EÚ musí znížiť závislosť na dovoze komponentov z Číny

SAPI
17. 05. 2023Problémy, ktoré Európe spôsobila energetická závislosť od Ruskej federácie, sú veľkým varovným prstom pre členské štáty a jasným impulzom pre urýchlenie energetickej transformácie. Masívny rozvoj obnoviteľných zdrojov však vytvoril dopyt po komponentoch a surovinách, z ktorých sa mnohé dovážajú z Číny. Napriek tomu, že Čína je dlhodobo spoľahlivým obchodným partnerom, pri súčasnej geopolitickej situácii existuje riziko výpadkov dodávok.  

Na potrebu decentralizácie dodávateľského reťazca EÚ pre životne dôležité zariadenia a komponenty používané na výrobu obnoviteľnej energie upozornil minulý týždeň aj šéf Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu Francesco La Camera. Aj preto sa už v Bruseli formuluje nová legislatíva, ktorá má čo najviac mitigovať hrozbu nadmernej závislosti na jednom dodávateľovi kritických surovín a podporiť domácu výrobu. Sledujte s nami, ako sa v najbližších rokoch Európe podarí prispôsobiť sa súčasnému smerovaniu energetiky.

Komentáre

Súvisiace

Zelené investície na Slovensku sa postupne rozbiehajú

Spoločnosti Hoval, ktorá sa zameriava najmä na výrobu kotlových systémov a klimatizačných systémov, schválila vláda investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške osem miliónov eur.

31. 05. 2023VIAC

 

Zelené investície by mali v tomto roku prevýšiť investície do fosílnych palív

Pozornosť vzbudila správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) o svetových investíciách do energetiky (World Energy Investment, WEI). Podľa správy dosiahnu globálne investície do energetiky v roku 2023 približne 2,8 bilióna dolárov, z čoho by malo približne 1,7 bilióna dolárov ísť do rozvoja zelených technológií.

31. 05. 2023VIAC

 

Rozvoj OZE bude potrebovať investície do sietí

Uplynulý týždeň sa nám podarilo rozvíriť hladinu mediálnych vôd správou o štúdii think tanku Ember, ktorý hovoril o nevyužitom potenciáli OZE v regióne CEE, a ktorého využitie by mohlo stlačiť ceny energií až o 29%. V správe sme hovorili aj o potrebe rozvoja a inovovania distribučných a prenosových sústav, ktoré je možné spolufinancovať z programov EÚ.

24. 05. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek