Solárne dni 2016 sa začali, pripojte sa aj vy!

Veronika Galeková
06. 05. 2016Tlačová správa uverejnená k zahájeniu udalosti Solárne dni 2016

Pripoj sa ku kampani Európske solárne dni a pomôž šíriť posolstvo nádeje, že dokážeme čeliť energetickým výzvam a zastaviť klimatické zmeny. Pri ekologických a energetických problémoch súčasnosti partneri a organizátori Európskych solárnych dní obracajú pozornosť verejnosti na solárnu energiu ako na jednu z reálnych nádejí pre budúcnosť, ale aj na silu každého z nás prispieť k tejto zmene. Od spustenia kampane sa vyše milióna Európanov zúčastnilo na desiatkach tisíc rôznych podujatí vo viac ako 20-tich krajinách s cieľom dozvedieť sa viac o tomto decentralizovanom a nevyčerpateľnom zdroji energie. Pozoruhodná miera účasti verejnosti na týchto podujatiach vyslala jasný signál, že ľudia sú naklonení myšlienke vo väčšej miere využívať solárnu energiu a rozmýšľajú o nutných opatreniach na spomalenie klimatických zmien. Každoročne tak počas prvých dvoch májových týždňov „nezapadá slnko“ nad najväčšou osvetovou kampaňou propagujúcou tento nevyčerpateľný zdroj na výrobu elektrickej energie, tepla i chladu, ktorý je k dispozícii každému a zadarmo. Pozitívne zmeny sa našťastie pomaly uskutočňujú aj v tejto oblasti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie narastá a koncepcia nízkouhlíkovej ekonomiky sa začína z powerpointových prezentácií dostávať do reality. Práve v tomto kontexte, keď si vyberáme medzi ústupom späť s nepredvídateľnými následkami, alebo historicky nevyhnutným postupom vpred, Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie n. o., koordinuje už 6. ročník Európskych solárnych dní a dáva tak prednosť vzácnemu prvku v diskusií o potrebných zmenách k lepšiemu – nádeji. Máme nádej aj vďaka početným hlasom, ktoré dnes volajú po vyššom využívaní solárnej energie. Máme nádej i vďaka klesajúcim investičným nákladom na vybudovanie zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, čo umožnilo začať transformáciu nášho súčasného energetického systému. Máme nádej i vďaka oficiálnym záväzkom svetových mocností vyradiť používanie fosílnych palív ako zdrojov energie.. Máme nádej  aj vďaka komunitám a inovátorom, ktorí sa radšej sami pustia do práce ako by mali len čakať na rozhodnutia politikov. Stručne povedané, svet sa začína vyrovnávať s najväčším problémom, ktorému čelí, avšak už môžeme konštatovať, že sa dostal na križovatku. Takže tí, ktorí veria, že energetické problémy a zmena klímy si vyžadujú urgentné riešenie aj v tejto oblasti, nemôžu poľaviť vo svojom tlaku. Extrémne počasie, nedostatok vody a potravín, konflikty, imigrácia a mnoho ďalších tém je ovplyvňovaných postupným vzostupom problémov v oblasti energetiky a klimatických zmien. Takže pri rozhodovaní o tom, kam by sa mali Európske solárne dni na Slovensku uberať, sa nám zdalo zmysluplné zistiť, na čo by sa kampaň mala zamerať ako na nosnú ideu. Samozrejme, že sme mali množstvo nápadov, ale jedna konkrétna myšlienka sa nám vracala znova a znova. Tú možno zhrnúť do jedného slova – nádej. Priaznivci kampane nám povedali, že chcú poznať viac pozitívnych príkladov a aktuálnych informácií – o nových technológách, ktoré ešte účinnejšie zachytávajú slnečnú energiu; o značnom poklese cien energie z obnoviteľných zdrojov; o súčasných energeticky sebestačných komunitách produkujúcich čistú energiu; o inteligentných technológiách pomáhajúcich majiteľom domov spotrebovať menej energie. Takže hlavnou tematickou osou kampane bude: klimatické zmeny a energetické výzvy ako príbeh nádeje. Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje, ZSE Energie a.s., Slovenská asociácia fotovoltaického priemyslu a OZE, Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie, Slovenský zväz astronómov a Klub slovenských turistov vás srdečne pozývajú na jedno z mnohých podujatí. Príďte a spojte sa s tými, ktorí sú lepšie informovaní o podstate výroby energie zo slnka a o progresívnych, čoraz efektívnejších a lacnejších technológiách na výrobu tejto energie. Prvé podujatie bude už dnes, 3. 5. 2016 od 9:00 na Námestí Andreja Hlinku v Žiline, kde sa pod záštitou Krajskej hvezdárne uskutoční podujatie venované našej najbližšej hviezde Slnku, spojené s prezentáciou solárnej energie a pozorovaním Slnka prenosnými astronomickými ďalekohľadmi. Prehľadnú mapu všetkých podujatí nájdete na stránke www.solarnedni.sk v sekcií Návštevník. Matúš Burian Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje n. o. Rigeleho 1 81102 Bratislava matus.burian@skrea.sk + 421 905 744034 Poznámka editora: Zoznam všetkých podujatí spolu s kontaktnými údajmi na organizátorov prikladáme v prílohe. Prosíme, v prípade záujmu vášho média o propagáciu obnoviteľných zdrojov energie neváhajte navštíviť ktorékoľvek z nich. Jedným z hlavných cieľov kampane je dostať pozitívne ladené informácie o solárnej energii aspoň na pár dní do médií. Ďakujeme. Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť tu: STIAHNUŤ SÚBOR

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek