Aktualizácia NECP si vyžaduje užšiu spoluprácu ministerstiev

SAPI
02. 03. 2021TLAČOVÁ SPRÁVA

2. marec 2021

    

Národný energetický a klimatický plán (NECP) Slovenska je neaktuálny a potrebuje revíziu. Pre ďalší rozvoj OZE bude nevyhnutné zjednodušenie povoľovacích procesov zo strany štátu, čo si vyžaduje silnejšiu a efektívnejšiu spoluprácu zo strany ministerstiev a orgánov štátnej správy. Zhodli sa na tom zástupcovia ministerstva hospodárstva (MH SR), ministerstva životného prostredia (MŽP SR), Zastúpenia EK na Slovensku, Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu o OZE (SAPI) v piatkovej diskusii portálu Euractiv.   

 

Karol Galek (MH SR), Michal Kiča (MŽP SR), Ladislav Miko (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku) a Janka Szemesová (SHMÚ) sa v piatok jednohlasne zhodli na potrebe prehĺbenia medzirezortnej spolupráce v súvislosti s revíziou Nízkouhlíkovej stratégie SR, NECP a z toho vyplývajúceho rozvoja OZE na Slovensku. Ján Karaba (SAPI) ministerstvám oficiálne ponúkol spoluprácu a odborné, medzinárodné skúsenosti asociácie. „Sme najväčšia asociácia zastupujúca prakticky všetky obnoviteľné zdroje energie. Počas viac než 10 rokov našej existencie a medzinárodných spoluprác sme získali dôležité skúsenosti, ktoré by sme radi ponúkli do medzirezortných diskusií s ministerstvami hospodárstva, investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, životného prostredia, dopravy a výstavby, pôdohospodárstva aj obrany. Predmetné ministerstvá budeme v dohľadnej dobe oslovovať aj oficiálnou cestou a dúfame, že záujem o spoluprácu bude aj z ich strany,“ hovorí Ján Karaba.

 

Nevyhnutné zmeny v povoľovacích procesoch

Základným predpokladom sú podľa diskutujúcich zmeny v povoľovacích procesoch. „Pre rozvoj OZE a naplnenie NECP do roku 2030 bude absolútnou nevyhnutnosťou správne nastavenie povoľovacích procesov. V prvom rade hovoríme o prelomení tzv. stop-stavu, kvôli ktorému sme už 7 rokov na Slovensku nepripojili žiadny väčší zdroj vyrábajúci z OZE, no veľkú úlohu bude zohrávať aj nastavenie posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA) a potrebné budú aj zmeny v oblasti stavebnej legislatívy,“ vysvetľuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

 

Pri posudzovaní vplyvu na životné prostredie existuje podľa riaditeľa SAPI nejednotnosť pri stanovovaní rozsahu a metodiky povinného hodnotenia. Aktuálne tak môže byť účastníkom konania aj osoba, ktorej sa zámer vôbec netýka. Súčasný stav považuje za problematický aj Ladislav Miko, ktorý namiesto zbytočného sprísňovania legislatívy navrhol dať do rúk úradníkov viac kompetencií. Tí by tak mohli rozhodovať aj o tom, kto má a kto nemá byť účastníkom konania.

        

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Veterné elektrárne sú kľúčový prvok boja s klimatickými zmenami aj pre Slovensko

Veterné elektrárne sú najlacnejšou cestou v rámci boja s klimatickými zmenami. Podľa energetického think-tanku Ember môžu aj vďaka tomu spolu so solárnymi elektrárňami prispieť až k tretine znižovania emisií CO2, ktoré je potrebné pre dosiahnutie globálneho cieľa zníženia teplôt o 1,5 stupňa do roku 2030.

23. 02. 2024VIAC

 

Elektráreň Nováky dnes oficiálne ukončuje svoju prevádzku

Po dlhých rokoch svojho fungovania dnes Elektráreň Nováky oficiálne ukončuje výrobu elektriny a tepla z uhlia.

20. 12. 2023VIAC

 

Analýza: zabránené emisie ako nástroj pre dosiahnutie klimatických cieľov

Podľa nedávno vydanej analýzy agentúry GreenTalk je Slovensko schopné naplniť ciele vyplývajúce z Európskej zelenej dohody a balíčku Fit for 55. Kľúčovú úlohu by pri tom mali zohrať tzv. zabránené emisie, teda emisie, ktoré sa nevyprodukujú vďaka využitiu ekologickejších zdrojov a technológií.

06. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek