Školenie inštalatérov OZE - jediné v tomto roku

Pavel Šimon
25. 07. 2017Školenie bude prebiehať od 5. do 7. 9. 2017

Upozorňujeme, že to je pravdepodobne jediné školenie v tomto roku, To znamená, že treba chytiť túto príležitosť „za pačesy“ aby ste potom nebanovali. 

Opäť to bude Kombinovaný modul FV + FT

SAPI ako garant odbornej prípravy inštalatér obnoviteľných zdrojov vyhlasuje ďalší termín školenia. Školenie bude kombinované a budeme vzdelávať záujemcov z oblasti fotovoltiky aj z oblasti termiky.

Začínať budeme termickými systémami a postupne prejdeme k fotovoltike: 5. 9. 2017 – Modul “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov6. 9. 2017 – Moduly “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných + fotovoltických systémov7. 9. 2017 – Modul “Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov” + preskúšanie odbornou komisiou MH SR. Ukončenie približne medzi 13:00 až 14:30.

Formulár na predbežné prihlásenie nájdete tu.

V prípade otázok sa obráťte na organizačných garantov vzdelávacieho programu:

Pavel Šimon, Pavel@pavel-simon.com, tel. 0917 714 678

Juraj Vozár, Vozar@thermosolar.sk, tel. 0918 – 645 316

Školenie bude prebiehať v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom. GPS: 48°34'37.56" N, 18°51'48.36" E

Ceny sa nám podarilo udržať nezmenené a naďalej platia tak nasledovné ceny:

Podrobnosti o potrebných podkladoch a vstupných požiadavkách tu: www.sapi.sk/projects/odborna-priprava-instalater-obnovitelneho-zdroja/

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek