Tábor Energy Busters pomôže deťom objaviť prírodu aj energiuEXREN activity April 2014

Pavel Šimon
05. 04. 2014Tlačová správa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu

Deti, ktoré sa chcú orientovať na študijné odbory spojené s energetikou a ochranou životného prostredia, môžu získať cennú inšpiráciu na letnom tábore Energy Busters. Bude sa konať začiatkom júla neďaleko slovensko-rakúskych hraníc a predstavuje súčasť medzinárodného projektu EXREN. Deti od 13 do 15 rokov z Bratislavského kraja sa môžu ešte stále prihlásiť! „Jedným z cieľov projektu je vytvárať širšie povedomie o obnoviteľných zdrojoch energie a zároveň hľadať užšie prepojenie medzi vedeckými poznatkami a ich uplatňovaním v praxi,“ hovorí Karol Galek zo spoločnosti Energiepark Bruck/Leitha, ktorá zastrešuje projekt na rakúskej strane. Slovenskými partnermi sú Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a Energetické centrum Bratislava. Projekt sa zameriava na územie Bratislavského kraja a na severnú i južnú časť okolia Viedne. Jeho poslaním je okrem iného hľadanie a spájanie potenciálnych cezhraničných partnerov v oblasti energetiky. Organizátori však pamätajú aj na deti, ktoré sa práve rozhodujú o svojom budúcom povolaní. „Nepochybne by pre budúcich študentov mohli byť atraktívnou voľbou obnoviteľné zdroje energie, pretože sa v nich spája pozitívny vzťah k prírode s vývinom nových technológií a s uplatňovaním vedeckých poznatkov v praxi,“ tvrdí Karol Galek. Preto sa účastníci projektu EXREN rozhodli usporiadať cez prázdniny letný tábor Energy Busters. Počas dvoch termínov – od 7. júla a potom od 11. augusta – strávi 30 slovenských a 30 rakúskych detí vo veku od 13 do 15 rokov zakaždým päť dní v malebných lužných lesoch rakúskeho národného parku Donau-Auen (www.donauauen.at). Pobyt je bezplatný, účastníci zaplatia akurát 50 eur za materiálový poplatok za solárny varič, ktorý si potom budú môcť vziať domov. Účastníkov tábora v týchto dňoch vyberajú spomedzi žiakov 17 rakúskych a 26 slovenských škôl. A každé dieťa, ktoré sa prihlási, si môže so sebou vziať aj kamaráta. Uchádzať sa o účasť v letnom tábore Energy Busters je viac než jednoduché: deťom od 13 do 15 rokov zo škôl Bratislavského kraja stačí vyplniť dotazník s desiatimi otázkami – ako napríklad, či viac elektriny spotrebuje notebook, mobilný telefón alebo fén. Kvízové otázky spolu s prihláškou môžete nájsť na stránke www.exren.eu/kviz. Viac o samotnom projekte EXREN nájdete na  www.exren.eu. „Poslaním projektu EXREN je vytváranie partnerstiev. A je známe, že práve deti sú v tomto smere veľmi vynaliezavé – veríme teda, že si na tábore v malebných dunajských lužných lesoch nájdu kamarátov spoza hraníc a možno aj pozitívny vzťah ku svojmu budúcemu študijnému a profesnému odboru,“ dodáva Karol Galek. Názov projektu EXREN predstavuje skrátenú formu anglického názvu „EXplore Renewable Energy“, čiže „Objavovanie obnoviteľných zdrojov energie“. Podporuje ho Európska únia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007-2013.

CtFEU Funds

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek