Ako ďalej s emisnými kvótami?

SAPI
13. 07. 2021Portál Euractiv sa venoval potrebe odstránenia bezodplatných emisných kvót. Pôvodne bol systém obchodovania EU ETS myslený ako nástroj pre dekarbonizáciu, pričom priemysel má nárok na časť bezodplatných kvót z dôvodu, aby nedochádzalo k úniku uhlíka za hranice EU (napr. ak sa fabrika miesto investovania do dekarbonizácie presunie mimo EU) a zároveň sa tým malo zabrániť zhoršeniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu oproti zahraničiu. Výsledok žiaľ je, že priemysel nie je motivovaný investovať do čistých technológií a EÚ plánuje povolenky nahradiť cezhranižnou uhlíkovou daňou na priemyselné výrobky mimo EU. Tým by sa podporila konkurencieschopnosť domáceho priemyslu, ktorý by už na bezodplatné povolenky nemal nárok. Zdá sa však, že priemyselná lobby intenzívne pracuje na tom, aby tieto dva mechanizmy podpory fungovali súčasne, čo by znamenalo dvojitú pomoc, na čo, ostatne, upozorňuje WTO. Čína zas varuje, že takéto opatrenia by mohli viesť k obchodnej vojne alebo minimálne k zhoršeniu obchodných vzťahov. Ak nebude systém EU ETS platiť pre všetkých rovnako a bude neustále vytvárať výnimky, môže tak podkopať celé snaženie o uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Komentáre

Súvisiace

Nezávislá analýza upozorňuje na nízke ambície krajín strednej a východnej Európy v oblasti energetickej transformácie

Nezávislý think tank Ember zverejnil analýzu, podľa ktorej môžu krajiny strednej a východnej Európy prostredníctvom veternej a slnečnej energie zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť a znížiť ceny energií naprieč regiónom až o 29 %. Vyžaduje to však vyššie ambície všetkých krajín regiónu a aktívnejší prístup zo strany politikov a relevantných inštitúcií.

18. 05. 2023VIAC

 

EÚ musí znížiť závislosť na dovoze komponentov z Číny

Problémy, ktoré Európe spôsobila energetická závislosť od Ruskej federácie, sú veľkým varovným prstom pre členské štáty a jasným impulzom pre urýchlenie energetickej transformácie.

17. 05. 2023VIAC

 

Nemecko schválilo definitívny zákaz plynových kotlov

Nemecká vláda tak spravila prijatím zákona, podľa ktorého musia od budúceho roka vykurovacie systémy poháňať obnoviteľné zdroje energie najmenej zo 65 percent.

10. 05. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek