Ústavný súd môže zrušiť poplatok likvidujúci zelenú energiu    

Veronika Galeková

Juraj Vedej
05. 06. 2016(tlačová správa SAPI, 3. júna 2016) Dňa 22. júna bude Ústavný súd SR na verejnom pojednávaní rozhodovať o zákonnosti poplatku nazývaného G-komponent. Tento poplatok zaťažuje tisíce výrobcov elektrickej energie na Slovensku, no zo všetkého najviac naňho doplácajú práve výrobcovia zelenej elektriny.  „Ústne pojednávanie vo viac ako dva roky trvajúcej kauze prichádza v čase slnovratu, a teda symbolicky očakávame, že dôjde k pozitívnemu obratu aj v energetike. Čo je však dôležitejšie, prichádza práve v čase nášho začínajúceho predsedníctva EÚ.“ hovorí výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu Veronika Galeková. „Práve slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič je obhajcom energetickej únie, ktorá má priniesť nielen väčšiu mieru transparentnosti a spravodlivosti, ale aj nový prístup v energetike. Jeho súčasťou by sa mohlo stať aj spravodlivé vyriešenie tohto sporu. Slovensko, ktoré je už dlhšie v hľadáčiku Európskej komisie pre neplnenie svojich záväzkov v energetike, by tým vyslalo pozitívny signál Bruselu, že to s energetickou úniou a svojimi klimatickými záväzkami myslí vážne.“ Podľa slovenskej legislatívy môže vyhláška upravovať iba platby za tovary a služby. To však nie je prípad G-komponentu, ktorý nie je platbou, ale poplatkom. Výrobcovia zelenej elektriny ho musia platiť aj keď prístup do sústavy vôbec nevyužívajú. Navyše, G-komponent musia platiť výrobcovia aj vtedy, keď elektrinu práve nevyrábajú. Na Ústavný súd SR sa 12. marca 2014 obrátilo 45 poslancov vtedajšej opozície, vrátane poslancov za Most-Híd a Sieť, ktorí dnes už zastupujú vládnu koalíciu. Ide o prvý spor svojho druhu s podporou poslancov, takže sa dá právom považovať za najväčšiu udalosť v slovenskom súdnictve v oblasti energetiky. „Z právneho hľadiska vnímame G-komponent ako veľký problém. Existujú závažné argumenty, ktoré poukazujú na to, že G-komponent bol zavedený nezákonne a z právneho hľadiska je neudržateľný“ vysvetľuje advokát Pavol Poláček z advokátskej kancelárie SEMANČIN POLÁČEK, ktorá poslancov pred súdom zastupuje. „Všetci chceme žiť v právnom štáte. Zavedením G-komponentu bola porušená celá séria právnych princípov, na ktorých je takýto štát postavený. Úrad môže robiť len to, čo mu zákon dovoľuje a jednoducho nemôže zaviesť nový poplatok bez toho, aby mal na to zákonné oprávnenie. G-komponent porušuje princíp právnej istoty, princíp rovnosti a zákazu diskriminácie a neoprávnene  zasahuje do vlastníckeho práva tisícok výrobcov zelenej elektriny.“ Poplatok bol zavedený od 1.1.2014 a jeho výška sa odvíja od inštalovaného výkonu. V prípade zariadenia na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom 1 MW tak ročná výška G-komponentu predstavuje sumu približne 20 000 EUR. Je zaujímavé, že pre zariadenia, ktoré sú pripojené do prenosovej sústavy (prevádzkuje ju Slovenská elektrizačná prenosová sústava – SEPS, a. s.) je výška poplatku fixne stanovená na 50 centov za 1 megawatt hodinu vyrobenej elektriny, čo zodpovedá európskemu štandardu. V prípade zariadení pripojených do distribučnej sústavy však poplatok vychádza mnohonásobne vyšší, pre výrobcov elektriny zo slnečnej energie až 30-násobne. V prípade, ak Ústavný súd rozhodne o protiprávnosti poplatku, výrobcovia elektriny ho nielenže nebudú musieť vôbec platiť, ale budú sa môcť domáhať aj vrátenia už uhradených poplatkov.Veríme, že pojednávanie prinesie pozitívny obrat nielen pre obnoviteľné zdroje, ale aj vo všeobecnosti pre celú energetiku, aby nebola rukojemníkom rôznych politických záujmov,“ dodáva riaditeľka SAPI Veronika Galeková. Pojednávanie sa koná v sídle Ústavného súdu SR v Košiciach 22. júna o 10. hodine, je verejné a pozývame naň ako verejnosť, tak aj médiá.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek