OZE majú podporu, no podľa šéfa SAŽP na ne nie sú Slováci pripravení

SAPI
13. 07. 2021Podľa prieskumu Eurobarometra súhlasí až 90 percent Európanov s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum a zvyšné emisie by sa mali vykompenzovať tak, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050. Pre 87 % Európanov je dôležité, aby si EÚ stanovila ambiciózne ciele na rozsiahlejšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a rovnaké percento tvrdí, že EÚ musí poskytovať podporu na zlepšovanie energetickej efektívnosti. Prieskum SKI zas hovorí, že dovoz zemného plynu by podporilo len 30 % ľudí, kým využívanie OZE až 60 %. Na prvý pohľad kontrastne vyznieva rozhovor s riaditeľom Slovenskej agentúry životného prostredia Michalom Macom, podľa ktorého nie sú ľudia na Slovensku psychicky ani finančne pripravení na obnoviteľné zdroje. Michal Maco upozorňuje na problém energetickej chudoby a na skutočnosť, že Slovensko zaostáva v ekonomickej sile obyvateľstva za krajinami ako Nemecko, a preto je potrebné vnímať inovatívne technológie aj z hľadiska ich finančnej dostupnosti. V teórii tak Slováci uprednostňujú OZE, ako aj naznačujú rôzne prieskumy, no v praxi už vyberajú zdroj podľa svojich finančných možností, čo v niektorých regiónoch znamená emisne najnáročnejšie zdroje, ako drevo či odpad. 

Komentáre

Súvisiace

Európsky parlament potvrdil nové cieľe pre využitie OZE

Európsky parlament definitívne schválil novú podobu smernice o energii z obnoviteľných zdrojov. Jednou z hlavných zmien bolo navýšenie cieľov pre podiel OZE na energetickej spotrebe - do roku 2030 by malo vyše 42% energií pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

21. 09. 2023VIAC

 

Modernizácia prenosových sietí v EÚ neprebieha dostatočne rýchlo

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) vydala koncom júla správu hodnotiacu pokrok v uvoľňovaní cezhraničných kapacít prenosových sietí.

09. 08. 2023VIAC

 

Ambicióznejšie ciele pre solárnu energiu v EÚ sa stávajú realitou

Podľa tlačovej správy asociácie SolarPower Europe, ktorej členom je aj SAPI, sa celoeurópske ciele pre solárnu energiu do roku 2030 navýšili o približne 63%. Vyplýva to z aktualizovaných Národných energetických a klimatických plánov, ktoré zatiaľ odovzdalo 12 členských štátov EÚ.

09. 08. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek