2 dieľ: Návrh zákona o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí

Pavel Šimon
20. 09. 2014Ako sme vás informovali v článku Návrh zákona o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí tak sme sa chystali podať pripomienku k tomuto návrhu zákona. Pripomienka bola podaná na portáli právnych predpisov, kde je možné sa aj ostatné podané pripomienky stiahnuť a pozrieť. SAPI malo iba jednu závažnú pripomienku k §5 “Limity zodpovednosti prevádzkovateľa” – odsek (1): "Navrhujem aby boli aspoň dve kategórie “jadrovej udalosti” – nepríjemná (nechce sa mi napísať “normálna”) a veľmi veľká. Tá nepríjemná by mohla mať odškodnenie tých navrhovaných 300 M€, a veľmi veľká aspoň 10 G€ (10 miliard €). Na základe skúseností z dvoch veľmi veľkých jadrových udalostí je možno aj 10 G€ málo. " Treba si uvedomiť, že pri 300 M€ odškodnenia pri veľmi veľkej jadrovej udalosti, ktorá by ovplyvnila celé Slovensko je odškodné menej ako 60€ na osobu. Alebo pri potrebe presídlenia 10 000 rodín je odškodnenie 30 000 € na rodinu. Za takúto sumu sa ani dom nepostaví. Upozornenie: nechceme týmto povedať, že našim jadrovým zdrojom hrozí reálne možnosť katastrôf ako v Černobyle alebo Fukušime. Ale zákon sa musí pripraviť aj na tie veľmi málo pravdepodobné možnosti.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek