Zelená domácnostiam - podnety k zlepšeniu

Ivana Kukanová
13. 04. 2017  Na SIEA sme v uplynulých dňoch zaslali list a následne aj osobne konzultovali viaceré problémy inštalatérov. Požiadali sme ich, aby sa zoznam zariadení pravidelne aktualizoval, hovorili sme aj o zlepšení preplácania poukážok, ktoré býva hlavne pre malé firmy a živnostníkov často až existenčnou záležitosťou. Požiadali sme ich o presun väčšieho množstva financií na skoršie kolá ako jeseň - a konzultovali sme s nimi možnosť, aby sa do registra partnerov verejného sektora mohol inštalatér zapísať s dostatočnou časovou lehotou, ak náhodou mu táto povinnosť v priebehu roka vznikne. Z dnešnej (štvrtkovej) správy SIEA si môžete všimnúť, že dve z našich požiadaviek už budú akceptované v tomto kole pre FV - a to aj navýšenie tohto kola na 1.000.000 eur. V komunikácii pokračujeme naďalej - chceme dosiahnuť zjednodušenie pripájacieho procesu, detaily z jednotlivých DS už máme, SIEA nám v tom prisľúbila pomoc. Prosím vás, ak máte ďalšie postrehy z programu Zelená domácnostiam, dajte nám vedieť, aby sme ich mohli riešiť. UPDATE: Úspešné rokovania so SIEA Práve vďaka proaktívnej komunikácii so SIEA sa SAPI podarilo vyjednať dostatočne dlhú lehotu na zapísanie vyššie špecifikovaných zhotoviteľov do verejného sektora. SIEA teraz pripravuje usmernenie pre zhotoviteľov, kde spresní, že ak zhotoviteľ nebude registrovaný v čase posudzovania žiadosti o preplatenie poukážky napriek tomu, že mu takáto povinnosť vznikla, SIEA ho vyzve, aby sa v dodatočnej lehote 3 mesiacov zaregistroval. Až v prípade nesplnenia tejto povinnosti v uvedenej dodatočnej lehote bude SIEA riešiť individuálne možné sankcie. O povinnosti registrovať sa do registra partnerov verejného sektora (už sme vás o tom informovali) sa môžete viac dočítať tu: http://energia.sk/redakcny-komentar/obnovitelne-zdroje/dalsia-povinnost-pre-vyrobcov-zelenej-elektriny/23152/ http://energia.sk/spravodajstvo/elektrina-a-elektromobilita/urso-upozornuje-na-povinnost-zapisat-sa-do-registra/23240/    

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek