Veterné elektrárne by mali pribudnúť nielen na západnom Slovensku

SAPI
13. 06. 2023V Bratislave, 26. apríl 2023

TLAČOVÁ SPRÁVA

Veterné elektrárne by mali pribudnúť nielen na západnom Slovensku

Kým doteraz sa ako o lokalite pre využitie vetra na výrobu zelenej energie hovorilo iba o západnom Slovensku, aktuálne zámery členov Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) potvrdzujú potenciál aj v ďalších regiónoch.

Západné Slovensko bolo verejnosťou dlho vnímané ako jediná lokalita s potenciálom využitia vetra na výrobu zelenej energie. „Súvisí to aj s tým, že prihraničné oblasti Rakúska susediace s juhozápadným Slovenskom sú vzhľadom na veternosť jednou z hlavných lokalít využívania tohto typu obnoviteľného zdroja u našich susedov,“ vysvetľuje Ján Lacko, člen výkonného výboru SAPI.

Aktuálny prieskum medzi členmi SAPI ukázal, že aj na strednom a východnom Slovensku sa pripravujú veterné elektrárne s výkonom 122 MW, čo je okolo 10 % výkonu projektov v príprave. „V tomto kole je výrazne vyšší výkon projektov na západnom Slovensku prirodzený. Potvrdzuje, že jedným z hlavných kritérií rozvoja veternej energetiky u nás je efektivita. To znamená, že v prvom kole sa pripravujú lokality s najvyšším potenciálom výroby elektriny,“ dodáva J. Lacko.

 Potenciál regiónov aj mimo západného Slovenska je podľa J. Lacka vyšší ako aktuálne pripravované projekty, čo potvrdzuje aj minuloročná analýza potenciálu veternej energetiky v SR vypracovaná rakúskou konzultačnou spoločnosťou Energiewerkstatt. „Tento potenciál sa neobmedzuje iba na lokality na západnom Slovensku. Jeho využitie v najbližších rokoch bude závisieť od reálnej potreby, technických možností sietí, ale aj od odstránenia bariér, ktoré v princípe úplne zastavili rozvoj veternej energetiky u nás,“ dodáva J. Lacko.

Celkovo v súčasnosti členovia SAPI na Slovensku pripravujú projekty veterných elektrární s výkonom 1116,5 MW v celkovej hodnote 1,4 mld. eur. „Ide o približne 200 elektrární, teda vrtúľ rozmiestnených v šiestich krajoch po celom Slovensku,“ dodáva J. Lacko.  V prípade ich dokončenia by tieto elektrárne mohli vyrábať elektrinu pre 736 000 slovenských domácností.

Významné zrýchlenie povoľovania výstavby obnoviteľných zdrojov energií by mal priniesť nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). „Veríme, že nový zákon, ktorý sa pripravuje, sa stihne prijať ešte pred voľbami. V opačnom prípade opäť Slovensko zbytočne stratí čas a oddiali výstavbu lokálnych zelených zdrojov, ktoré sú odpoveďou aj na riziko zastavenia dodávok plynu či vysoké ceny energií,“ dodáva J. Lacko.

Krajiny po celom svete vrátane EÚ reagovali na krízu s dodávkami plynu a energetických komodít spôsobenú aj vojnou na Ukrajine práve zjednodušením povoľovacích procesov pre OZE. V susednej Českej republike napríklad prijatím Lex OZE ešte v januári tohto roka okrem iného zaradili obnoviteľné zdroje energií s výkonom nad 1 MW medzi investície vo verejnom záujme, čo napríklad odbúralo potrebu zmeny územného plánu pre tento typ projektov. Ďalšie krajiny EÚ sa zase vydali cestou určenia tzv. „go-to-oblastí“, v rámci ktorých projekty prechádzajú jednoduchším povoľovacím procesom.

 

 

Kontakty pre médiá:

 

Ján Lacko                                                                              Peter Marčan

Člen Výkonného výboru SAPI                                                   PR agentúra ReputationN

Jan.lacko@sapi.sk                                                                   marcan@reputationn.sk

+421 917 840 357                                                                    +421 910 984 243

 

 

 

Komentáre

Súvisiace

Nový impulz pre veternú energetiku v Spojenom kráľovstve

Slovensko nie je jediné, kde rozvoj veternej energetiky naráža na byrokratické problémy. Aj v Spojenom kráľovstve mohla byť výstavba veterných parkov zmrazená na základe akejkoľvek námietky, aj jediného odporcu. Na začiatku septembra však britská vláda prijala novelu zákona, podľa ktorej sa bude posudzovať názor komunity ako celku.

21. 09. 2023VIAC

 

Zrýchlenie rozvoja veternej energetiky nabralo zlý smer, dostáva sa pod krídla českého ČEZ-u

Pravidlá, ktoré by mali zjednodušiť proces výstavby veterných elektrární, ale aj prípravu tzv. go-to zóny pre veterné parky, bude môcť ovplyvňovať český energetický gigant ČEZ. Vláda SR totiž prípravou ešte v apríli avizovaných opatrení na urýchlenie rozvoja veternej energetiky poverila Jadrovú energetickú spoločnosť Slovenska, a. s. (JESS).

06. 09. 2023VIAC

 

Bavorskí starostovia žiadajú rýchlejší rozvoj veternej energie

avorsko sa už dlhodobo trápi s intenzívnejším rozvojom veternej energie. Stojí za tým najmä kontroverzné pravidlo 10H, ktoré stanovuje minimálnu vzdialenosť turbíny od obydlia na desaťnásobok jej výšky.

24. 08. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek