Vodíkové riešenia fungujú, Slovensku sa však nedarí naskočiť na rozbehnutý vlak

SAPI
08. 12. 2021Vodík je jedna z veľmi sľubných alternatív pre budúcnosť energetiky a mobility. V Japonsku už existuje pomerne hustá sieť čerpacích staníc a Japonci neustále svoje vodíkové technológie zdokonaľujú. V susednej Českej republike začali stavať prvú vodíkovú stanicu tento rok. Naproti tomu máme na Slovensku presne 0 čerpacích staníc. Minister hospodárstva však patrí medzi zástancov vodíka v mobilite a už aj viackrát deklaroval odhodlanie rozvíjať vodíkovú infraštruktúru. SIEA plánovala do konca októbra 2021 postaviť prvé 2 mobilné čerpacie stanice na vodík, no nepodarilo sa. Do vyhlásenej súťaže sa prihlásila len jedna firma a súťaž stále nie je uzavretá. Nízky záujem investorov je o to zaujímavejší, že ponuka zapojenej firmy bola takmer o polovicu nižšia, ako pôvodne predpokladaná hodnota zákazky. Téme sa podrobnejšie venoval energie-portal.sk.

 

Komentáre

Súvisiace

Zelené investície na Slovensku sa postupne rozbiehajú

Spoločnosti Hoval, ktorá sa zameriava najmä na výrobu kotlových systémov a klimatizačných systémov, schválila vláda investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške osem miliónov eur.

31. 05. 2023VIAC

 

Zelené investície by mali v tomto roku prevýšiť investície do fosílnych palív

Pozornosť vzbudila správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) o svetových investíciách do energetiky (World Energy Investment, WEI). Podľa správy dosiahnu globálne investície do energetiky v roku 2023 približne 2,8 bilióna dolárov, z čoho by malo približne 1,7 bilióna dolárov ísť do rozvoja zelených technológií.

31. 05. 2023VIAC

 

Rozvoj OZE bude potrebovať investície do sietí

Uplynulý týždeň sa nám podarilo rozvíriť hladinu mediálnych vôd správou o štúdii think tanku Ember, ktorý hovoril o nevyužitom potenciáli OZE v regióne CEE, a ktorého využitie by mohlo stlačiť ceny energií až o 29%. V správe sme hovorili aj o potrebe rozvoja a inovovania distribučných a prenosových sústav, ktoré je možné spolufinancovať z programov EÚ.

24. 05. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek