Ako ďalej s emisnými kvótami?

SAPI
13. 07. 2021Portál Euractiv sa venoval potrebe odstránenia bezodplatných emisných kvót. Pôvodne bol systém obchodovania EU ETS myslený ako nástroj pre dekarbonizáciu, pričom priemysel má nárok na časť bezodplatných kvót z dôvodu, aby nedochádzalo k úniku uhlíka za hranice EU (napr. ak sa fabrika miesto investovania do dekarbonizácie presunie mimo EU) a zároveň sa tým malo zabrániť zhoršeniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu oproti zahraničiu. Výsledok žiaľ je, že priemysel nie je motivovaný investovať do čistých technológií a EÚ plánuje povolenky nahradiť cezhranižnou uhlíkovou daňou na priemyselné výrobky mimo EU. Tým by sa podporila konkurencieschopnosť domáceho priemyslu, ktorý by už na bezodplatné povolenky nemal nárok. Zdá sa však, že priemyselná lobby intenzívne pracuje na tom, aby tieto dva mechanizmy podpory fungovali súčasne, čo by znamenalo dvojitú pomoc, na čo, ostatne, upozorňuje WTO. Čína zas varuje, že takéto opatrenia by mohli viesť k obchodnej vojne alebo minimálne k zhoršeniu obchodných vzťahov. Ak nebude systém EU ETS platiť pre všetkých rovnako a bude neustále vytvárať výnimky, môže tak podkopať celé snaženie o uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Komentáre

Súvisiace

Európsky parlament potvrdil nové cieľe pre využitie OZE

Európsky parlament definitívne schválil novú podobu smernice o energii z obnoviteľných zdrojov. Jednou z hlavných zmien bolo navýšenie cieľov pre podiel OZE na energetickej spotrebe - do roku 2030 by malo vyše 42% energií pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

21. 09. 2023VIAC

 

Modernizácia prenosových sietí v EÚ neprebieha dostatočne rýchlo

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) vydala koncom júla správu hodnotiacu pokrok v uvoľňovaní cezhraničných kapacít prenosových sietí.

09. 08. 2023VIAC

 

Ambicióznejšie ciele pre solárnu energiu v EÚ sa stávajú realitou

Podľa tlačovej správy asociácie SolarPower Europe, ktorej členom je aj SAPI, sa celoeurópske ciele pre solárnu energiu do roku 2030 navýšili o približne 63%. Vyplýva to z aktualizovaných Národných energetických a klimatických plánov, ktoré zatiaľ odovzdalo 12 členských štátov EÚ.

09. 08. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek