Vláda vie, čo chce v energetike. Vie aj ako to dosiahnuť?

Juraj Vedej

SAPI
24. 04. 2020TLAČOVÁ SPRÁVA

23. apríl 2020


Nová Vláda SR nedávno zverejnila svoje programové vyhlásenie, ktoré by mohlo do slovenskej energetiky priniesť nový vietor. V nadväznosti na doterajšiu politiku Ministerstva hospodárstva možno považovať energetickú časť programového vyhlásenia vlády za veľký pokrok. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) sa v tomto smere obáva skôr implementácie jednotlivých zámerov do praxe, ktoré môže výrazne skomplikovať aktuálny tragický stav elektroenergetiky na Slovensku a dôsledky koronakrízy. Rozvoju obnoviteľných zdrojov energie napríklad dlhodobo bráni legislatíva a zlá regulácia.

 

Pozitívny trend

Vláda vo svojom programovom vyhlásení správne identifikovala niekoľko závažných problémov, ktoré slovenskú energetiku sužujú už roky. Ide predovšetkým o prílišnú centralizáciu, legislatívne bariéry a svojvôľu a netransparentnosť regulácie zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Aj preto hovorí dokument o zvýšení konkurencie na trhu s energiami, nezávislom a odbornom fungovaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a regulačnej rady, či o postupnej deregulácii cien v súlade s platnou európskou legislatívou alebo o postupnom odstraňovaní existujúcich legislatívnych a regulačných bariér v oblasti dodávky elektriny, plynu a tepla. Vysoko oceňujeme aj otvorenie otázky energetickej chudoby a deklarovanie snahy o osobitný prístup k energeticky chudobným spotrebiteľom.

 

Vláda SR určila ako svoju prioritu ukončenie dotovania elektriny z domáceho uhlia v termíne dohodnutom s Európskou komisiou (31. 12. 2023) a transformáciu Hornej Nitry na moderný región. Vláda súčasne sľubuje podporu riešení pre nízkouhlíkové hospodárstvo a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým v podobe lokálnych zdrojov energie. Podmienkou bude ale minimálny dopad na koncovú cenu elektriny. Programové vyhlásenie hovorí dokonca o znižovaní cien elektriny pomocou viacpilierového systému financovania výdavkov na podporu obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Môžeme očakávať aj zmeny v systéme TPS.

 

Problémy slovenskej elektroenergetiky

Pri realizácii svojho programu ale vláda narazí na množstvo problémov, ktorým sektor čelí už dlhé roky. Desivým faktom je, že sektor obnoviteľných zdrojov energie (OZE) stagnuje už viac než 6 rokov. „V dôsledku stopstavu sa nepripájajú nové zdroje a Slovensku klesá podiel OZE na domácej spotrebe. Ten má do konca roka 2020 dosiahnuť 14%, no odvetvie sa z aktuálnych 12% jednoducho nemá kam pohnúť. Rozvoju bráni platná legislatíva, nešťastné a nesystémové zásahy regulátora, a tiež postoj distribučných spoločností a Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS) k pripájaniu nových obnoviteľných zdrojov,“ upozorňuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

 

Nové vedenie ministerstva hospodárstva bude musieť podľa Karabu riešiť problém sieťových poplatkov (G-komponent a pripojovacie poplatky), ktoré sa najnovšie ukazujú ako veľká prekážka aj pri dlho očakávaných aukciách na nové kapacity OZE. Nevyhnutná bude aj zmena legislatívy a to zvlášť po tom, ako ÚRSO v priebehu marca odobral podporu viac než 100 podporovaným výrobcom. Tí sa v dôsledku tohto konania okamžite dostali do existenčných problémov, čím Slovensko príde o ďalší podiel elektriny z OZE. „Otázkou je, ako chce nová vláda podporiť vznik nových zdrojov, ktoré budú v každom prípade potrebné na dosiahnutie záväzkov voči EÚ. Aukcie, na ktoré sa čakalo viac než rok, boli kvôli vírusu zrušené a deklarovaná podpora lokálnych zdrojov narazí na nízky dopyt investorov, pre ktorých vlastné fotovoltické elektrárne pri stojacej výrobe nemajú zmysel a aj po skončení krízy bude otázne, či finančná kondícia podnikateľov rozsiahlejšie investície dovolí,“ pýta sa Karaba.

 

Zabudnutý „Zimný balíček“

Viaceré problémy by nám, podľa SAPI, mala pomôcť vyriešiť aj povinná novelizácia energetickej legislatívy, vyplývajúca z tzv. zimného energetického balička „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Zimný balíček obsahuje okrem iného aj zásadnú podporu pre samospotrebiteľov, energetické komunity, odstraňovanie bariér prístupu na trh a nové ciele a prístupy pre dosahovanie energetickej efektívnosti. „O novej európskej legislatíve, ktorú Slovensko bude musieť transponovať, je v programovom vyhlásení vlády jedna zmienka, a aj to len v súvislosti s predĺžením termínov pre dosiahnutie požadovaného podielu obnoviteľných zdrojov“, upozorňuje Ján Karaba.

 

Programové vyhlásenie vlády sa v mnohých smeroch javí ako pokrokové, no zároveň je alarmujúce, že otvára dvere úvahám o tom, ako vážne to nová slovenská vláda myslí so svojimi deklarovanými energetickými a klimatickými cieľmi do roku 2030, resp. do roku 2050. Slovenskej obnoviteľnej energetike už dávno nestačia pekné slová, potrebuje činy. SAPI bude očakávať konkrétne riešenia ako naštartovať sektor obnoviteľných zdrojov a splniť záväzky voči EÚ. „Minister hospodárstva Richard Sulík má pred sebou kusisko práce. Bude musieť prísť s opatreniami, ktoré umožnia budovať nové zdroje a bude musieť spraviť veľa úprav v legislatíve, aby výrobcovia neboli štátom neustále šikanovaní, ako tomu bolo doteraz,“ uzatvára riaditeľ SAPI.

  

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Zelená domácnostiam s novými podmienkami a ďalším odkladom

Ministerstvo hospodárstva SR predstavilo novú podobu projektu Zelená domácnostiam. Tú oproti predchádzajúcim plánom sprevádza hneď niekoľko zmien. V prvom rade sa mení prerozdelenie prostriedkov medzi jednotlivými krajmi, kde sa doteraz počítalo s alokáciou 50 miliónov eur pre Bratislavský kraj, ktorý nebol doteraz súčasťou projektu.

03. 07. 2024VIAC

 

Zástupcovia vlády, ministerstiev, štátnej správy, firiem a profesijných organizácií hovorili za okrúhlym stolom o budúcnosti slovenskej energetiky

V utorok 16. apríla 2024 si za jeden stôl sadli zástupcovia ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy, firiem a asociácií pôsobiacich v energetike, aby spoločne prediskutovali očakávania a plány Slovenska na ceste k uhlíkovej neutralite.

18. 04. 2024VIAC

 

Správa o stave rozvoja OZE v elektroenergetike za rok 2023 upozorňuje na nedostatočné ambície Slovenska

Správa o stave trhu obnoviteľných zdrojov energie (Slovak Market Outlook for Renewables 2023), ktorú pripravila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), naznačuje niektoré pozitívne trendy, no upozorňuje aj na potrebu zvýšenia ambícií Slovenskej republiky v oblasti rozvoja zelených zdrojov.

03. 04. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek