OZE majú podporu, no podľa šéfa SAŽP na ne nie sú Slováci pripravení

SAPI
13. 07. 2021Podľa prieskumu Eurobarometra súhlasí až 90 percent Európanov s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum a zvyšné emisie by sa mali vykompenzovať tak, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050. Pre 87 % Európanov je dôležité, aby si EÚ stanovila ambiciózne ciele na rozsiahlejšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a rovnaké percento tvrdí, že EÚ musí poskytovať podporu na zlepšovanie energetickej efektívnosti. Prieskum SKI zas hovorí, že dovoz zemného plynu by podporilo len 30 % ľudí, kým využívanie OZE až 60 %. Na prvý pohľad kontrastne vyznieva rozhovor s riaditeľom Slovenskej agentúry životného prostredia Michalom Macom, podľa ktorého nie sú ľudia na Slovensku psychicky ani finančne pripravení na obnoviteľné zdroje. Michal Maco upozorňuje na problém energetickej chudoby a na skutočnosť, že Slovensko zaostáva v ekonomickej sile obyvateľstva za krajinami ako Nemecko, a preto je potrebné vnímať inovatívne technológie aj z hľadiska ich finančnej dostupnosti. V teórii tak Slováci uprednostňujú OZE, ako aj naznačujú rôzne prieskumy, no v praxi už vyberajú zdroj podľa svojich finančných možností, čo v niektorých regiónoch znamená emisne najnáročnejšie zdroje, ako drevo či odpad. 

Komentáre

Súvisiace

Zástupcovia vlády, ministerstiev, štátnej správy, firiem a profesijných organizácií hovorili za okrúhlym stolom o budúcnosti slovenskej energetiky

V utorok 16. apríla 2024 si za jeden stôl sadli zástupcovia ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy, firiem a asociácií pôsobiacich v energetike, aby spoločne prediskutovali očakávania a plány Slovenska na ceste k uhlíkovej neutralite.

18. 04. 2024VIAC

 

Európa zaznamenala rekordný pokles v emisiách

Od spustenia systému obchodovania s emisiami zaznamenala minulý rok Európa najväčší rekord v medziročnom poklese emisií uhlíka.

12. 04. 2024VIAC

 

Európsky parlament prijal návrh zákona o obnove prírody

Po niekoľkých mesiacoch odkladov a rokovaní schválil Európsky parlament návrh znenia zákona o obnove prírody. Cieľom zákona je zvrátiť stratu biodiverzity a zmenu klímy vplyvom ľudských zásahov do prírody a prirodzeného prostredia živočíchov.

06. 03. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek