ÚRSO prichádza s návrhom novely cenovej vyhlášky

Ivana Kukanová
03. 05. 2018Návrh novely cenovej vyhlášky ÚRSO avizuje drahšiu elektrinu tak pre podniky, ako aj domácnosti. Zmeny sa ale majú dotknúť aj priamo výrobcov z OZE, či VÚ KVET a to konkrétne v krátení doplatku. Ak si chcete uplatniť cenu určenú úradom, súčet ceny elektriny (za ktorú ju ako výrobca predáte) a doplatku nesmie byť vyšší ako cena, ktorú ÚRSO určil v cenovom rozhodnutí. V praxi to znamená, že ak by výrobca nepredával elektrinu za cenu na straty (tento rok stanovená pod 32 €/MWh) a nevykupovali by ju obchodníci z troch tradičných, najväčších energetických skupín, ale predával ju inému obchodníkovi za vyššiu sumu, doplatok by sa mu krátil.

Podľa ÚRSO totiž každé jedno navyše zarobené euro „generuje náklady, ktoré vstupujú do nákladov na výpočet tarify za prevádzkovanie systému a zvyšujú tak deficit celého systému.“ Právnici ale na to majú iný názor. Advokát Pavol Poláček tvrdí, že „výška podpory pre výrobcu elektriny je jasne upravená v zákone o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Úrad nemôže prostredníctvom vyhlášky túto podporu znižovať. Zákon mu nič také neumožňuje.“ Pavol Poláček za touto zmenou vidí snahu prinútiť výrobcov, aby dodávali elektrinu trom najväčším distribučným spoločnostiam, resp. nimi povereným osobám. Vyhláška podľa jeho slov takto reaguje na najnovšie trendy, kedy výrobcovia elektriny z OZE dodávajú iným subjektom, ktoré im ponúkali vyššiu cenu.

Viac sa dočítate v článku.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek