Správa o workshope EXREN

Pavel Šimon
12. 12. 2014Dňa 2. 12. 2014 sa uskutočnil Regional workshop on energy efficiency 2014+ (SK-AT) avizovaný na našom webe. Tuto je správa z tejto akcie spoluorganizovanej SAPI:

Šetrenie otvára priestor pre energetické služby

Šetrenie energie sa stáva témou, ktorá ovplyvňuje náš každodenný život. Otvára tiež trh s energetickými službami, ktoré občanom aj firmám pomôžu dosahovať úspory. Otázka nakoľko sa môže Slovensko inšpirovať v tejto téme skúsenosťami z Rakúska bola témou prvého workshopu, ktorý sa uskutočnil 2. decembra 2014 v bratislavskom Austria Trend hoteli. Na workshope prezentovali slovenskí aj rakúski odborníci svoje skúsenosti, postoje a postrehy z oblasti energetickej efektivity. Na Slovensku práve 1. decembra vstúpil do platnosti zákon o energetickej efektivite č. 321/2014 z. Z. Táto právna norma v našich podmienkach uplatňuje smernicu Európskej komisie, ktorá je záväzná pre všetkých členov EÚ a ktorá stanovuje povinnosť zvýšiť do roku 2020 energetickú efektivitu o 20 percent. „Bratislavský workshop bol teda prvý od okamihu, kedy zákon o energetickej efektívnosti vstúpil do platnosti. Jeho cieľom bolo porovnať metódy, akými uplatňujú smernicu EÚ v Rakúsku a ako na Slovensku,“ povedal Karol Galek zo spoločnosti Energiepark Bruck an der Leitha, ktorá organizovala podujatie spolu so Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu a s Energetickým centrom Bratislava.

Rôzne krajiny, rôzne metódy

Spôsob, akým smernicu EK uplatňujú v Rakúsku a na Slovensku sa totiž zásadne líši. V Rakúsku uplatňujú zvyšovanie energetickej efektívnosti formou tzv. povinných schém. To znamená presné vymedzenie a vyčíslenie záväzkov v oblasti úspor. Takto postupuje len niekoľko krajín EÚ. Väčšina štátov pri šetrení uplatňuje tzv. politické nástroje. Medzi ne patrí aj Slovensko. „Rakúsko vystupuje ako zelená krajina, kde je ochrana životného prostredia prioritou, preto tu existuje konsenzus aj v tejto oblasti – že splnenie záväzku bude znamenať aj nejaké náklady.A tie sa celkom konkrétne môžu premietnuť do vyšších cien za energiu. Naopak, Slovensko zároveň musí dodržať politický záväzok, že sa nebudú zvyšovať ceny za energiu. Avšak v prípade, že opatrenia, ktoré naša krajina príjme, nebudú dostačujúce, schválený zákon nás zaväzuje použiť takisto povinné schémy, preto je dobré sa inšpirovať skúsenosťami z Rakúska,“ vysvetľuje Karol Galek.

Pomôžu aj eurofondy

Záväzok sa týka predovšetkým viac než 600 firiem, ktoré majú viac než 250 zamestnancov a budú potrebovať energetické audity. Pre malé a stredné firmy ostáva záväzok v dobrovoľnej rovine s tým, že na energetický audit budú môcť žiadať príspevok z eurofondov. Čo je však ešte dôležitejšie, európske peniaze sa budú dať využiť aj na zvýšenie energetickej efektívnosti a na úspory. Na Slovensku sa spotrebuje ročne 28 terrawathodín energie, z čoho cca len 5 až 6 terawatthodín predstavuje spotreba domácností a zvyšok spotrebujú firmy. „Preto je tiež dôležité, aby o energetickej efektívnosti vedeli čo najviac aj občania a spotrebitelia,“ dodal zastupujúci riaditeľ SAPI Pavel Šimon. „Súčasťou našich aktivít je preto aj osveta a informovanie v tejto oblasti. Usilujeme sa rozširovať a propagovať energetické služby, ktoré občanom aj firmám pomôžu šetriť energiou.“ Workshop bol súčasťou projektu EXREN, čo znamená EXplore Renewable ENergy, čiže objavovanie obnoviteľných zdrojov energie. Projekt sa zameriava na Bratislavský kraj na slovenskej strane a na oblasti severného a južného okolia Viedne na rakúskej strane. Podporuje ho Európska únia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007-2013. Správa zverejnená na našom partnerskom portáli: www.privatnaenergia.sk, kde si nájdete aj fotogalériu.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek