Aké druhy podpory OZE a fotovoltiky sú na Slovensku?

Pavel Šimon
27. 07. 2015S blížiacim sa spustením inštalačnej podpory malých zdrojov z euro fondov sa opäť zvyšuje záujem o obnoviteľné zdroje a fotovoltiku. Väčšina ľudí sa však v zložitých pojmoch a typoch podpory nevyzná - je okolo nich množstvo mýtov. Pre jasnejšie vymedzenie pojmov ich zhrnieme v tomto príspevku. Obnoviteľné zdroje používajú 6 mechanizmov, ktoré pomáhajú pri inštalácii a ich práci ale tiež pri rozhodovaní o ich realizácii. Niektoré sú čisto finančné, iné zjednodušujú prácu a tým znižujú potrebné výdavky (finančné alebo časové). Niektoré definujú zákony, iné zasa ekonomika.

Zákonné druhy podpory

Zákon č. 309/2009 Z.z. vymenúva štyri druhy podpory alternatívnych zdrojov (OZE a VUKV):

Ďalšie druhy ekonomickej motivácie pre inštaláciu OZE

Od roku 2014 sa pomaly otvára iná finančná podpora – eurofondy – ich spustenie pre malé zdroje sa očakáva od septembra 2015. Viac zverejní SIEA a následne aj my. Najdôležitejší ekonomický prínos pri prevádzke FV riešenia však v súčasnosti nie je vo vyššie menovaných podporných mechanizmoch. Najvýhodnejšia a súčasne najprirodzenejšia forma finančného príjmu za prevádzku fotovoltiky (OZE všeobecne) riešenia je v možnosti si svoju vlastnú vyprodukovanú elektrinu spotrebovať. To znamená, že objem tejto elektriny nie je potreba kúpiť od iného dodávateľa (teda nie je potreba ju platiť). V súčasnosti je FV technológia tak lacná, že elektrina z nových inštalácii je lacnejšia ako sa kupuje od dodávateľov elektriny. Vlastná výroba je teda lacnejšia ako nákup z vonku.

Čo je teda možné v súčasnosti realizovať

  1. Klasický systém s doplatkom.
  2. Malý zdroj ako nepodnikanie (bez podpory euro fondmi).
  3. Malý zdroj ako nepodnikanie s inštalačnou podporou euro fondmi.
  4. Zdroj výlučne na vlastnú spotrebu (Nepodnikanie v energetike podľa §4 ods. (2) energetického zákona).
Klasický systém: prednostné pripojenie, výkup elektriny, doplatok a prevzatie zodpovednosti za odchýlku. Možné realizovať iba v regióne VSD a do výkonu 10 kW. Malý zdroj bez euro fondov: prednostné pripojenie, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a skrátená administratíva pripojenia. Nie je možné mať doplatok a prakticky ani výkup elektriny. Prebytočnú elektrinu môže odovzdávať bezplatne. Možné realizovať na domácnosti po celom Slovensku (pre upresnenie malý zdroj je do 10 kW). Malý zdroj s euro fondmi: prednostné pripojenie, prevzatie zodpovednosti za odchýlku, skrátená administratíva pripojenia a inštalačná podpora z euro fondov. Prebytočnú elektrinu môže odovzdávať bezplatne. Nie je možné mať výkup elektriny a doplatok. Realizácie až po zverejnení výzvy na fondy - očakávané od septembra 2015. Bude možné realizovať na domácnosti po celom Slovensku. Zdroj výlučne na vlastnú spotrebu: Tento spôsob realizácie nepoužíva mechanizmy zákona o podpore OZE (č. 309/2009), využíva iba energetický zákon (č. 251/2012). Nie je podpora prednostným pripojením, výkupom elektriny, doplatkom, prevzatím zodpovednosti za odchýlku ani nie je možné použiť inštalačnú podporu z euro fondov. Jediná „podpora“ je zásadne skrátená administratíva pripojenia (jedna A4 na ÚRSO) a žiadna prevádzková administratíva. Ekonomika a výhoda je, že si majiteľ vyrobí elektrinu lacnejšie ako ju vie kúpiť od dodávateľov. Limit je 100 kW na jednu budovu a je možné realizácie pre akúkoľvek budovu - domácnosť aj podnikanie.

Čo sa teda oplatí realizovať?

Na takú otázku neexistuje univerzálna odpoveď. Preto si investíciu každý musí zvážiť osobne. Ktokoľvek v SAPI vám rád odpovie na naše otázky a poradí pri rozhodovaní, rozhodnutie je však na majiteľovi (budúcom). Osobne som presvedčený, že najprirodzenejším spôsobom je realizácia na (výlučné) pokrytie vlastnej spotreby. Je však množstvo miest kde sa nedá realizovať takáto filozofia - spotreba je v čase výroby malá a naopak keď je spotreba veľká systém nevyrába alebo nie je možnosť meniť spotrebné návyky. Ak je také  miesto domácnosť odporúčam realizáciu Malého zdroja ako nepodnikanie. Či už využiť alebo nie podporu euro fondmi - to je na zváženie majiteľa. Niekto si realizuje fotovoltiku pre zvýšenie svojej nezávislosti. U takého majiteľa mi potom nedáva zmysel si na jednej strane zvýšiť energetickú nezávislosť a na druhej strane sa na takmer 5 rokov stať subjektom možnej kontroly čerpania euro fondov.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek