Príklad dobrej praxe: energicky sebestačná obec a zelená energia

SAPI
21. 06. 2022 České obce Jidřichovice pod Smrkem a Hostětín sú úspešným príkladom toho, že aj malé obce v našich končinách sú schopné využívať zelenú energiu a ešte z toho vedia aj profitovať. Jindřichovice sa do energetickej sebestačnosti pustili už na prelome milénií a dnes na veternej energii zarábajú využívajúc aktuálne vysoké trhové ceny elektriny. Obec tento projekt financovala z polovice z grantu Štátneho fondu životného prostredia, 40 % predstavovala pôžička s nízkym úrokom a zvyšnú čiastku potrebnú na financovanie projektu šlo z obecného rozpočtu. Súčasné zisky z výroby elektrickej energie obec využíva na financovanie ekologických riešení obyvateľov obce. Tí sú preto neustále motivovaní myslieť na energeticky efektívne riešenia svojich domácností. Tieto malé obce na východe Česka sú skvelým príkladom toho, aká dôležitá je angažovanosť samotných obyvateľov. Najväčšie benefity z využívania zelenej energie budú mať aj na Slovensku obyvatelia práve vtedy, keď sa v rámci menších komunít spoja a spoločne budú hľadať najlepšie riešenia v oblasti energetickej efektivity a sebestačnosti.   

Komentáre

Súvisiace

Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje prvý zo série pol denných workshopov zameraných na energetickú efektívnosť v malých a stredných podnikoch (MSP), ktorý sa uskutoční 29.6.2022 v rámci projektu LEAP4SME financovaného programom HORIZON 2020

28. 06. 2022VIAC

 

Portugalsko už čoskoro spustí svoju najväčšiu plávajúcu solárnu elektráreň

Portugalsko uvedie do prevádzky najväčšiu plávajúcu fotovoltickú elektráreň už v júli tohto roku. Pôjde o zatiaľ najväčšiu plávajúcu elektráreň, aká bola v Portugalsku vybudovaná s inštalovaným výkonom 5 MW. Ročná výroba je odhadovaná na 7,5 GWh elektriny.

28. 06. 2022VIAC

 

Jadro je dnes nenahraditeľné, no budúcnosť musí patriť obnoviteľným zdrojom

Už viackrát sme písali, že za nárast cien energií môže do veľkej miery aj rozhodnutie Nemecka predčasne odstaviť jadrové elektrárne. Krajina teraz musí kompenzovať výpadky opätovným spúšťaním uhoľných elektrární, ktoré vyrábajú drahšiu energiu, zaťaženú emisnými kvótami

28. 06. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek