SAPI vyzýva MH SR, aby umožnilo vydávania poukážok do programu Zelená domácnostiam

SAPI
10. 04. 2024TLAČOVÁ SPRÁVA

10. apríl 2024

   

SAPI vyzýva MH SR, aby umožnilo vydávania poukážok do programu Zelená domácnostiam

 

Štát doteraz nezačal vydávať poukážky na inštalácie realizované od 30. októbra 2023. Poukážky pritom SIEA sľubovala na stránkach programu Zelená domácnostiam vydať v priebehu prvého kvartálu 2024. Podľa informácií Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) sa má čakať na finálne schválenie Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR).

 

Program Zelená domácnostiam patrí medzi najúspešnejšie projekty podpory rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) odviedla doteraz kus dobrej roboty a, aj vďaka spolupráci s odborníkmi, dokázala program nastaviť tak, aby prinášal čo najlepšie výsledky.

 Od 30. októbra 2023 mohli domácnosti inštalovať podporované zariadenia bez nutnosti čakania na poukážky. Tie mali byť vydávané a preplácané z nového projektu, ktorý sa mal začať v prvom kvartáli roku 2024, pričom na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 milióna eur z európskych a národných zdrojov. „Napriek komunikovaným skutočnostiam SIEA do dnešného dňa systém nespustila, aj keď má prakticky všetko pripravené a dolaďuje len posledné detaily. Čakať sa má na zelenú zo strany MH SR,“ vysvetľuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

 

Komplikácie pre domácnosti

Mnohé domácnosti, ktoré sa do programu Zelená domácnostiam zapojili, by bez podpory štátu do tak náročnej investície pravdepodobne nešli. Tieto rodiny teraz musia čakať na to, kým im štát pošle dotáciu, ktorú majú pol roka sľúbenú. Domácnosti teraz doslova úverujú štát, keďže vyplatenie týchto dotácii je im sľubované už pol roka a malo byť už spustené. Ak SIEA nespustí program čo najskôr, alebo ak v programe nastanú nejaké zmeny v dlhodobo komunikovaných podmienkach, bude to mať nielen reputačné dôsledky pre štát, ale môže to znamenať aj finančné problémy pre mnohé domácnosti, zvlášť pre rodiny s nižšími príjmami. Apelujem preto na Ministerstvo hospodárstva SR, aby problému so spustením nového informačného systému začalo venovať najvyššiu pozornosť a spustilo ho bez dodatočných zmien v čo najkratšom čase,“ vyzýva Ján Karaba.  

 

 Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Predaj tepelných čerpadiel medziročne klesol, dlhodobo však stále zaznamenávajú rastúci trend

Pokles predaja tepelných čerpadiel zaznamenala v roku 2023 celá Európska únia. Kým celoeurópsky predaj klesol o približne 5 %, Slovensko zaznamenalo v porovnaní s rokom 2022 až 16 % pokles.

13. 06. 2024VIAC

 

SIEA aktualizovala podmienky Zelenej domácnostiam, dotknú sa najmä bytových domov

SIEA začiatkom týždňa zverejnila aktualizované podmienky programu Zelená domácnostiam.

31. 01. 2024VIAC

 

Príprava novej Zelenej domácnostiam napreduje, prináša hneď niekoľko zmien

SIEA koncom minulého týždňa uviedla, že všeobecné podmienky podpory v rámci projektu Zelená domácnostiam budú zverejnené 30. októbra.

26. 10. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek