Aktualizácia NECP si vyžaduje užšiu spoluprácu ministerstiev

SAPI
02. 03. 2021TLAČOVÁ SPRÁVA

2. marec 2021

    

Národný energetický a klimatický plán (NECP) Slovenska je neaktuálny a potrebuje revíziu. Pre ďalší rozvoj OZE bude nevyhnutné zjednodušenie povoľovacích procesov zo strany štátu, čo si vyžaduje silnejšiu a efektívnejšiu spoluprácu zo strany ministerstiev a orgánov štátnej správy. Zhodli sa na tom zástupcovia ministerstva hospodárstva (MH SR), ministerstva životného prostredia (MŽP SR), Zastúpenia EK na Slovensku, Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu o OZE (SAPI) v piatkovej diskusii portálu Euractiv.   

 

Karol Galek (MH SR), Michal Kiča (MŽP SR), Ladislav Miko (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku) a Janka Szemesová (SHMÚ) sa v piatok jednohlasne zhodli na potrebe prehĺbenia medzirezortnej spolupráce v súvislosti s revíziou Nízkouhlíkovej stratégie SR, NECP a z toho vyplývajúceho rozvoja OZE na Slovensku. Ján Karaba (SAPI) ministerstvám oficiálne ponúkol spoluprácu a odborné, medzinárodné skúsenosti asociácie. „Sme najväčšia asociácia zastupujúca prakticky všetky obnoviteľné zdroje energie. Počas viac než 10 rokov našej existencie a medzinárodných spoluprác sme získali dôležité skúsenosti, ktoré by sme radi ponúkli do medzirezortných diskusií s ministerstvami hospodárstva, investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, životného prostredia, dopravy a výstavby, pôdohospodárstva aj obrany. Predmetné ministerstvá budeme v dohľadnej dobe oslovovať aj oficiálnou cestou a dúfame, že záujem o spoluprácu bude aj z ich strany,“ hovorí Ján Karaba.

 

Nevyhnutné zmeny v povoľovacích procesoch

Základným predpokladom sú podľa diskutujúcich zmeny v povoľovacích procesoch. „Pre rozvoj OZE a naplnenie NECP do roku 2030 bude absolútnou nevyhnutnosťou správne nastavenie povoľovacích procesov. V prvom rade hovoríme o prelomení tzv. stop-stavu, kvôli ktorému sme už 7 rokov na Slovensku nepripojili žiadny väčší zdroj vyrábajúci z OZE, no veľkú úlohu bude zohrávať aj nastavenie posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA) a potrebné budú aj zmeny v oblasti stavebnej legislatívy,“ vysvetľuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

 

Pri posudzovaní vplyvu na životné prostredie existuje podľa riaditeľa SAPI nejednotnosť pri stanovovaní rozsahu a metodiky povinného hodnotenia. Aktuálne tak môže byť účastníkom konania aj osoba, ktorej sa zámer vôbec netýka. Súčasný stav považuje za problematický aj Ladislav Miko, ktorý namiesto zbytočného sprísňovania legislatívy navrhol dať do rúk úradníkov viac kompetencií. Tí by tak mohli rozhodovať aj o tom, kto má a kto nemá byť účastníkom konania.

        

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Väčšina Slovákov považuje zelenú transformáciu za potrebnú

Až 76% slovenskej populácie pokladá zmenu klímy za hrozbu, ktorú je potrebné začať riešiť. Vyplýva to z najnovšieho výskumu, ktorý minulý týždeň predstavil Institut 2050. Ukazuje sa, že iba okolo 10% Slovákov popiera klimatické zmeny alebo si myslí, že nie je potrebné adresovať ich.

28. 06. 2023VIAC

 

Pozvánka na webinár „Obnoviteľné zdroje ako súčasť zelenej transformácie“

Najbližší webinár organizovaný Slovenskou klimatickou iniciatívou sa bude venovať úlohe obnoviteľných zdrojov v zelenej transformácii Slovenska.

05. 04. 2023VIAC

 

Slováci síce OZE podporujú, prispieť na ich rozvoj však už veľmi nechcú

Z výskumu, ktorý realizovali Katedra environmentálnych štúdií Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne a Inštitút 2050 vyplynulo, že približne tri štvrtiny Slovákov si želajú, aby sa do ochrany klímy viac aktívne zapojili priemyselné podniky a firmy, vláda, envirorezort, politici aj starostovia a primátori.

06. 07. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek