Stretnutie s predsedom parlamentného výboru pre hospodárske záležitostiStretnutie s predsedom parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti

SAPI
10. 07. 2012Dňa 19.6. 2012 sa zástupcovia SAPI stretli s pánom Hudackým, predsedom parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti. Cieľom stretnutia bolo zoznámiť sa s novým predsedom, predstaviť združenie SAPI, jeho aktivity načrtnúť diskusiu o prekážkach a bariérach fotovoltiky na Slovensku, ako aj ponúknuť výboru spoluprácu na energetickej legislatíve do budúcnosti. Pán predseda ocenil našu iniciatívu a ponúkol SAPI konkrétnu formu spolupráce- členstvo v energetickej komisii, ktorá sa venuje energetickým záležitostiam v legislatíve.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek