Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021

Ivana Kukanová
03. 05. 2018



Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, otvára verejnú konzultáciu k dokumentu „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021“. Tento dokument je sumarizáciou informácií a argumentov pre zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb na roky 2019 až 2021 pri minimalizácii nákladov na obstaranie týchto a to na základe ekonomicky efektívneho a transparentného princípu prostredníctvom viacročného výberového konania.

 Týmto by sme Vás radi vyzvali aby ste sa určite zapojili do boja poslali pripomienky k nám do SAPI najneskôr do 9.5.2018. Pripomienky, prosíme, posielajte na info@sapi.sk alebo nasign@smartdesign.sk.

Vopred ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek