Geotermálna energia v Kežmarku ako cesta k energetickej sebestačnosti

SAPI
20. 09. 2022Kým potenciál väčšiny zdrojov geotermálnej energie na Slovensku ostáva nevyužitý a častokrát aj prehliadaný, kežmarská samospráva s ňou ráta ako s vhodnou náhradou za zemný plyn pri vykurovaní mesta. Ján Ferenčák, primátor mesta, sa podľa vlastných slov pri výskume geotermálneho potenciálu inšpiroval najmä Maďarskom, kde je jeho využitie značne rozšírenejšie. V súčasnosti prebieha čistenie a oživovanie 2,5 kilometrového vrtu, ktorý následne prejde fyzikálnymi a chemickými skúškami upresňujúcimi výdatnosť a teplotu vrtu. Ak sa však potvrdia predbežné výpočty, tak by mohlo jeho sprevádzkovanie znížiť kežmarskú závislosť od zemného plynu až o 60 percent. Primátor navyše dúfa, že by mohla úspešnosť vrtu zjednodušiť financovanie, legislatívne procesy a schvaľovanie ďalších projektov nielen v Kežmarku, ale naprieč celým Slovenskom. Spusteniu vrtu bude však ešte predchádzať rozhodnutie Ministerstva životného prostredia, ktoré musí mestu vydať povolenie čerpať geotermálnu vodu.

Komentáre

Súvisiace

Geotermálna energia má v tepelnom nemeckom sektore zohrať kľúčovú úlohu

Nemecký kancelár Olaf Scholz avizoval, že by sa mala geotermálna energia v nadchádzajúcich rokoch tešiť čoraz väčšej podpore. Do roku 2030 by mal podiel geotermálu vo výrobe tepla narásť až 10-násobne.

07. 09. 2023VIAC

 

Nová kapitola v Pláne obnovy a odolnosti sľubuje rozvoj OZE

V najnovšej kapitole národného plánu obnovy, ktorá transponuje ciele plánu REPowerEU, bolo schválených hneď niekoľko opatrení, ktoré avizujú podporu geotermálnej aj veternej energie.

03. 05. 2023VIAC

 

Podpora geotermálnej energie sa opäť odkladá

Hoci je pre rozvoj geotermálnej energie na Slovensku z eurofondov vyčlenených 13 miliónov eur, prvé investičné výzvy uvidíme až v priebehu budúceho roka.

07. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek