Slnko nemôže za drahú elektrinu, príčina je inde

Pavel Šimon
16. 11. 2014Tlačová správa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu k tvrdeniam, podľa ktorých fotovoltika môže za drahú elektrinu   Republiková únia zamestnávateľov je oprávnene rozhorčená nad drahou elektrickou energiou pre podnikateľské subjekty. „Súhlasíme s tým, že cena je na Slovensku privysoká a treba podniknúť kroky na odstránenie tohto stavu. S čím sa však stotožniť nemôžeme, je poukazovanie na obnoviteľné zdroje a menovite na fotovoltiku ako na vinníka tohto stavu. Tento argument totiž nie je správny z vecného hľadiska,“ hovorí zastupujúci riaditeľ SAPI Pavel Šimon.   Cenu za dodávky elektrickej energie ovplyvňujú viaceré faktory – cena samotnej elektriny (čiže cena silovej elektriny, čo sú priamo náklady na jej výrobu) a sieťové poplatky, súčasťou ktorých je aj takzvaná tarifa za prevádzkovanie systému (TPS). Súčasťou tejto tarify je Náklady na podporu fotovoltiky naozaj predstavujú súčasť tarify. Opomeňme, že ich súčasnú podobu nastavilo rovnaké vedenie ÚRSO a v podstate aj rovnaká politická reprezentácia.  
  1. Podstatné je, že sa táto položka významne nezvyšuje. Od roku 2009 nastal výrazný pokles novopripájaných kapacít a aj pokles výkupnej ceny za energiu zo slnka na pätinu vtedajšej hodnoty.
  2. Cena silovej elektriny klesla z 90 eur za MWh v roku 2008 na dnešných približne 35 eur za MWh.
Tak ako sa dá ľahko spočítať, že 2 + 2 = 4, dá sa bez problémov zrátať aj nasledovné: Ak je podpora fotovoltiky dnes už zhruba konštantná, cena za elektrinu samotnú výrazne klesá a napriek tomu za jej dodávky platíme viac, potom je zjavne problém niekde inde a nie tam, kam sa snažia poukazovať závery RUZ,“ vysvetľuje Pavel Šimon.   SAPI považuje za dôležité zdôrazniť tieto fakty z troch dôvodov:
  1. V najbližšom čase bude významne narastať počet ľudí, ktorí si budú inštalovať vlastný FV zdroj. Za vlastné prostriedky, bez podpory štátu, nanajvýš s použitím príspevku z eurfondov z programu na to určeného. Títo ľudia nijako nezaťažia peňaženky nás ostatných, preto nie je správne a korektné, aby sa na celú fotovoltiku vrhal tieň ako na vinníka problému.
  2. Toto odvetvie zamestnáva a bude zamestnávať nemálo ľudí.
  3. Ak sa nesprávne určí pôvod resp. pôvodca problému, potom sa tým znemožňuje jeho úspešné riešenie.
  Preto by sa mali hľadať príčiny: „Kto sa díva dlho do Slnka, môžu ho jeho lúče oslepiť. Hľadanie vinníka v slnečnej energii takisto oslepuje a zabraňuje odbornej i laickej verejnosti vidieť skutočné príčiny problémov,“ dodáva zastupujúci riaditeľ SAPI Pavel Šimon. „Veríme, že nejde o zámer. Vítame iniciatívu RUZ na otvorenie odbornej diskusie k problematike ceny elektriny a radi prispejeme k hľadaniu skutočných riešení namiesto poukazovania na nesprávneho vinníka.“

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek