Vyhlásenie SAPI k uplynulému dianiu v spoločnosti a jeho prepojeniu na slnečné elektrárne

Ivana Kukanová
12. 03. 2018V prvom rade by sme radi vyjadrili poľutovanie nad zbytočnou smrťou mladých ľudí a vyjadrili úprimnú sústrasť pozostalým. Rovnako by sme touto cestou vyjadrili aj poľutovanie nad súčasnou situáciou v našej krajine. V dôsledku viacerých skutočností sa opäť sa začali skloňovať aj fotovoltické elektrárne a kauzy, ktoré už v minulosti, ich odhalením, vzbudili nedôveru verejnosti voči fotovoltickému priemyslu. Práca zavraždeného novinára Jána Kuciaka upozornila aj na počiatky fotovoltiky na Slovensku a na nekalé skutočnosti, ktorých sa dopustili niektorí podnikatelia, zneužívajúci prepojenie so štátnou mocou. Nejedná sa o nové odhalenia a Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) na tieto kauzy pravidelne upozorňuje. SAPI má dostatočne veľkú základňu a počet sympatizantov, aby v tomto smere mohla prezentovať stanovisko za celý sektor obnoviteľných zdrojov. Je pravdou, že počiatky fotovoltiky na Slovensku nesú čiernu škvrnu a je pravdou, že existujú skupiny, ktoré využili situáciu pred takmer desiatimi rokmi na svoje obohatenie. Tí však už v súčasnosti v prevažnej miere vo fotovoltike nepodnikajú. Hlavným cieľom SAPI je transparentnosť a férový prístup v slovenskej energetike. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE chce preto opätovne zdôrazniť, že príčinou tohto stavu nie je odvetvie OZE, ktoré celosvetovo zamestnáva milióny ľudí a je zároveň aj najperspektívnejšie sa rozvíjajúcim sa odvetvím v rámci energetiky. Reálnou príčinou sú zlyhania štátu ako tvorcu legislatívy aj regulátora a absencia morálky konkrétnych jednotlivcov. Ako sa neustále ukazuje, v každom odvetví pôsobia podnikatelia, ktorí nepodnikajú čestne a v súlade so zákonom. To ale neznamená, že dané odvetvie je celé skorumpované. Spájanie celého sektora fotovoltiky s podvodom výrazne sťažuje napĺňanie slovenských záväzkov voči EÚ a, predovšetkým, vrhá zlé svetlo na podnikateľov a výrobcov v oblasti fotovoltiky. Sektor fotovoltiky je v súčasnosti stabilizovaný a viaceré subjekty, vrátane SAPI, dlhodobo a intenzívne vystupujú proti akýmkoľvek novým dotáciám a to nie len vo fotovoltike, ale energetike ako takej.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek