SAPI: Pripravovaná vyhláška ÚRSO je historická príležitosť

SAPI
16. 08. 2023TLAČOVÁ SPRÁVA

16. august 2023

   

SAPI: Pripravovaná vyhláška ÚRSO je historická príležitosť

 

Pripravovaná vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o pripájaní zdrojov je pre sektor obnoviteľných zdrojov energie (OZE) podľa odborníkov historickou príležitosťou. Ide totiž o prvú vyhlášku úradu, ktorej predmetom je nastavenie pripájacích procesov. Tie sa doposiaľ riadili nejednotnými pravidlami prevádzkových poriadkov distribučných spoločností, čo spôsobovalo chaos a, v konečnom dôsledku, aj vysoké množstvá zamietnutých žiadostí záujemcov o výstavbu nových zdrojov. 

Napriek vysokej dôležitosti pre celý sektor OZE považujú odborníci zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) aktuálny zámer ÚRSO za málo ambiciózny. „Pripravovanú vyhlášku ÚRSO možno považovať za zásadný dokument, ktorý môže vniesť jednotné pravidlá do chaosu, ktorý na Slovensku dlhé roky panoval ohľadne pripájania zdrojov. Ide o obrovskú príležitosť a keď ju úrad uchopí správne, môže znamenať zásadné zefektívnenie pripájacích procesov.“ hovorí riaditeľ SAPI Ján Karaba. 

Vzácna zhoda

Pripájanie nových zdrojov je na Slovensku dlhodobým problémom, ktorý vznikol aj v súvislosti so stop-stavom trvajúcim od roku 2013 do apríla 2021. Doteraz sa pripájanie riadi len prevádzkovými poriadkami distribučných spoločností, ku ktorým mala a má veľké výhrady aj Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE. SAPI aj distribučné spoločnosti si však aktuálne spoločne uvedomujú, že dobre napísaná vyhláška by mohla zásadne posunúť problematiku pripájacích procesov. 

„Pre SAPI je kľúčové, aby bolo pripájanie nových zdrojov čo najjednoduchšie. Som veľmi rád, že sme vo veci pripájacích procesov našli zhodu aj so zástupcami Západoslovenskej a Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, ktoré nedávno predstavili návrh - 10 liekov na zlepšenie pripájania. Podporujeme  zámery distribučných spoločností plne digitalizovať pripájacie procesy. Žiadateľom a investorom by tiež výrazne pomohlo, ak by vedeli získavať informácie o možnostiach pripojenia do siete aj mimo limitov stanovených SEPS a tiež by pomohli úpravy niektorých dôležitých obchodných podmienok zmlúv o pripájaní,“ myslí si Ján Karaba. „Úradu sme už odoslali viaceré pripomienky, respektíve akýsi návod, ako vyhlášku skvalitniť. Ak by ÚRSO pri príprave novej vyhlášky zohľadnilo naše pripomienky a návrhy, výsledkom by mohol byť dokument, ktorý zásadne urýchli rozvoj OZE, čo je, ostatne, v súlade s deklarovanými cieľmi Slovenska aj EÚ,“ zdôrazňuje riaditeľ SAPI.

  

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Aké zmeny možno očakávať v ÚRSO po nástupe nového vedenia?

S novým vedením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a nástupom Jozefa Holjenčíka do pozície predsedu bolo možné očakávať zmeny na slovenskom trhu s energiami. O tom, čomu sa bude ÚRSO v dohľadnej dobe venovať a aké nástroje plánuje využiť na reformu trhu, viedol nový predseda rozhovor s platformou ENERGOKLUB.

04. 01. 2024VIAC

 

SAPI: Nový predseda ÚRSO musí mať jasnú a progresívnu víziu smerovania slovenskej energetiky

Po expresnom odvolaní Andreja Jurisa z pozície predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude súčasná vláda hľadať vhodnú náhradu. Nový predseda môže nadviazať na dobrú prácu svojho predchodcu, ktorý priniesol transparentné riadenie a progresívny prístup.

05. 12. 2023VIAC

 

Európska komisia predstavila svoje odporúčania na riešenie energetickej chudoby

O tom, že ÚRSO predložilo vláde návrh definície energetickej chudoby, sme informovali už v septembri. Koncom októbra však svoje odporúčania na boj proti energetickej chudobe vydala aj Európska komisia.

09. 11. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek