SAPI: Pripravovaná vyhláška ÚRSO je historická príležitosť

SAPI
16. 08. 2023TLAČOVÁ SPRÁVA

16. august 2023

   

SAPI: Pripravovaná vyhláška ÚRSO je historická príležitosť

 

Pripravovaná vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o pripájaní zdrojov je pre sektor obnoviteľných zdrojov energie (OZE) podľa odborníkov historickou príležitosťou. Ide totiž o prvú vyhlášku úradu, ktorej predmetom je nastavenie pripájacích procesov. Tie sa doposiaľ riadili nejednotnými pravidlami prevádzkových poriadkov distribučných spoločností, čo spôsobovalo chaos a, v konečnom dôsledku, aj vysoké množstvá zamietnutých žiadostí záujemcov o výstavbu nových zdrojov. 

Napriek vysokej dôležitosti pre celý sektor OZE považujú odborníci zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) aktuálny zámer ÚRSO za málo ambiciózny. „Pripravovanú vyhlášku ÚRSO možno považovať za zásadný dokument, ktorý môže vniesť jednotné pravidlá do chaosu, ktorý na Slovensku dlhé roky panoval ohľadne pripájania zdrojov. Ide o obrovskú príležitosť a keď ju úrad uchopí správne, môže znamenať zásadné zefektívnenie pripájacích procesov.“ hovorí riaditeľ SAPI Ján Karaba. 

Vzácna zhoda

Pripájanie nových zdrojov je na Slovensku dlhodobým problémom, ktorý vznikol aj v súvislosti so stop-stavom trvajúcim od roku 2013 do apríla 2021. Doteraz sa pripájanie riadi len prevádzkovými poriadkami distribučných spoločností, ku ktorým mala a má veľké výhrady aj Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE. SAPI aj distribučné spoločnosti si však aktuálne spoločne uvedomujú, že dobre napísaná vyhláška by mohla zásadne posunúť problematiku pripájacích procesov. 

„Pre SAPI je kľúčové, aby bolo pripájanie nových zdrojov čo najjednoduchšie. Som veľmi rád, že sme vo veci pripájacích procesov našli zhodu aj so zástupcami Západoslovenskej a Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, ktoré nedávno predstavili návrh - 10 liekov na zlepšenie pripájania. Podporujeme  zámery distribučných spoločností plne digitalizovať pripájacie procesy. Žiadateľom a investorom by tiež výrazne pomohlo, ak by vedeli získavať informácie o možnostiach pripojenia do siete aj mimo limitov stanovených SEPS a tiež by pomohli úpravy niektorých dôležitých obchodných podmienok zmlúv o pripájaní,“ myslí si Ján Karaba. „Úradu sme už odoslali viaceré pripomienky, respektíve akýsi návod, ako vyhlášku skvalitniť. Ak by ÚRSO pri príprave novej vyhlášky zohľadnilo naše pripomienky a návrhy, výsledkom by mohol byť dokument, ktorý zásadne urýchli rozvoj OZE, čo je, ostatne, v súlade s deklarovanými cieľmi Slovenska aj EÚ,“ zdôrazňuje riaditeľ SAPI.

  

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

ÚRSO predložil vláde návrh definície energetickej chudoby

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v priebehu minulého týždňa zaslal Vláde SR konkrétny návrh definície energetickej chudoby na Slovensku. Návrh vychádza z dokumentu vypracovaného nadrezortnou pracovnou skupinou a obsahuje 3 podmienky, ktoré môžu domácnosť posunúť do kategórie domácností ohrozených energetickou chudobou.

21. 09. 2023VIAC

 

Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

19. 01. 2023VIAC

 

Nová vyhláška ÚRSO otvára dvere zefektívneniu batériových úložísk

V piatok 30. septembra nadobudla účinnosť novelizácia vyhlášky ÚRSO č. č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Regulátor tvrdí, že novela vyhlášky vychádza z podnetov, ktoré od účastníkov trhu zbieral a priebežne vyhodnocoval už od konca roka 2021.

05. 10. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek