Ministerstvo ukončilo 5 rokov trvajúci „stopstav“

Juraj Vedej

SAPI
01. 03. 2019TLAČOVÁ SPRÁVA

28. február 2019

 Ministerstvo ukončilo 5 rokov trvajúci „stopstav“

 Streda 27. február 2019 sa natrvalo zapíše do histórie slovenskej energetiky ako deň, kedy skončil, 5 rokov trvajúci stopstav na pripájanie nových zdrojov elektrickej energie[1]. Nemožnosť pripájať nové zdroje do distribučnej sústavy trvala na Slovensku od roku 2014 a bola jednou z hlavných príčin poklesu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na spotrebe energie a neplnenia našich záväzkov voči energetickej únii a nasledujúcim generáciám.

 Slovenská republika sa zaviazala dosiahnuť 14 % podiel OZE na koncovej spotrebe energie do roku 2020. V ostatných rokoch však podiel OZE nielen, že nerástol, ale dokonca klesal. Zrejme aj na túto alarmujúcu situáciu na Slovensku reaguje Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré konečne zverejnilo objemy inštalovaných zdrojov v jednotlivých distribučných spoločnostiach. Tie je možné pripájať do konca roku 2019. „Zverejnením objemov inštalovaných zdrojov sa skončilo, zvlášť pre sektor OZE, nekonečných a nikdy oficiálne nepomenovaných 5 rokov vákua pre nové zdroje a to nie len pre tie obnoviteľné,“ vysvetľuje Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). „V celej EÚ sme boli v tomto smere unikátom. SAPI spísala počas uplynulých rokov viacero žiadostí, sťažností aj podnetov tak na národnej, ako aj na európskej úrovni. Naše enormné úsilie a konštantná kritika prinútili ministerstvo a zrejme aj distribučné spoločnosti svoj postoj prehodnotiť,“ dodáva Galeková.

 Obzvlášť potešujúci je pre SAPI vyhlásený objem 31 MW pre tzv. Lokálne zdroje, teda koncept, ktorý si ministerstvo osvojilo práve od asociácie. Predbežne sa však ukazuje, že napriek snahe pôvodnej myšlienky maximálne zjednodušiť stavbu elektrární pre vlastnú spotrebu sa pre zdroje nad 100 kW plánuje ponechať veľmi náročná administratíva procedúra pre pripojenie a taktiež množstvo technických podmienok. “Dúfame, že ide o predbežné návrhy a prax bude oveľa jednoduchšia. Základnou podmienkou inštalácie takýchto zdrojov je totiž využitie výlučne vlastných finančných prostriedkov, s nulovou podporou štátu a to výmenou za minimálnu administratívu. Veríme, že to nebude práve administratíva, ktorá bude opätovne odrádzať subjekty od inštalácie takýchto zdrojov, ktoré, v konečnom dôsledku, svojou samovýrobou a samospotrebou pomôžu tak distribučnej sieti, ako aj Slovenskej republike k napĺňaniu cieľov požadovaných EÚ,“ uzatvára Veronika Galeková.

 Dlhých 5 rokov „stopstavu“ a stagnácie celého sektora bolo náročným obdobím pre všetky firmy pôsobiace v elektroenergetike. Jeho zrušenie preto vytvára dobrý predpoklad na to, aby sa Slovensko začalo viac približovať k energetickej hospodárnosti budov, samovýrobe, samospotrebe, či podpore inovatívnych a efektívnych zelených technológií, ktoré výrazne prispejú k zmierneniu dopadov klimatickej zmeny. Navyše sa reálne začína objavovať šanca, že Slovensko bude schopné splniť ciele energetickej únie do roku 2030 a odkloniť sa konečne od závislosti na fosílnych palivách a jadrovej energii.

 Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, juraj.vedej@agenturaprestiz.sk[1] Hoci oficiálne nikto túto situáciu nepriznal a kompetentní tvrdili, že nič také na Slovensku neexistuje, tento tzv. „stopstav“ sa stal neslávne známym pojmom slovenskej energetiky.

AKTUALIZÁCIA:

Na informáciu o zrušení stopstavu a vyčlenení kapacít zaregoval aj analytik Jozef Badida, ktorý hovoril o nerovnomernom rozdelení záťaže medzi jednotlivé distribučné sústavy a pýtal sa, prečo ministerstvo uprednostnilo obnoviteľné zdroje pred kogeneráciou. Odpovede na námietky pána Badidu sú veľmi jednoduché. V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že Slovenská republika aktuálne neplní záväzky voči energetickej únii v oblasti OZE, nie kogenerácie. Aj keď je KVET schopné nahradiť uhlie, stále funguje prevažne na fosílnych palivách, teda nie na obnoviteľných zdrojoch. Navyše, zákon dal takýmto výrobniam množstvo iných úľav a nadštandardnej podpory, ako napríklad pokračujúca 15 ročná podpora po rekonštrukcii. No a pripomeňme si opäť, že práve profesné združenie teplárov ostro a zásadne protestovalo proti Lokálnemu zdroju po celú dobu prípravy konceptu, napriek našim ponukám na spoluprácu.

Ak ste teda mali záujem o výstavu Lokálneho zdroja s využitím technológie VÚ KVET, vedzte, že tak nie je možné urobiť nikde na Slovensku. V pôvodnom návrhu od nás totiž bola použitá akákoľvek technológia, nielen OZE. Otázky o motivácii predsedu tohto združenia na takéto konanie je nutné preto smerovať tam.

Problém nevidíme ani v „nerovnomernom zaťažení sietí", keďže technická úroveň sietí v SR nie je rovnaká a každá distribučná spoločnosť má iný stav sietí. Zdôrazňujeme, že kapacity na lokálne zdroje boli stanovené SEPS podľa technických možností v danom regióne. Je aj logické, že, ak sú na západnom Slovensku nové závody vytvárajúce dopyt a ZSD aj najväčšia distribučná spoločnosť, bude aj viac priestoru pre nové zdroje. Potenciál pre pripájanie nových zdrojov, ako aj technický stav našich sietí podrobne mapuje štúdia WEC, ktorá SAPI rada poskytne záujemcom na vyžiadanie.

https://slovensko.hnonline.sk/1899189-stat-dal-zelenu-novym-obnovitelnym-zdrojom


https://euractiv.sk/section/energetika/news/skoncil-sa-stop-stav-podla-slovenskych-fotovoltikov-sa-pise-historia/


https://www.energie-portal.sk/Dokument/sapi-zrusenie-stop-stavu-vitame-lokalne-zdroje-vsak-moze-brzdit-byrokracia-104994.aspxKomentáre

Súvisiace

Slovensko podpísalo memorandum s japonským výrobcom fotovoltických panelov

Počas pracovnej cesty ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej prišlo i na tému fotovoltiky a jej rozvoja. Pani ministerka totiž podpísala memorandum o porozumení s japonským výrobcom solárnych panelov, spoločnosťou Sekisui Chemical.

14. 02. 2024VIAC

 

MH SR by malo prehodnotiť klimatické ciele v NECP

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vyzýva Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), aby prehodnotilo klimatické ciele stanovené v Národnom energetickom a klimatickom pláne. Plánovaný podiel OZE na domácej spotrebe energie vo výške 23% je podľa asociácie málo ambiciózny, keďže Slovensko má ďaleko vyšší potenciál.

13. 02. 2024VIAC

 

Dôležitá diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky

EURACTIV začiatkom týždňa organizoval ďalšiu zaujímavú diskusiu, tentokrát na tému bariér pri zavádzaní zelených zdrojov na Slovensku. Verejnosť, samosprávy aj firmy vnímajú obnoviteľné zdroje ako cestu k energetickej sebestačnosti a nižším cenám energií, no rozvoj OZE brzdia napríklad regulačné prekážky, nedostatok flexibility sústavy, pomalá digitalizácia a bariéry zdieľania energie.

28. 06. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek