Modernizácia prenosových sietí v EÚ neprebieha dostatočne rýchlo

SAPI
09. 08. 2023Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) vydala koncom júla správu hodnotiacu pokrok v uvoľňovaní cezhraničných kapacít prenosových sietí. 

Uvoľňovanie podľa nej neprebieha dostatočne rýchlo a počas roku 2022 nezaznamenala Európa výraznejšie zlepšenie. EÚ pritom stanovila cieľ, aby bolo do roku 2025 uvoľnených 70% pre obchodovanie medzi trhmi. Posilnenie prenosových sústav je kľúčové aj pre integráciu OZE a zdieľanie čistej elektriny medzi jednotlivými štátmi - počíta sa napríklad s distribúciou elektriny vyrobenej z veterných turbín umiestnených na mori. Správa však posúdila Slovensko ako jednu z pár krajín, kde došlo k zmenám k lepšiemu.

Komentáre

Súvisiace

Európsky parlament potvrdil nové cieľe pre využitie OZE

Európsky parlament definitívne schválil novú podobu smernice o energii z obnoviteľných zdrojov. Jednou z hlavných zmien bolo navýšenie cieľov pre podiel OZE na energetickej spotrebe - do roku 2030 by malo vyše 42% energií pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

21. 09. 2023VIAC

 

Ambicióznejšie ciele pre solárnu energiu v EÚ sa stávajú realitou

Podľa tlačovej správy asociácie SolarPower Europe, ktorej členom je aj SAPI, sa celoeurópske ciele pre solárnu energiu do roku 2030 navýšili o približne 63%. Vyplýva to z aktualizovaných Národných energetických a klimatických plánov, ktoré zatiaľ odovzdalo 12 členských štátov EÚ.

09. 08. 2023VIAC

 

Maďarsko finančne podporí zariadenia pre akumuláciu elektriny

Maďarsko dostalo od Európskej komisie zelenú v podpore nových zariadení na akumuláciu elektrickej energie. Časť eurofondov tak pôjde na dotácie projektov, ktoré môžu okrem tradičných batériových úložísk zahŕňať napríklad aj elektrolyzéry pre výrobu vodíka a iné technológie spadajúce do kategórie akumulácie.

28. 06. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek