Aktualizácia NECP si vyžaduje užšiu spoluprácu ministerstiev

SAPI
02. 03. 2021TLAČOVÁ SPRÁVA

2. marec 2021

    

Národný energetický a klimatický plán (NECP) Slovenska je neaktuálny a potrebuje revíziu. Pre ďalší rozvoj OZE bude nevyhnutné zjednodušenie povoľovacích procesov zo strany štátu, čo si vyžaduje silnejšiu a efektívnejšiu spoluprácu zo strany ministerstiev a orgánov štátnej správy. Zhodli sa na tom zástupcovia ministerstva hospodárstva (MH SR), ministerstva životného prostredia (MŽP SR), Zastúpenia EK na Slovensku, Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu o OZE (SAPI) v piatkovej diskusii portálu Euractiv.   

 

Karol Galek (MH SR), Michal Kiča (MŽP SR), Ladislav Miko (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku) a Janka Szemesová (SHMÚ) sa v piatok jednohlasne zhodli na potrebe prehĺbenia medzirezortnej spolupráce v súvislosti s revíziou Nízkouhlíkovej stratégie SR, NECP a z toho vyplývajúceho rozvoja OZE na Slovensku. Ján Karaba (SAPI) ministerstvám oficiálne ponúkol spoluprácu a odborné, medzinárodné skúsenosti asociácie. „Sme najväčšia asociácia zastupujúca prakticky všetky obnoviteľné zdroje energie. Počas viac než 10 rokov našej existencie a medzinárodných spoluprác sme získali dôležité skúsenosti, ktoré by sme radi ponúkli do medzirezortných diskusií s ministerstvami hospodárstva, investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, životného prostredia, dopravy a výstavby, pôdohospodárstva aj obrany. Predmetné ministerstvá budeme v dohľadnej dobe oslovovať aj oficiálnou cestou a dúfame, že záujem o spoluprácu bude aj z ich strany,“ hovorí Ján Karaba.

 

Nevyhnutné zmeny v povoľovacích procesoch

Základným predpokladom sú podľa diskutujúcich zmeny v povoľovacích procesoch. „Pre rozvoj OZE a naplnenie NECP do roku 2030 bude absolútnou nevyhnutnosťou správne nastavenie povoľovacích procesov. V prvom rade hovoríme o prelomení tzv. stop-stavu, kvôli ktorému sme už 7 rokov na Slovensku nepripojili žiadny väčší zdroj vyrábajúci z OZE, no veľkú úlohu bude zohrávať aj nastavenie posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA) a potrebné budú aj zmeny v oblasti stavebnej legislatívy,“ vysvetľuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

 

Pri posudzovaní vplyvu na životné prostredie existuje podľa riaditeľa SAPI nejednotnosť pri stanovovaní rozsahu a metodiky povinného hodnotenia. Aktuálne tak môže byť účastníkom konania aj osoba, ktorej sa zámer vôbec netýka. Súčasný stav považuje za problematický aj Ladislav Miko, ktorý namiesto zbytočného sprísňovania legislatívy navrhol dať do rúk úradníkov viac kompetencií. Tí by tak mohli rozhodovať aj o tom, kto má a kto nemá byť účastníkom konania.

        

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Slováci chcú nahradiť plyn obnoviteľnými zdrojmi

Greenpeace zverejnil zaujímavé výsledky prieskumu, ktorý pre organizáciu robila agentúra AKO. Pozitívne správy sú, že 80% Slovákov očakáva, že sa riešenie klimatickej krízy stane prioritou vlády.

21. 12. 2021VIAC

 

Praha pozitívnym príkladom pre slovenské mestá v pláne na uhlíkovú neutralitu

Konferencia CEEC 21 priniesla zaujímavý panel vyhradený téme angažovanosti miest do dekarbonizačných snáh. Vedúce postavenie v snahách o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 má v Českej republike hlavné mesto Praha, ktorá by mohla byť pozitívnym príkladom aj pre slovenské mestá.

29. 11. 2021VIAC

 

Klimatický summit priniesol aj záväzky

Klimatický summit priniesol viacero pozitívnych momentov. Okrem množstva slov, ktoré odzneli sa totiž prijali aj reálne záväzky. Tým prvým je znížiť emisie metánu o 30 %. Pod to sa podpísalo 103 krajín, vrátane najväčších znečisťovateľov ako Pakistan a Nigéria.

09. 11. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek