11. ročník seminára SAPI naživo aj online

26.10.2021

SAPI
29. 10. 2021Výročný seminár SAPI naplnil aj tie najväčšie očakávania. Diváci ocenili výber atraktívnych a aktuálnych tém a to či už išlo o predstavenie inovácií, možností financovania nových OZE, či odbornú diskusiu o balíčku Fit for 55. Rečníci preukázali veľkú dávku odbornosti aj pri odpovediach na početné otázky z publika.

 

Hneď v úvode seminára predstavil Daniel Hrčka zo spoločnosti Viessmann, ktorá bola generálnym partnerom podujatia, inovatívne riešenia fotovoltických systémov na strechách, ktoré kombinujú zeleň a inovatívny spôsob ukladania panelov tak, aby sa zabránilo prehrievaniu počas horúcich mesiacov. Riešenia FVE s využitím batérií a striedačov od značky Huawei priblížil Július Baka z Photomate. Od fotovoltiky sme sa následne presunuli k ďalším obnoviteľným zdrojom. Martin Dudák z SPP nám priblížil, ako efektívne využívať koncept cirkulárnej ekonomiky pri nakladaní s bioodpadom na produkciu biometánu. Peter Hegeduš z Národnej vodíkovej asociácie Slovenska oboznámil účasníkov seminára ako funguje výroba zeleného vodíka pomocou PEM elektrolýzerov a blok o inováciách uzavrel Oto Halás zo spoločnosti Slovgeoterm o aktuálnom stave využívania geotermálnej energie na Slovensku.

 

Druhý blok sa snažil priniesť odpovede na otázku, ako bude pokračovať rozvoj OZE na Slovensku. Jozef Hudák z Poláček & Partners sa zameral na prekážky rozvoja OZE a následne zhodnotila komponent OZE v slovenskom energetickom a klimatickom pláne Lucia Palmanová zo SAPI. Z ministerstva hospodárstva nám prišli predstaviť postup vlády v implementácii Clean Energy Package Marián Nicz a Juraj Novák a blok uzavrel Dávid Madaj z Úradu vlády SR prednáškou o implementácii komponentu OZE do Plánu obnovy. Z informácií, ktoré odzneli je zrejmé, že konečne existuje politická vôľa urýchliť rozvoj OZE na Slovensku, no kľúčové bude odstránenie administratívnych prekážok a pripraviť legislatívne prostredie.

 

Vrcholom podujatia bol aj tento rok tretí blok. V odbornej diskusii sa stretli Lenka Ferenčáková z Ministerstva hospodárstva SR, Zdeněk Čech, zo zastúpenia EK na Slovensku, Milan Zvara z Ministerstva životného prostredia SR a Ján Karaba zo SAPI, aby diskutovali pod taktovkou analytičky a novinárky Ireny Jenčovej z portálu Euractiv o súlade slovenských politík s plánmi balíčka Fit for 55. Diskutujúci potvrdili potrebu medzirezortnej spolupráce pri rozvoji OZE a zhodli sa aj na potrebe odstránenia bariér rozvoja OZE. Všetko bude teraz závisieť od toho, či neostane len pri slovách a jednotlivé orgány štátnej správy nájdu konsenzus aj pri implementácií plánov a politík.

 

Podujatie uzavrel blok venovaný financovaniu OZE, ktorý otvoril Milan Orlovský z KOOR témou OZE v GES službe. Fungovanie PPA kontraktov priblížila Hannah Hunt z platformy RE-Source a o bariérach ich využívania na Slovensku hovoril Peter Kalman z Greenlogy. Konferenciu uzavrela prednáška Mária Braniša z Tatra banky, ktorý priblížil pohľad finančnej inštitúcie na financovanie OZE. Podľa slov Mária Braniša aktuálny banka nahliada na sektor OZE ako rizikový, keďže okrem dlhého trvania investície sa stretávame aj so zásahmi štátu, ktoré menia pravidlá na trh. Či už išlo o G-komponent alebo aktuálne povinný repowering z dielne MH SR.  

Komentáre

Súvisiace

SAPI Biznis Tuesday o veternej energii na Slovensku

Pridajte sa k nám a preskúmajte trh s veternou energiou a potenciál jej rozvoja na Slovensku. Toto exkluzívne podujatie poskytne komplexný prehľad o súčasnom stave, výzvach a príležitostiach v sektore veternej energetiky na Slovensku.

19. 02. 2024VIAC

 

SAPI ENERGY CONFERENCE 2024

Pozývame Vás na 14. ročník SAPI Energy Conference, ktorá sa uskutoční 22. a 23. mája v Hoteli Senec****.

01. 02. 2024VIAC

 

SAPI Biznis Tuesdays o recyklácii FV panelov na Slovensku

Ďalší odborný seminár zo série SAPI Biznis Tuesdays bude zameraný na tému recyklácie vyradených FV panelov v kontexte slovenskej legislatívy a praxe.

25. 10. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek