Ako ďalej s emisnými kvótami?

SAPI
13. 07. 2021Portál Euractiv sa venoval potrebe odstránenia bezodplatných emisných kvót. Pôvodne bol systém obchodovania EU ETS myslený ako nástroj pre dekarbonizáciu, pričom priemysel má nárok na časť bezodplatných kvót z dôvodu, aby nedochádzalo k úniku uhlíka za hranice EU (napr. ak sa fabrika miesto investovania do dekarbonizácie presunie mimo EU) a zároveň sa tým malo zabrániť zhoršeniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu oproti zahraničiu. Výsledok žiaľ je, že priemysel nie je motivovaný investovať do čistých technológií a EÚ plánuje povolenky nahradiť cezhranižnou uhlíkovou daňou na priemyselné výrobky mimo EU. Tým by sa podporila konkurencieschopnosť domáceho priemyslu, ktorý by už na bezodplatné povolenky nemal nárok. Zdá sa však, že priemyselná lobby intenzívne pracuje na tom, aby tieto dva mechanizmy podpory fungovali súčasne, čo by znamenalo dvojitú pomoc, na čo, ostatne, upozorňuje WTO. Čína zas varuje, že takéto opatrenia by mohli viesť k obchodnej vojne alebo minimálne k zhoršeniu obchodných vzťahov. Ak nebude systém EU ETS platiť pre všetkých rovnako a bude neustále vytvárať výnimky, môže tak podkopať celé snaženie o uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Komentáre

Súvisiace

SAPI: Efektívna obnova rodinných domov si vyžaduje zapojenie OZE

Slovensko deklaruje v Pláne obnovy ambíciu spolufinancovať obnovu 30 tisíc rodinných domov, pričom dôraz sa má klásť na 4 hlavné piliere obnovy - zateplenie plášťa, zateplenie strechy, výmena okien a výmena vykurovacieho zariadenia. Ak sa však má táto ambícia naplniť, je nevyhnutné, aby boli v čo najvyššej miere využité obnoviteľné zdroje energie.

20. 07. 2021VIAC

 

Komisia prijala balík opatrení Fit for 55

Európska komisia prijala dlho očakávaný balík opatrení s názvom Fit for 55. Tieto opatrenia majú nastaviť politiku EÚ v oblastiach klímy, energetiky, dopravy, využívania pôdy a zdaňovania, s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55% v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

19. 07. 2021VIAC

 

OZE majú podporu, no podľa šéfa SAŽP na ne nie sú Slováci pripravení

Podľa prieskumu Eurobarometra súhlasí až 90 percent Európanov s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum a zvyšné emisie by sa mali vykompenzovať tak, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050.

13. 07. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek