EIB dala Slovensku odporúčania k eurofondom

SAPI
01. 06. 2022Európska investičná banka Slovensku navrhuje, aby viac ako desať percent z budúcich eurofondov vyčlenila na finančné nástroje, teda finančnú pomoc, ktorú musí prijímateľ štátu časom vrátiť. Najväčší potenciál využitia finančných nástrojov EIB vidí v investíciách do energetickej efektívnosti. V súvislosti s Európskou zelenou dohodou sa zvyšujú požiadavky na znižovanie energetickej náročnosti budov, čo si vyžiada väčšie investície ako doteraz. Európska zelená dohoda a snaha odstrihnúť sa od ruských fosílnych palív nás nútia zabrať v sektore obnoviteľných zdrojov. EIB si myslí, že pri hľadaní peňazí na ich rozvoj budú musieť zohrať hlavnú úlohu finančné nástroje. Najväčší potenciál na ich uplatnenie vidí banka pri bioplyne, veternej, vodnej a geotermálnej energii.

Komentáre

Súvisiace

REPowerEU – PRÍLEŽITOSŤ ALEBO HROZBA PRE SLOVENSKÚ ENERGETIKU?

EK predstavila 18. mája 2022 návrh akčného plánu REPowerEU. Akčný plán obsahuje konkrétne opatrenia, ktoré chce EK realizovať pre bezpečnejšiu, dostupnejšiu a čistejšiu energiu. Vzhľadom na vývoj udalostí a ruskú vojenskú intervenciu na Ukrajine sa k téme ochrany klímy postupne pridala aj aktuálna téma odstránenia závislosti na dovozoch ruského plynu, rozvoj úspor a obnoviteľných zdrojov energie. Už koncom tohto mesiaca, 30.-31. mája 2022 bude o návrhu REPowerEU rokovať Európska rada.

24. 05. 2022VIAC

 

SAPI víta rozhodnutie vlády uprednostniť zelené investície v rámci Partnerskej dohody

Po náročných a dlhých medzirezortných debatách a rokovaniach s Európskou komisiou dospela Vláda SR k dohode a schválila Partnerskú dohodu na roky 2021 – 2027. Dohoda, ktorú výrazne ovplyvnili udalosti posledných týždňov, predstavuje investičný rámec pre účely čerpania eurofondov vo výške okolo 13 miliárd eur.

20. 04. 2022VIAC

 

EUFORES National Parliamentary Workshop Slovakia, 5 April 2022

In the name of EUFORES Presidents Ciarán Cuffe (President EUFORES), Emma Wiesner (MEP, Vice-President EUFORES) and Niels Fuglsang (MEP, Vice-President EUFORES), EUFORES has the pleasure to invite you to our upcoming: National Parliamentary Workshop The European Green Deal and the National Energy and Climate Plan in Slovakia

01. 04. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek