Geotermálna energia v Kežmarku ako cesta k energetickej sebestačnosti

SAPI
20. 09. 2022Kým potenciál väčšiny zdrojov geotermálnej energie na Slovensku ostáva nevyužitý a častokrát aj prehliadaný, kežmarská samospráva s ňou ráta ako s vhodnou náhradou za zemný plyn pri vykurovaní mesta. Ján Ferenčák, primátor mesta, sa podľa vlastných slov pri výskume geotermálneho potenciálu inšpiroval najmä Maďarskom, kde je jeho využitie značne rozšírenejšie. V súčasnosti prebieha čistenie a oživovanie 2,5 kilometrového vrtu, ktorý následne prejde fyzikálnymi a chemickými skúškami upresňujúcimi výdatnosť a teplotu vrtu. Ak sa však potvrdia predbežné výpočty, tak by mohlo jeho sprevádzkovanie znížiť kežmarskú závislosť od zemného plynu až o 60 percent. Primátor navyše dúfa, že by mohla úspešnosť vrtu zjednodušiť financovanie, legislatívne procesy a schvaľovanie ďalších projektov nielen v Kežmarku, ale naprieč celým Slovenskom. Spusteniu vrtu bude však ešte predchádzať rozhodnutie Ministerstva životného prostredia, ktoré musí mestu vydať povolenie čerpať geotermálnu vodu.

Komentáre

Súvisiace

MŽP blokuje investíciu v Tatrách

O geotermálnej energii hovoríme pomerne často. Ide o veľmi dôležitý a čistý zdroj tepla, ktorý máme doslova „pod zadkom.“ Napriek tomu potenciál nevyužívame naplno. Príčinou sú bariéry, predovšetkým povoľovacie procesy EIA a vysoké vstupné investičné náklady

16. 08. 2022VIAC

 

Sme o krok bližšie k využívaniu geotermálnej energie na Slovensku

Geotermálna energia má na Slovensku pomerne veľký potenciál a je považovaná za spoľahlivé riešenie v oblasti teplárenstva. SAPI pravidelne upozorňuje na jej výhody a zároveň upozorňuje na bariéry, ktoré bránia jej rozvoju.

06. 07. 2022VIAC

 

Hlboká geotermálna energia môže využiť infraštruktúru a know-how ropného priemyslu

Portál euractiv.com priniesol zaujímavý článok o potenciáli hlbokej geotermálnej energie. Tá má mať najlepšie predpoklady, aby plnila kľúčovú rolu pri prechode z fosílnych palív na novú energetiku.

04. 05. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek