Geotermálna energia v Kežmarku ako cesta k energetickej sebestačnosti

SAPI
20. 09. 2022Kým potenciál väčšiny zdrojov geotermálnej energie na Slovensku ostáva nevyužitý a častokrát aj prehliadaný, kežmarská samospráva s ňou ráta ako s vhodnou náhradou za zemný plyn pri vykurovaní mesta. Ján Ferenčák, primátor mesta, sa podľa vlastných slov pri výskume geotermálneho potenciálu inšpiroval najmä Maďarskom, kde je jeho využitie značne rozšírenejšie. V súčasnosti prebieha čistenie a oživovanie 2,5 kilometrového vrtu, ktorý následne prejde fyzikálnymi a chemickými skúškami upresňujúcimi výdatnosť a teplotu vrtu. Ak sa však potvrdia predbežné výpočty, tak by mohlo jeho sprevádzkovanie znížiť kežmarskú závislosť od zemného plynu až o 60 percent. Primátor navyše dúfa, že by mohla úspešnosť vrtu zjednodušiť financovanie, legislatívne procesy a schvaľovanie ďalších projektov nielen v Kežmarku, ale naprieč celým Slovenskom. Spusteniu vrtu bude však ešte predchádzať rozhodnutie Ministerstva životného prostredia, ktoré musí mestu vydať povolenie čerpať geotermálnu vodu.

Komentáre

Súvisiace

Podpora geotermálnej energie sa opäť odkladá

Hoci je pre rozvoj geotermálnej energie na Slovensku z eurofondov vyčlenených 13 miliónov eur, prvé investičné výzvy uvidíme až v priebehu budúceho roka.

07. 03. 2023VIAC

 

Ministerstvo životného prostredia sa prikláňa k podpore geotermálnych zdrojov

O potenciáli geotermálnej energie na Slovensku, aj k tomu, ako sa tento potenciál nevyužíva, sme v minulosti informovali už niekoľkokrát. Minulý týždeň sa však k tomuto sektoru obnoviteľnej energie vyjadrilo aj Ministerstvo životného prostredia SR.

15. 02. 2023VIAC

 

Stredná Európa vstupuje do roku 2023 so zvýšeným záujmom o geotermálnu energiu

Energetická kríza, ktorá v priebehu minulého roku nabrala na intenzite, so sebou priniesla aj pozitívnu reakciu, ktorá môže pomôcť sektoru stredoeurópskeho teplárenstva. Hneď niekoľko štátov prejavilo rastúci záujem o rozvoj geotermálnej energie a investície do prieskumných vrtov.

06. 01. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek