Zelená domácnostiam - 7. kolo

Ivana Kukanová
13. 04. 2017Vážení zhotovitelia a prihlásení záujemcovia o zápis do zoznamu zhotoviteľov, dovoľujeme si Vás upozorniť, že stránke projektu Zelená domácnostiam sme zverejnili správu o pripravovanom 7. kole projektu, v rámci ktorého sa môžu uchádzať domácnosti v mimobratislavských regiónoch o poukážky na fotovoltické panely. V správe zároveň informujeme o zverejnení osobitných podmienok pre 7. kolo projektu, pre ktoré bola navýšená alokácia na 1 milión €. Podrobnejšie informácie nájdete tu: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/co-sa-oplati-vediet-pri-fotovoltickych-kolach-zelenej-domacnostiam/ Informácie o výsledku 6. kola projektu sú k dispozícii tu: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/v-siestom-kole-zelenej-domacnostiam-je-vydanych-992-poukazok/ Opäť dávame do pozornosti nový manuál pre domácnosti, v ktorom boli aktualizované napríklad informácie súvisiace s vypĺňaním žiadosti a potvrdzovaním záujmu o vydanie poukážky počas častejších kôl s nižšími alokáciami.  Manuál je k dispozícii v časti Žiadosť o poukážku. http://zelenadomacnostiam.sk/sk/ziadost-o-poukazku/ V  prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii. Kontaktné údaje sú uvedené na stránke projektu tu: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/pracoviska-siea/   Prajeme príjemný deň Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27 827 99 Bratislava www.siea.sk

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek