Občania sú dobrými vlastníkmi energetických zdrojov aj sietí

Pavel Šimon
12. 12. 2014tlačová správa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu k iniciatíve Spololočnosti rozumných spotrebiteľov Slovenska uchádzať sa o kúpu akcií Slovenských elektrární   Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slovenska (SPOROPS) prejavila záujem vytvoriť otvorený investičný fond a uchádzať sa o kúpu akcií Slovenských elektrární. Viceprezident združenia Pavel Šimon je zároveň aj zastupujúcim riaditeľom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI). SAPI sa však nijako neangažuje pri kúpe Slovenských elektrární ani v iných projektoch SPOROPS-u. Na druhej strane však tejto iniciatíve neprotirečí a myšlienku, že by akcie Slovenských elektrární vlastnili slovenskí občania či slovenské podnikateľské subjekty, považuje za pozitívnu. „V oboch prípadoch ide o zjavný trend, v duchu ktorého sa zdroje energie postupne decentralizujú,“ hovorí Pavel Šimon. „V energetickej sfére sa končí obdobie nadvlády monopolov. Práve obnoviteľné miere otvárajú pre každého občana možnosť vlastniť zdroj energie. Rovnako nie je vylúčené, aby občan vlastnil podiel na väčšom zdroji, v tomto prípade na Slovenských elektrárňach, alebo aj na rozvodnej siete, čo potvrdzujú príklady zo zahraničia.“ Spor, ktorý vznikol medzi vládou a Slovenskými elektrárňami pre vodné dielo Gabčíkovo len potvrdzuje, že ani štát a ani veľké monopoly nemusia byť ideálnymi vlastníkmi. Slovensku navyše hrozí, že bude musieť spoločnosti ENEL kompenzovať škodu, na čo by doplatili aj občania. „Treba brať do úvahy argument, že ak občan využíva svoj vlastný zdroj energie, na nikoho tým nedopláca a ani nik nedopláca naňho. Je to najspravodlivejšia možnosť a preto sa postupne stáva čoraz rozšírenejšou,“ dodáva Pavel Šimon. Trochu zdĺhavá príprava projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov, ktorá definuje aj čerpanie príspevku pre občanov z eurofondov, možno tento trend spomaľuje. Mnohí záujemcovia čakajú, pretože možnosť získať na zdroj energie 1 500 prípadne až 2 200 eur z eurofondov je zaujímavá. Program sa mal podľa pôvodných informácií rozbehnúť tento rok, no napokon sa jeho realizácia posunula na rok 2015. Záujem o zdroje vlastnej energie nadobudne potom oveľa konkrétnejšie rozmery. A ani myšlienka, podľa ktorej môžu občania spoluvlastniť zdroje či distribučné siete sa nebude javiť taká bláznivá, ako možno v tejto chvíli. Potvrdzujú to aj príklady zo zahraničia:   * Nemecká obec Feldheim so 140 obyvateľmi je vďaka využívaniu bioplynu a slnečnej energie celkom energeticky sebestačná. Dokonca produkuje niekoľkonásobne viac elektriny, než spotrebuje a prebytky odovzdáva do siete napríklad aj Berlínu. * Občania tejto obce si postavili vlastnú elektrickú sieť potom, ako sa márne snažili odkúpiť časť akcií od spoločnosti E.ON. Vďaka tomu majú elektrinu ešte o 25 percent lacnejšiu. * V Nemecku má vlastné siete 170 obcí a miest. * Vyše 51 percent obyvateľov Hamburgu sa vyslovilo sa spätné odkúpenie plynárenských, elektrárenských a teplárenských sietí. * Podobná iniciatíva pôsobí už dlhší čas v Berlíne.   Pri pohľade na tieto iniciatívy je pochopiteľný aj návrh SPOROPS na odkúpenie akcií Slovenských elektrární. SAPI podporuje každé úsilie a každý návrh, ktorý vracia energiu do rúk ľuďom.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek