SAPI a KEKS chcú urýchliť naštartovanie rozvoja energetických komunít

SAPI
11. 12. 2023TLAČOVÁ SPRÁVA

11. december 2023

  

SAPI a KEKS chcú urýchliť naštartovanie rozvoja energetických komunít

 

Riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) a predseda Klastra energetických komunít na Slovensku (KEKS) podpísali v piatok, 8. decembra 2023 „Memorandum o vzájomnej podpore a spolupráci medzi SAPI a KEKS.“ Cieľom spolupráce má byť výraznejšia a rýchlejšia implementácia štandardov a postupov v oblastí OZE a komunitnej energetiky na Slovensku.  

Komunitná energetika je koncept, v ktorom sa miestni obyvatelia, podniky, alebo samosprávy spoja, aby vzájomne využívali energiu. Energetické spoločenstvá a komunity môžu vyrábať, uskladňovať a zdieľať elektrinu svojim členom, vykonávať činnosť agregácie, alebo prevádzkovať nabíjaciu stanicu. Tento koncept, ktorý funguje už roky v zahraničí poskytuje miestnym komunitám množstvo výhod, vrátane zabezpečenia sebestačnosti, zníženia nákladov a emisií skleníkových plynov.

 SAPI aj KEKS zastupujú sektor OZE vo vzťahu k verejným inštitúciám, distribučným spoločnostiam, dominantným aj alternatívnym dodávateľom elektriny, ale aj vo vzťahu k ďalším združeniam a asociáciám. Rovnako reprezentujú Slovensko v európskych organizáciách a odvetvových štruktúrach a domov prinášajú nové trendy a štandardy. Pravidelne tak obe združenia upozorňujú, že Slovenská republika v rozvoji komunitnej energetiky dlhodobo zaostáva za západnou Európou.

Memorandum o vzájomnej podpore a spolupráci medzi SAPI a KEKS

Dlhodobá stagnácia komunitnej energetiky podnietila novozvoleného predsedu KEKS, Richarda Modráka a riaditeľa SAPI, Jána Karabu, k vzájomnej spolupráci oboch združení v oblastiach rozvoja konceptu energetických komunít. V piatok, 8. decembra 2023 tak obaja šéfovia podpísali „Memorandum o vzájomnej podpore a spolupráci medzi SAPI a KEKS,“ ktorého cieľom má byť vytvorenie priestoru k výraznejšej a rýchlejšej implementácií štandardov a postupov v oblastí OZE a komunitnej energetiky na Slovensku. Memorandum obsahuje nasledovné oblasti spolupráce:

·                Zjednodušenie prístupu k informáciám o aktuálnych a pripravovaných domácich a európskych právnych predpisoch a finančných a nefinančných nástrojoch;

·                umožnenie účasti v pracovných skupinách pre tvorbu právnych predpisov, finančných a nefinančných podporných nástrojov;

·                vypracovanie stratégií rozvoja a efektívnych nástrojov na jeho podporu;

·                harmonizácia spoločných stanovísk voči štátnym orgánom a iným subjektom energetiky;

·                propagačné a mediálne aktivity;

·                organizácia podujatí (konferencie, workshopy, semináre) zameraných na propagáciu a odbornú prezentáciu stavu a potenciálu rozvoja energetických komunít na Slovensku.

O Keks

Klaster energetických komunít Slovenska (KEKS) je profesionálne záujmové združenie, ktoré zabezpečuje podporu konceptu komunitnej energetiky na Slovensku. Je dôležitou platformou pri vzniku, definovaní pravidiel, výmene informácií, znalostí a inovácií medzi energetickými komunitami a spoločenstvami. Predsedom združenia Klastra energetických komunít Slovenska (KEKS) je od 1. 12. 2023 Richard Modrák je zakladateľom neziskového združenia Som-Eko.SK a lokálnej energetickej komunity v Bratislave/Petržalke, dlhodobo sa venuje optimalizácií v energetike a obnoviteľným zdrojom energií (OZE) v rámci bytových domov.

 O SAPI

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je profesionálne záujmové združenie, ktorého hlavným poslaním je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku. SAPI je partnerom pre širšiu odbornú aj verejnú diskusiu pri tvorbe podnikateľského prostredia v tomto odvetví.

 

 

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Energetická transformácia pokračuje, OZE sú stále na vzostupe

Spoločnosť Ember zverejnila správu o využití obnoviteľných a fosílnych zdrojov v európskej elektroenergetike za rok 2023 a výsledky nás rozhodne tešia.

14. 02. 2024VIAC

 

Protimonopolný úrad vykonal inšpekcie u podnikateľov vo fotovoltike

Dňa 6. 2. 2024 vykonal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky u podnikateľov pôsobiacich v sektore fotovoltiky na základe podozrenia z uzavretia dohody obmedzujúcej súťaž neohlásené inšpekcie.

14. 02. 2024VIAC

 

Analýza Medzinárodnej agentúry pre energiu ukazuje trajektóriu rozvoja OZE v nadchádzajúcich rokoch

Podľa analýzy Renewables 2023, ktorú vydala Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA), pribudlo v tomto roku celosvetovo až 510 GW nových obnoviteľných zdrojov. Najväčší podiel mala solárna energia, ktorá tvorila až 75% tohtoročnej inštalovanej kapacity.

17. 01. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek