Uniknutá správa o cenách energií

SAPI
01. 03. 2022Zverejnenie správy „Spoločná európska akcia pre dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu“ je naplánované na 2. marca, pod dohľadom výkonného podpredsedu Fransa Timmermansa. Dňa 15. februára však unikol dokument, ktorý obsahuje 12 prioritných opatrení, ktoré má Komisia vykonať. V prílohe III sa v texte navrhuje spoločný prístup k daniam z neočakávaných ziskov. Navrhuje tiež uverejnenie Usmernenia o reštrukturalizácii zastaraných schém podpory obnoviteľných zdrojov energie. Navrhuje tiež kroky na urýchlenie povoľovania nových projektov obnoviteľnej energie, najmä obmedzením postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie, vyhlásením projektov obnoviteľnej energie za „prevažujúci verejný záujem“ v rámci environmentálneho práva. Naša partnerská asociácia SolarPower Europe už pracuje na pripomienkach k uniknutému dokumentu, ktoré zašle Európskej komisii.

Komentáre

Súvisiace

Európsky parlament vyzýva k podpore geotermálnej energie

Európsky parlament prijal uznesenie o podpore geotermálnej energie. S ohľadom na pretrvávajúce bariéry spomaľujúce rozvoj tohto energetického zdroja, vrátane zdĺhavej administratívy a finančnej náročnosti, navrhuje Európsky parlament prijatie celoeurópskej geotermálnej stratégie.

31. 01. 2024VIAC

 

Európska komisia vyhodnotila návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenska

Európska komisia začiatkom týždňa vydala vyhodnotenie návrhu aktualizácie slovenského INEKP a odporúčania, ktorými by sa mala slovenská vláda riadiť pri príprave finálnej verzie plánu.

20. 12. 2023VIAC

 

Rada ministrov EÚ pre energetiku schválila Európsku chartu pre vietor

V rámci včerajšieho stretnutia schválilo 26 ministrov energetiky EÚ Európsku chartu pre vietor a nás nesmierne teší, že sa pod chartu podpísala aj Slovenská republika.

20. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek