Číselná podstata G-komponentu

Pavel Šimon
28. 05. 2015Začiatkom týždňa sme písali o "žiadosti" distribučiek zvýšiť G-komponent zo súčasných 30 % objemu platby na 100 %. Teda na 3,33 násobok súčasnej hodnoty. Aby sa táto informácia dostala do ľudskej reči treba ísť k podstate.

Základná informácia

V prvom rade treba povedať, že navrhovaná zmena sa týka "iba" väčších výrobcov - pripojených do VN (22 kV). Návrh sa zatiaľ nijakým spôsobom nedotýka zmeny u "domových" a firemných výrobcov pripojených do NN (230V a 3x400 V). Pre nich stále platí, že platia iba jednu platbu. Avšak pre tých kto sú pripojení na VN je to zásadná navrhovaná zmena. Platba by mala stúpnuť na 3,33 násobok. Vysvetlíme si to jednoduchou tabuľkou:
Distribučka Platba ako odberateľ VN (1 MW RK) G-komponet od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 G-komponet od 1. 1. 2016 (návrh distribučiek)
30 % z platby ako odberateľ VN 100 % z platby ako odberateľ VN
ZSDis a.s 55 206,0 € 16 561,80 € 55 206,0 €
VSD a.s 70 471,2 €  21 141,36 € 70 471,0 €
SSE-D a.s 58 143,6 € 17 443,08 € 58 143,6 €
V roku 2014 boli platby G-komponentu mierne odlišné. Pre rok 2015 sú to platby na základe vyhlášky ÚRSO a jednotlivých cenových rozhodnutí pre distribučky. Sú to ročné sumy, bez DPH. Treba však dôrazne povedať, že všetky sumy (pôvodné aj navrhované) sú niekoľko násobne vyššie ako dovoľuje európska smernica - 0,5 €/MWh (viď dole nižšie). 

Podrobnejšie vysvetlenie

G-komponent je inak povedané platba za rezerváciu kapacity - t.j. možnosť využiť káble - rezervovať si pre svoju elektrinu miesto. Rezervácia kapacity nie je záležitosť bežne jasná a pre spotrebiteľa téma prakticky neznáma (i keď je na každej faktúre). Hlbšie sa téme venuje článok napr. tu: ČO JE TO: MRK A RK, ale pre zjednodušenie - rezervovaná kapacita charakterizuje koľko môže odberateľ odoberať elektriny zo sústavy. U výrobcov elektriny sú tieto rezervované kapacity vždy dve - jedna ako výrobca (smerom do sústavy) a druhá ako spotrebiteľ (smerom zo sústavy). Do roku 2014 sa rezervovaná kapacita platila iba na strane spotrebiteľa. ÚRSO sa v roku 2013 rozhodlo zvýšiť príjmy distribučkám  (formálne vyhlasuje, že "zrovnoprávniť" strany, a zlacniť elektrinu) a zaviedlo platbu za rezervovanú kapacitu aj na strane výrobcov. Aby to pre veľké distribučky urobila jednoduchšie a naopak pre množstvo malých výrobcov zložitejšie zaviedla to komplikovanou definíciou, odvodenou z výšky rezervovanej kapacity spotrebiteľa. Aby to bolo ešte komplikovanejšie, tak menší výrobcovia (napr. domácnosti, firmy a pod.), ktorá sú pripojení do NN (nízkeho napätia - 230 V a 3x400 V), platia iba rezervovanú kapacitu z jedného smeru (výroba alebo spotreba) - tú ktorá je vyššia. Jednoduchou slovenčinou povedali, že výška platby rezervácie kapacity výrobcu (G-komponent) bude 30 % výšky rezervácie kapacity spotrebiteľa. Tabuľka hodnôt pre VN úroveň je vyššie. Číslami pre NN nebudeme zahlcovať a odvádzať pozornosť, lebo sú nepodstatné, viď odsek vyššie (v podstate sa neplatí). Avšak všetky tri distribučky požadujú aby platba nebola taká "malá", ale celých 100 %. A odtiaľ sa berie tých 333 % navýšenia. Preto tá tabuľka hore.

Dôležité upozornenie

SAPI a (malá) časť výrobcov nebola so súčasným nastavením spokojná od počiatku zavedenia G-komponetu. S ich podporou sme rozbehli niekoľko žalôb a súdov, vrátane poslaneckého podania na Ústavný súd. Európske smernice G-komponent ako nástroj povoľujú, ale stanovujú maximálnu výšku 0,5 €/MWh. Aby úrad urobil situáciu menej čitateľnou a pochopiteľnou, zaviedol platbu nie na jednotku energie (MWh), ale na jednotku výkonu (MW). Ale rôzne druhy a typy zdrojov z rovnakého inštalovaného výkonu vyrobia rôzne množstvo energie. Príklad: 1 MW foovoltiky vyrobí cca. 1100 MWh elektriny, vietor od 2500 do 5000 MW, voda od 3000 do 6500 MW, bioplynka aj 8500 MW. Takže G-kompoent na jednotku energie u fotovoltiky je po "starom" okolo 20 €/MWh a po "novom" cez 64 €/MWh. To je 40 krát alebo 128 krát viac ako povoľuje európska legislatíva. Druhý rozmer u fotovoltiky pri 1 MW výkonu je, že tržby za elektrinu na straty sú cca. do 50 000 €/rok. Takže nová výška platby za G-komponent "zhltne" všetky financie vygenerované v platbách za elektrinu. Zdá sa vám to normálne? P.S.: I napriek tomu, že sa to snažím napísať jednoducho a pochopiteľne, nemusí sa mi to podariť. Preto uvítam komentáre k tomuto textu.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek