bude jeden zo spoluatorov Juraj Kubica, sekretár SK WEC. Vzhľadom na prisľúbenú účasť zástupcov VSD a ZSD sa očakáva k tejto téme veľmi poctivá odborná diskusia. Výsledky štúdie budú prvýkrát predstavené exkluzívne na seminári SAPI.


V druhom bloku dostane priestor aj koncept Lokálneho zdroja, ktorý sa, aj vďaka SAPI, dostal do aktuálne prerokovávanej novely Zákona o podpore OZE. Ján Karaba z výkonného výboru asociácie koncept predstaví a povie detailnejšie o tom, ako Lokálny zdroj postaviť a aké výhody môže investorom priniesť. Teda, ako prakticky Lokálny zdroj postaviť, pre koho je určený a aké sú na jeho stavbu legislatívne podmienky.


3. blok: Reforma podpory OZE a aukcie  - čo prinesú?

Aukcie sú ďalšou z horúcich tém, ktoré prinášajú množstvo nejasností a otázok. O novele zákona, ktorá má aukcie zaviesť sa rokuje v parlamente a verejnosť ju už mala možnosť pripomienkovať. Aj napriek tomu, že sú odborníci oboznámení s jej znením, existuje stále množstvo otázok ako vlastne budú aukcie vyzerať a prebiehať. Preto chceme o nich hovoriť z viacerých pohľadov. Právny pohľad odprezentuje Jozef Hudák z kancelárie Poláčet&Partners, ekonomický aspekt rozanalyzuje Martin Vlachynský z INESS a o skúsenosti zo zahraničia sa podelí Ján Lacko člen výkonného výboru SAPI. Úlohu distribučnej spoločnosti v aukciách vysvetlí zástupca VSD. Priestor bude, samozrejme, aj na diskusiu.


Seminár SAPI sa uskutoční v bratislavskom Technopole, v utorok, 23. októbra 2018 od 8:30 hod. Registračný poplatok je 99 eur bez DPH a zahŕňa vstup, občerstvenie a obed. Členovia SAPI majú 30% zľavu. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára.


Prihlásenie je možné do 19. 10. 2018 a kapacita sály je už pomerne naplnená.


Program:


8:30 - 9:00 Prezencia + ranná káva
9:00 - 9:05 Otvorenie seminára, úvodný príhovor: Veronika Galeková (SAPI)

9:05 - 10:30 Prvý blok: Malé zdroje a inovatívne riešenia – moderuje Veronika Galeková/SAPI


9:05 - 9:25      Akumulace na prahu rozmachu a jak jsme v Čechách na něj připraveni: Jan Šamal, člen predstavenstva a vedúci strategicko - legislatívnej skupiny (AKU – BAT)
9:25 - 9:40      Mikrogridy: Peter Chochol (sféra a.s.)
9:40 - 9:55     
Akumulácia, EPC a údržba FV elektrární: Ján Mišovič, Radek Petržílka (ČEZ Solární, s.r.o.)
9:55 - 10:15    Povinnosti výrobcov a dovozcov elektrozariadení zo zákona o odpadoch: Elena Bodíková (Slovmas, a.s.)
10:15 - 10:30  Zelená domácnostiam v polčase: Matej Veverka, Michal Ilovič (SIEA)

10:30 - 10:45  Krátka prestávka na kávu     

10:45 - 12:30 Druhý blok: Štúdia SAPI o možnostiach využitia OZE a Lokálny zdroj – diskusia – moderuje Ján Karaba/SAPI, SolarEnergia, s.r.o.


10:45 - 11:05 Možnosti využitia OZE na Slovensku a ich vplyv na elektrizačnú sústavu v SR: Juraj Kubica, sekretár Svetová energetická rada SK WEC
11:05 - 12:00 Diskusný panel: Marián Kapec (ZSD), Josef Nováček (SSED), VSD
12:05 - 12:15 Krok za krokom - ako postaviť Lokálny zdroj: Ján Karaba (SAPI)                                                                                                                                       

12:15 - 12:30 Portálové riešenie ako nástroj pre správu FVE: Marek Mrváň (UAVONIC s.r.o.)


12:30 - 13:30 Obed

13.30 - 15:00 Tretí blok: Reforma podpory OZE a aukcie - čo prinesú? - moderuje Veronika Galeková/SAPI


13:30 - 13.45 Aukcie z právneho pohľadu: Jozef  Hudák (Poláček&Partners)  
13:45 - 14:00
Aukcie pomôžu znížiť "elektrickú daň": Martin Vlachynský (INESS)

14:00 - 14:15 Ako prebiehajú aukcie v zahraničí, skúsenosti firmy: Ján Lacko (SAPI, Voltalia)         
14:15 - 15:00 Diskusia: Jozef Hudák, Martin Vlachynský, Ján Lacko, Branislav Sušila 
(VSD)

15:00      Záver


Mediálne výstupy zo seminára:

https://euractiv.sk/section/energetika/news/slovensko-stale-nevie-kolko-obnovitelnych-zdrojov-moze-este-pripojit/Za podporu ďakujeme partnerom:

Generálny partner:
Hlavní partneri:


Mediálni partneri:Komentáre

Súvisiace

Registrácia na SAPI Energy Conference 2023 je oficiálne spustená

Od dnešného dňa máte možnosť zaregistrovať sa na tohtoročnú SAPI Energy Conference, ktorá sa uskutoční 4. a 5. októbra v Hoteli Senec. Dvojdňový program, ako aj registračný formulár, môžete nájsť na našej webovej stránke.

03. 05. 2023VIAC

 

Biznis Tuesdays - Výstavba a prevádzka vlastného fotovoltického zdroja elektriny

V časoch pretrvávajúcej neistoty pri cenách energií a postupného uvoľňovania bariér na pripájanie nových obnoviteľných zdrojov je čoraz viac spotrebiteľov motivovaných k investícii do vlastného fotovoltického zdroja elektriny, ktorého súčasťou je často aj akumulácia elektriny. S produkciou vlastnej elektriny sa však nespájajú iba benefity, ale aj určité legislatívne povinnosti, ktoré musí aktívny odberateľ spĺňať.

07. 02. 2023VIAC

 

Biznis Tuesdays - Nová energetická legislatíva a jej dopady na odvetvie OZE

Aj Vás zaujíma, čo sa tento rok zmenilo v najdôležitejších energetických zákonoch? Príďte sa to dozvedieť priamo od odborníkov

11. 11. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek