ÚRSO považuje SAPI za profesionálnu lobistickú organizáciu

Veronika Galeková

SAPI
28. 09. 2018Vážení členovia, kolegovia, sympatizanti,


Dňa 27. 9. 2018 sme pred budovou ÚRSO v Bratislave  spolu s naším právnym zástupcom, advokátom Pavlom Poláčkom a, na súde, úspešným výrobcom, členom SAPI, Jánom Karabom zorganizovali tlačový brífing k stredňajšiemu rozhodnutiu Krajského súdu v Žiline ku kauze G-komponent. Napriek tomu, že sa tesne pred naším brífingom šírili informácie z budovy samotného úradu o zrušení tlačovky, zúčastnili sa jej obe tlačové agentúry. Zostáva mi iba veriť, že táto mylná informácia neodradila ostatných novinárov.


V máji 2010 som zorganizovala protest práve pred ÚRSO. Protestovali sme proti neférovej regulácii ako hŕstka nadšencov. Bola to prvá akcia, ktorá následne viedla k založeniu SAPI a sérií aktivít a kampaní za čistejšiu energiu a podporu OZE na Slovensku. Pre mňa osobne sa, symbolicky pred ÚRSO, uzatvára jeden pomyselný kruh, keď sme po 8 rokoch sme stáli opäť na tom istom mieste a dosiahli obrovský úspech. Dokázali sme, že neférová regulácia má svoje dôsledky, hoci, v tomto prípade, tieto dôsledky ponesie distribučná spoločnosť.


“Zachovať si mladého ducha znamená, že aj keď nám pribúdajú rôčky, zostáva nám schopnosť premýšľať nad čudnými vecami, ktoré sú na prvý pohľad nemenné a fungujú roky. A buď treba spoznať skrytú príčinu ich nezvyčajnosti a stať sa ich advokátmi, alebo sa nebáť bojovať o zmenu. V oboch prípadoch sa to dá iba s pokorou, najsilnejšou zbraňou bezmocných.” A. Legutký, .týždeň


A práve pokora a túžba po spravodlivosti boli tie hlavné motory, ktoré mňa a mnohých mojich kolegov celý čas poháňali dopredu.


V stredu  padlo nezvrátiteľné a prelomové rozhodnutie v oblasti energetiky. Krajský súd v Žiline konštatoval, že poplatok, tzv. G-komponent, bol nezákonný a poškodzujúci. Súd prakticky potvrdil to, čo sme tvrdili už od zavedenia G-komponentu v roku 2013 . 


Dočkali sme sa teda súdneho rozuzlenia tejto megakauzy, ktorá nemá žiadnu logiku a je absurdná, pretože:


  1. spotrebiteľom sa tento poplatok (údajne ochraňujúci ich peňaženky) nikdy nepremietol do ich účtov za energie,
  2. navyše absolútne diskriminoval a poškodzoval slovenských výrobcov elektrickej energie napríklad aj Slovenských elektrární,
  3. jeho jediným viditeľným výsledkom bola likvidácia odvetvia zelenej energetiky na Slovensku.

Zhrnutie rozsudku Krajského súdu v Žiline a čo presne to bude v praxi znamenať dostanú naši členovia v najbližších dňoch od našej partnerskej právnej kancelárie Poláček&Partners.


Práve v tomto období sa Vláda SR spoločne s ÚRSO aj naďalej presadzujú tento poplatok v novele zákona o podpore OZE č. 309/2009, ktorá už v Národnej rade prešla prvým čítaním. Dlhodobo a opakovane sme pritom Ministerstvo hospodárstva SR ako predkladateľa tejto novely upozorňovali na nezrovnalosti, napríklad už “len” na to, že neexistuje žiadna analýza, ktorá by preukazovala oprávnenosť a zmysluplnosť takéhoto poplatku. Zároveň tiež na to, že jeho výška absolútne neodzrkadľuje skutočné náklady z jednoduchého dôvodu - distribučné spoločnosti nikdy nepreukázali, že im vôbec nejaké náklady vznikli a v akej výške. 


Výrobcovia z OZE sa nebránia spravodlivému rozdeleniu nákladov na prevádzku a modernizáciu sietí. Výhrou na Krajskom súde v Žiline sme však veľmi jasne a dôrazne ukázali, že voči neférovej regulácii a zneužívaniu postavenia dominantnými energetickými hráčmi sme pripravení a vieme sa brániť aj súdnou cestou.


Minimálne 8 rokov zaznievajú hlasy požadujúce férovú a transparentnú reguláciu energetiky na Slovensku. Sme za ňu kritizovaní už aj z Bruselu, pričom stále sú otvorené sťažnosti na európskej úrovni (tzv. EU Pilot), ktoré sme opätovne iniciovali aj my s ďalšími organizáciami a za ktoré môže dostať Slovensko infridgement, teda platiť nemalé pokuty za nedodržiavanie záväzkov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.


Výsledkom slovenskej regulácie sú však rozhodnutia, ktoré stále zvyšujú koncové ceny energií. V konečnom dôsledku aj za výsledok tohto rozhodnutia Krajského súdu zaplatíme my všetci ako spotrebitelia. Nie je teda na čase hovoriť o hmotnej zodpovednosti regulátora? Kedy si ÚRSO začne plniť svoju základnú funkciu? Na túto otázku môžete odpovedať sami napr. aktuálne aj v mini ankete na našom facebooku. Pritom jeho dôležitou úlohou (ako ju definuje zákon) je vytvárať rovnováhu medzi záujmami investorov a spotrebiteľov.


G-komponent podľa našich zistení v prípadoch krajín priamo susediacich so Slovenskom:


V členských krajinách EÚ, ktoré G-komponent zaviedli:

Zdroj: http://www.acer.europa.eu/official_documents/acts_of_the_agency/opinions/opinions/acer%20opinion%2009-2014.pdf


Čo teda slúžilo ako inšpirácia na zavedenie tohto plošného a diskriminačného opatrenia na Slovensku? Čomu poslúžil tento poplatok?


Dôrazne preto apelujeme, a budeme aj naďalej apelovať, na poslancov NR SR, aby nepodporili v novele zákona č.309/2009 ustanovenia týkajúce sa G-komponentu a nepodporovali tak aj naďalej stav nezákonnosti a vytvárania netransparentného prostredia v energetike na Slovensku.


Požiadame ich, aby rešpektovali nález Ústavného súdu z roku 2016, rozhodnutia viacerých Okresných súdov ako aj aktuálne rozhodnutie Krajského súdu v Žiline.


Rovnako tiež požiadame Ministerstvo hospodárstva, aby využili možnosti predkladateľa a reagovali na rozsudok Krajského súdu a G-komponent z navrhovanej úpravy odstránili. Úlohou Ministerstva hospodárstva je predsa chrániť záujmy štátu, teda nás všetkých a predchádzať ďalším škodám, ktoré by výrobcom takto prijatou právnou úpravou vznikli. Zároveň je isté, že ďalšie súdne spory, ak takto nastavený G-komponent ostane, budú len pribúdať. Naše záujmy budeme dôsledne chrániť súdnou cestou aj naďalej.


Žiadame všetkých zainteresovaných a tých, ktorí o veciach rozhodujú, aby prestali diskriminovať domácich výrobcov elektrickej energie a nelikvidovali zelenú energetiku na Slovensku, ktorá chráni životné prostredie a pomáha plniť medzinárodné záväzky štátu. Štát nemôže byť hlavnou bariérou rozvoja OZE, to sa predsa musí už konečne zmeniť.Vážení naši podporovatelia a sympatizanti, 


chcem zdôrazniť, že  jedným zo zásadných cieľov SAPI je hájiť a presadzovať spravodlivosť a dodržiavanie princípov právneho štátu. Energetika nemá byť, podľa nás, segmentom, kde by mali platiť iba pravidlá silnejšieho. Zmysel našej asociácie sa práve v takýchto kľúčových situáciách a víťazstvách ako je aj už spomínané rozhodnutie Krajského súdu ukazuje naplno.


Všetka práca, ktorú sme za uplynulých 8 rokov spravili smeruje práve k obhajovaniu Vašich záujmov. Dnes sme už pomerne silným hlasom decentralizovaných výrobcov. Všetky financie a dôvera, ktorú do nás vkladáte vy,  naši členovia a podporovatelia, sa postupne zúročuje v našich úspechoch. 


Sme lídrom zmien v slovenskej energetike v oblasti OZE a to pravidelne dokazujeme výsledkami našej práce. 


V kauze G-komponent mnohým z vás ochraňujeme desaťtisíce eur, kým na činnosť SAPI finančne prispieva iba zlomok z vás.


Pre našu ďalšiu činnosť je pritom veľmi dôležité, aby sme mali finančné prostriedky na bežný chod asociácie, na odborné stanoviská a posudky, právne analýzy a právnu pomoc, mediálne a vzdelávacie aktivity, softwérové nástroje atď., ktoré nám uľahčujú a zefektívňujú prácu. Preto veľmi radi privítame medzi sebou ďalších nových členov. Staňte sa aj vy členom SAPI.  Dáte nám tým zároveň najavo, že to, čo robíme, má zmysel a je aj pre vás dôležité a osožné.


My veríme tomu, čo robíme a aj preto sme dnes najlepšou lobistickou organizáciou v oblasti OZE na Slovensku. Staňte sa aj vy jej súčasťou.


Veronika Galeková a celý tím SAPI


Viac o TK napríklad tu

Komentáre

Súvisiace

Slováci vidia budúcnosť v obnoviteľných zdrojoch, najmenej využívaný z nich je vietor

Budúcnosť výroby elektriny vidia Slováci predovšetkým v obnoviteľných zdrojoch energie. Ukázal to reprezentatívny prieskum agentúry 2muse, ktorý realizovala v septembri tohto roka. Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je preto pozitívne, že v programovom vyhlásení vlády sa po dlhých rokoch spomína konkrétne aj potreba rozvoja veternej energetiky ako jedného z najvýznamnejších obnoviteľných zdrojov.

14. 11. 2023VIAC

 

Nová štúdia SAPI prináša odporúčania pre dekarbonizáciu teplárenstva v SR

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vypracovala „Štúdia rozvoja OZE ako súčasti udržateľného vykurovania na Slovensku“, ktorá definuje najzásadnejšie systémové bariéry rozvoja OZE v sektore teplárenstva a predstavuje 10 politických odporúčaní, ktoré by transformáciu teplárenstva mali urýchliť.

13. 11. 2023VIAC

 

Európska komisia predstavila svoje odporúčania na riešenie energetickej chudoby

O tom, že ÚRSO predložilo vláde návrh definície energetickej chudoby, sme informovali už v septembri. Koncom októbra však svoje odporúčania na boj proti energetickej chudobe vydala aj Európska komisia.

09. 11. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek