Je riešením krízy bioplyn?

SAPI
26. 04. 2022Európska komisia navrhuje uľahčiť zavádzanie obnoviteľných plynov „zrušením taríf za cezhraničné prepojenia a znížením taríf v miestach vtláčania do sústavy“. Cieľom je zaručiť prístup týchto plynov na trh a zaviesť systém certifikácie nízkouhlíkových plynov. Sem by mohol patriť aj bioplyn, vyrobený fermentáciou organických látok a biometánu. Výskumníci z Princetonskej univerzity a francúzskej poľnohospodárskej výskumnej organizácie CIRAD však bioplyn nepovažujú za najlepšiu cestu. Tvrdia, že biopalivá hodnotené Európskou úniou ako obnoviteľné zdroje energie, podkopávajú európske klimatické ciele. Pre ich splnenie je kľúčové, aby sa pôda v súčasnosti určená na pestovanie energetických plodín zalesnila alebo sa na nej hospodárilo spôsobom blízkym k prírode.

Komentáre

Súvisiace

ZMOS upozornil na problém obcí kúriacich biomasou

Združenie miest a obcí Slovenska upozornilo na problém, ktorému aktuálne čelí cca 500 slovenských obcí, ktoré nie sú plynofikované a prešli na OZE, predovšetkým biomasu.

01. 02. 2023VIAC

 

SBA: Energetické plodiny nezaberajú pôdu iným plodinám

Pestovanie energetických plodín nie je, podľa Slovenskej bioplynovej asociácie (SBA), na úkor produkcie slovenských potravín. Čoraz častejšie sa totiž objavujú hlasy, že pestovanie kukuričnej siláže je na úkor iných plodín, vrátane krmiva pre hospodárske zvieratá.

16. 11. 2022VIAC

 

Drevo v energetike: Akú perspektívu má biomasa vo výrobe tepla?

Biomasa je ako obnoviteľný zdroj často predmetom diskusií. Do pozornosti sa dostala po skokovom zvýšení slovenského podielu OZE na domácej spotrebe z roku 2019

20. 09. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek