Aby vás protischránkový zákon nepripravil o biznis v energetike

Ivana Kukanová
23. 06. 2017Protischránkový zákon zaviedol pre mnohých podnikateľov povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora. Táto nemilá byrokratická povinnosť (akoby ich bolo doteraz málo) neobišla ani podnikateľov v energetike. Čas neúprosne plynie a termín 31. júl 2017 je predo dvermi. Dajte si pozor, aby ste štátnym orgánom nedali ďalší zbytočný dôvod, ako vás pripraviť o podporu alebo ohroziť vaše podnikanie v energetike. Výrobcovia zelenej elektriny Povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora sa týka aj výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí podnikajú na základe potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti, a ktorým je vyplácaná podpora. Podľa zákona sa táto povinnosť týka všetkých výrobcov elektriny, ktorí poberajú podporu prevyšujúcu sumu 100 000 EUR jednorazovo alebo sumu 250 000 EUR úhrnne za jeden kalendárny rok. Zápis do registra je potrebné vykonať najneskôr do 31.7.2017. V opačnom prípade výrobcom hrozí, že túto podporu prídu. Podnikatelia v energetike na základe povolenia Jednoznačne a bez posudzovania naplnenia ďalších podmienok a finančných limitov sa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora vzťahuje na podnikateľov, ktorí podnikajú v energetike na základe povolenia. Táto povinnosť im vyplýva priamo z ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona o energetike, ktoré bolo do tohto predpisu vložené práve protischránkovým zákonom. Aj v tomto prípade je potrebné zápis do registra vykonať najneskôr do 31.7.2017. V opačnom prípade Úrad pre reguláciu sieťových odvetví takýmto osobám môže zrušiť povolenie na podnikanie v energetike. Záver Na vykonanie zápisu do registra ostávajú necelé dva mesiace. Odporúčame preto podnikateľom v energetike, aby zhodnotili svoju zápisnú povinnosť a zápis do registra vykonali čo najskôr. Nezabudnite. Vy musíte vždy načas, to len štát ma na všetko času dosť. Naša advokátska kancelária Poláček & Partners je oprávnenou osobou na vykonanie zápisu. So zápisom vám radi pomôžeme.   Autori: Juraj Ondrejka a Pavol Poláček

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek