Akcia 1508: Ústavný súd SR k strate podpory

Pavel Šimon
07. 11. 2015Začnem ako v otrepanom vtipe: Mám pre vás dve správy, jednu dobrú a jednu zlú. Bohužiaľ na Slovensku a najmä v OZE je to tak, a skôr je to dnes dokonca najmä o zlých spravách. Najskôr teda tú dobru. Ústavný súd SR zasadal - presnejšie jeho plénum (kompletné všetci sudcovia) - a rozhodol aj o našej sťažnosti. Presnými pojmami: "rozhodol o návrhu skupiny 40 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 4 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 20 ods. 1 a 4 a s čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením takto: Návrh skupiny 40 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky p r i j í m a na ďalšie konanie." V tej zlej správe je to, že (opäť slovami ÚS SR): "Návrhu na pozastavenie účinnosti § 4 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov n e v y h o v u j e." Návrh poslancov je vedený  pod sp. zn. PL. ÚS 50/2015. Tlačová správa ÚS SR tu: portal.concourt.sk

Čo to vlastne znamená?

Najskôr vecne, len vysvetlenie: V prvom rade, že ÚS SR nevyhovel návrhu na "predbežné opatrenie" - nepozastavil účinnosť sporných častí zákona do samotného rokovania o veci. V druhom rade: samotný návrh splnil všetky administratívne náležitosti a je správne napísaný. Plénum teda návrh prijalo a bude o ňom v budúcnosti rokovať. Osobný názor: Je škoda, že plénum ÚS SR nezvážilo, že obsahom návrhu je dotknutých priamo cez 1 100 výrobcov a nepriamo ohrozených tisíce ľudí. Škoda na ich majetku je v desiatkach miliónov €. Pevne však verí, že tieto okolnosti budú zvážené pri samotnom pojednávaní o návrhu.    

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek