OZE majú podporu, no podľa šéfa SAŽP na ne nie sú Slováci pripravení

SAPI
13. 07. 2021Podľa prieskumu Eurobarometra súhlasí až 90 percent Európanov s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum a zvyšné emisie by sa mali vykompenzovať tak, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050. Pre 87 % Európanov je dôležité, aby si EÚ stanovila ambiciózne ciele na rozsiahlejšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a rovnaké percento tvrdí, že EÚ musí poskytovať podporu na zlepšovanie energetickej efektívnosti. Prieskum SKI zas hovorí, že dovoz zemného plynu by podporilo len 30 % ľudí, kým využívanie OZE až 60 %. Na prvý pohľad kontrastne vyznieva rozhovor s riaditeľom Slovenskej agentúry životného prostredia Michalom Macom, podľa ktorého nie sú ľudia na Slovensku psychicky ani finančne pripravení na obnoviteľné zdroje. Michal Maco upozorňuje na problém energetickej chudoby a na skutočnosť, že Slovensko zaostáva v ekonomickej sile obyvateľstva za krajinami ako Nemecko, a preto je potrebné vnímať inovatívne technológie aj z hľadiska ich finančnej dostupnosti. V teórii tak Slováci uprednostňujú OZE, ako aj naznačujú rôzne prieskumy, no v praxi už vyberajú zdroj podľa svojich finančných možností, čo v niektorých regiónoch znamená emisne najnáročnejšie zdroje, ako drevo či odpad. 

Komentáre

Súvisiace

SAPI: Efektívna obnova rodinných domov si vyžaduje zapojenie OZE

Slovensko deklaruje v Pláne obnovy ambíciu spolufinancovať obnovu 30 tisíc rodinných domov, pričom dôraz sa má klásť na 4 hlavné piliere obnovy - zateplenie plášťa, zateplenie strechy, výmena okien a výmena vykurovacieho zariadenia. Ak sa však má táto ambícia naplniť, je nevyhnutné, aby boli v čo najvyššej miere využité obnoviteľné zdroje energie.

20. 07. 2021VIAC

 

Komisia prijala balík opatrení Fit for 55

Európska komisia prijala dlho očakávaný balík opatrení s názvom Fit for 55. Tieto opatrenia majú nastaviť politiku EÚ v oblastiach klímy, energetiky, dopravy, využívania pôdy a zdaňovania, s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55% v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

19. 07. 2021VIAC

 

Ako ďalej s emisnými kvótami?

Portál Euractiv sa venoval potrebe odstránenia bezodplatných emisných kvót.

13. 07. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek