Nová kapitola v Pláne obnovy a odolnosti sľubuje rozvoj OZE

SAPI
03. 05. 2023V najnovšej kapitole národného plánu obnovy, ktorá transponuje ciele plánu REPowerEU, bolo schválených hneď niekoľko opatrení, ktoré avizujú podporu geotermálnej aj veternej energie. 

Geotermálna energia po novom nebude automaticky podliehať plnému hodnoteniu EIA, ale iba zisťovaciemu konaniu. Iba v prípade, že by sa počas tejto fázy zistili možné riziká pre životné prostredie, bude potrebné podstúpiť plné hodnotenie. V prípade veternej energie plánuje Ministerstvo životného prostredia SR spolu s rezortom hospodárstva vytvoriť minimálne dve go-to zóny, kde by bolo možné postaviť až 40 turbín bez nutnosti hodnotenia vplyvov na životné prostredie. V oboch prípadoch bolo tiež schválené skrátenie procesu EIA, ktoré by po novom nemalo presiahnuť 3 mesiace pri zisťovacom konaní geotermálnych vrtov a 8 mesiacov pri plnom hodnotení veterných turbín s kapacitou nad 1 MW

Komentáre

Súvisiace

Po dekáde stagnácie prichádza v strednej Európe nový vietor

Spoločná tlačová správa Komory obnovitelných zdrojů energie, E3G, Energiaklub, Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Windex Energy, a WindEurope.

06. 06. 2023VIAC

 

Obyvatelia Bavorska súhlasia s výstavbou veterných turbín

Podľa prieskumu Iniciatívy klimaticky neutrálne Nemecko by väčšina obyvateľov Bavorska súhlasila s výstavbou veterných turbín v blízkosti ich obydlí. Podmienkou by však bolo stanovenie jasných benefitov, ktoré by pre nich z prítomnosti turbín vyplývali.

31. 05. 2023VIAC

 

Podpora geotermálnej energie sa opäť odkladá

Hoci je pre rozvoj geotermálnej energie na Slovensku z eurofondov vyčlenených 13 miliónov eur, prvé investičné výzvy uvidíme až v priebehu budúceho roka.

07. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek