Geotermálna energia v Kežmarku ako cesta k energetickej sebestačnosti

SAPI
20. 09. 2022Kým potenciál väčšiny zdrojov geotermálnej energie na Slovensku ostáva nevyužitý a častokrát aj prehliadaný, kežmarská samospráva s ňou ráta ako s vhodnou náhradou za zemný plyn pri vykurovaní mesta. Ján Ferenčák, primátor mesta, sa podľa vlastných slov pri výskume geotermálneho potenciálu inšpiroval najmä Maďarskom, kde je jeho využitie značne rozšírenejšie. V súčasnosti prebieha čistenie a oživovanie 2,5 kilometrového vrtu, ktorý následne prejde fyzikálnymi a chemickými skúškami upresňujúcimi výdatnosť a teplotu vrtu. Ak sa však potvrdia predbežné výpočty, tak by mohlo jeho sprevádzkovanie znížiť kežmarskú závislosť od zemného plynu až o 60 percent. Primátor navyše dúfa, že by mohla úspešnosť vrtu zjednodušiť financovanie, legislatívne procesy a schvaľovanie ďalších projektov nielen v Kežmarku, ale naprieč celým Slovenskom. Spusteniu vrtu bude však ešte predchádzať rozhodnutie Ministerstva životného prostredia, ktoré musí mestu vydať povolenie čerpať geotermálnu vodu.

Komentáre

Súvisiace

Chorvátsko má po 40 rokoch prvý geotermálny vrt, už teraz láka ďalších investorov

Po štyroch dekádach má Chorvátsko vrt, ktorý sa zameriava nie na ťažbu fosílnych palív, ale výlučne na využitie geotermálnej energie.

30. 05. 2024VIAC

 

Slovenské samosprávy podnikajú kroky k rozvoju udržateľnej energetiky

Z rozvoja udržateľnej energetiky, vrátane inštalácie obnoviteľných zdrojov energie, podpory energetickej efektívnosti a zavádzania podporných technológií, môžu čerpať významné benefity nielen súkromné spoločnosti, ale aj samosprávy. Aj preto sú čoraz bežnejšie - ale o nič menej potešujúce - správy o tom, ako slovenské samosprávy podnikajú aktivity posúvajúce svoju energetiku k udržateľnosti.

09. 05. 2024VIAC

 

Európsky parlament vyzýva k podpore geotermálnej energie

Európsky parlament prijal uznesenie o podpore geotermálnej energie. S ohľadom na pretrvávajúce bariéry spomaľujúce rozvoj tohto energetického zdroja, vrátane zdĺhavej administratívy a finančnej náročnosti, navrhuje Európsky parlament prijatie celoeurópskej geotermálnej stratégie.

31. 01. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek