Krajský súd potvrdil, že distribučná spoločnosť musí platiť

Juraj Vedej
26. 09. 2018V kauze G-komponentu sme dnes zaznamenali ďalší dôležitý úspech. Po okresných súdoch potvrdil nález Ústavného súdu aj Krajský súd v Žiline, čo znamená, že distribučná spoločnosť musí poškodenému výrobcovi vrátiť peniaze, ktoré od neho protiústavne vyberala. Poplatok zaviedol Úrad pre regulácii sieťových odvetví v roku 2013 pre všetkých výrobcov elektriny. V roku 2016 však Ústavný súd rozhodol o jeho neústavnosti. Aj napriek tomu distribučné spoločnosti neústavne vyberaný poplatok nevrátili a vyberajú ho naďalej. Výrobcovia sa voči takémuto konaniu bránia súdnou cestou. Dnešné rozhodnutie krajského súdu je preto zásadné.

 Krajský súd v Žiline dnes (26.9.2018) vydal kľúčové rozhodnutie v kauze neoprávneného vyberania poplatku za prístup do distribučnej sústavy (kauza G-komponent). Stredoslovenská distribučná tak musí dvom výrobcom elektrickej energie vrátiť takmer sto tisíc eur.

 Zajtra, štvrtok 27.9.2018 o 10.00 máme k tomuto dôležitému rozhodnutiu tlačovú konferenciu priamo pred sídlom ÚRSO. Týmto by sme vás radi chceli pozvať, aby ste nás prišli podporiť a osláviť náš spoločný veľký úspech!


Prinášame tlačovú správu advokátskej kancelárie Poláček&Partners:

 Dátum: 26. september 2018

TS: Krajský súd potvrdil, že distribučná spoločnosť musí platiť

Krajský súd v Žiline dnes (26.9.2018) potvrdil dve skoršie rozhodnutia Okresného súdu Žilina v kauze G-komponent. Stredoslovenská distribučná tak musí výrobcom elektrickej energie vrátiť takmer sto tisíc eur.

 „Rozhodnutie krajského súdu je kľúčové. Nie je možné sa voči nemu odvolať. Po doručení sa rozhodnutie stáva právoplatným. A po márnom uplynutí lehoty na plnenie je možné pristúpiť k výkonu rozhodnutia prostredníctvom exekúcie“ upresňuje Pavol Poláček z advokátskej kancelárie POLÁČEK & PARTNERS, ktorá zastupovala výrobcov. „Predpokladám, že rozhodnutie Krajského súdu v Žiline bude mať vplyv aj na spory na ostatných súdoch. Konania proti jednotlivým distribučným spoločnostiam sa môžu v detailoch líšiť, podstata však ostáva stále rovnaká. Distribučné spoločnosti musia neoprávnene vyberaný G-komponent vrátiť.“ dodal Pavol Poláček.

Podľa výrobcu elektrickej energie je G-komponent nesystémový a z dlhodobého hľadiska likvidačný. „G-komponent je v podstate daň za zelenú elektrinu. Celá Európa sa uberá trendom zelenej energie, no na Slovensku sa jej výrobcovia postupne likvidujú. Tento nezákonný poplatok je toho jasným príkladom.“ tvrdí Ján Karaba, ktorého spoločnosť uspela pred krajským súdom.

Podľa Veroniky Galekovej zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie (SAPI) je kauza tzv. G-komponentu exemplárny príklad hrubého zneužívania moci v energetike. „Z pozície zástupcu decentralizovaných výrobcov energie preto toto rozhodnutie vítame. Opätovne nastoľuje rovnováhu v súlade so zákonmi platiacimi v našej krajine pre všetkých rovnako. Na protiprávnosť G-komponentu aktívne upozorňujeme už od jeho zavedenia v roku 2013. O to viac ma teší dnešné rozhodnutie“.

V roku 2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojou cenovou vyhláškou zaviedol novú platbu za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent. Túto platbu boli povinní platiť všetci výrobcovia elektriny pripojení do distribučnej sústavy bez ohľadu na to, či mali uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo či takýto prístup do sústavy využívali.

V roku 2016 Ústavný súd zrušil tú časť vyhlášky, ktorá výrobcom elektriny ukladala povinnosť platiť G-komponent. Podľa Ústavného súdu je neústavné, aby výrobcovia boli povinní takúto platbu platiť, keď nemajú uzatvorenú osobitnú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, v ktorej sa k jej úhrade zaviazali. Aj napriek rozhodnutiu Ústavného súdu distribučné spoločnosti nie len že neústavne vyberané platby doteraz nevrátili, ale vyberajú ich aj naďalej. Výrobcovia sa tak voči konaniu distribučných spoločností musia bránia súdnou cestou.

Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS zastupuje desiatky výrobcov elektriny v konaniach pre súdom. Ku dnešnému dňu eviduje viac ako 20 vyhratých súdnych sporov na okresných súdoch. Dnešné potvrdzujúce rozhodnutia Krajského súdu v Žiline považuje za zásadné a prelomové.

 

Pavol Poláček

ppolacek@polacekpartners.sk

0908 625 242

  

Komentáre

Súvisiace

SAPI: Ústavný súd SR odporuje sám sebe

Tretí senát Ústavného súdu SR vydal rozhodnutie v kauze platby za prístup do distribučnej sústavy (tzv. G-komponentu). Toto rozhodnutie sa zásadne odkláňa od rozhodnutia pléna Ústavného súdu v roku 2016, ktorý vyhlásil G-komponent za protiústavný. Zároveň poprelo desiatky rozhodnutí okresných a krajských súdov. Výrobcovia elektriny hovoria o nestabilite podnikateľského prostredia a konci právnej istoty.

13. 01. 2022VIAC

 

Poslancovi Ficovi sa nepáči vyhláška ku G-komponentu

Súčasná kríza spôsobená skokovým rastom cien energií nám naznačuje potrebu rýchlej transformácie na obnoviteľné zdroje.

05. 10. 2021VIAC

 

SAPI: Zníženie G-komponentu nezaplatia spotrebitelia

Dnes (29. september 2021) skončilo medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k novele Zákona o podpore OZE. Novela prináša viacero komplexných zmien, spomedzi ktorých patrí medzi najkľúčovejšie problematika G-komponentu. Poplatok za prístup do distribučnej sústavy spôsobuje už roky obrovské problémy v slovenskej energetike.

29. 09. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek