SAPI víta avizovanú reformu TPS

Juraj Vedej

SAPI
30. 01. 2020TLAČOVÁ SPRÁVA

29. január 2020

   

SAPI: TPS nerastie vinou zelenej energie, ale zlej regulácie

 

Ministerstvo hospodárstva SR v utorok, dňa 28.1.2020, zverejnilo zámer reformovať tarifu za prevádzkovanie systému. Podľa ministerstva by sa táto zmena mohla pozitívne odraziť na cene elektriny pre domácnosti a podniky.

 

Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) tvorí viac ako 20% z celkovej ceny elektriny, ktorú platia odberatelia. Tarifa zahŕňa podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET), podporu ťažby domáceho uhlia, výroby elektriny z domáceho uhlia a poplatok pre organizátora krátkodobého trh s elektrinou. Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) vo svojej tlačovej správe mylne uviedlo, že TPS zahŕňa aj odvod na likvidáciu jadra. Odvod na likvidáciu jadra ale do TPS nikdy nepatril a je znepokojujúce, že MH SR o tejto skutočnosti nevie.

 

„Sme radi, že Ministerstvo hospodárstva SR konečne uvažuje nad zmenou TPS, lebo v rámci EÚ sme snáď jediná krajina, ktorá podporu OZE hádže v plnom rozsahu na všetkých spotrebiteľov elektriny. Najväčší podiel na TPS totiž tvorí práve podpora zelenej elektriny, keďže na to je schéma aj určená,“ víta snahu ministerstva Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. „Viaczdrojové financovanie by nás dostalo do väčšieho súladu s legislatívou v iných krajinách EÚ a zároveň by to bolo férovejšie voči spotrebiteľom. Ako vhodný zdroj financovania TPS sa javí navrhované využitie výnosov z predaja emisií CO2, dodáva Karaba.

 

Rastúca TPS nie je vinou výrobcov z OZE

MH SR chce reformou TPS reagovať na dlhodobý rast tarify, ktorý sa odráža na koncových cenách elektrickej energie. Ministerstvo uvádza ako hlavný dôvod zvyšovania TPS neustály nárast počtu výrobcov z OZE a KVET, ktorí poberajú doplatky. Toto tvrdenie ale zelení výrobcovia odmietajú. „Na Slovensku sa kvôli stopstavu už viac než 6 rokov nepripájajú nové zdroje, ktoré by mali vplyv na náklady systému podpory. Zvyšovanie TPS je teda skôr dôsledkom nesprávnej regulácie tarify Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Úrad totiž dlhodobo nezohľadňoval všetky náklady súvisiace s vyplácaním doplatkov,“ upozorňuje Ján Karaba.

 

Proti tvrdeniam MH SR a ÚRSO hovorí, podľa Karabu, aj rast trhovej ceny elektriny od roku 2018, ktorý znižuje podiel doplatkov na garantovaných výkupných cenách a tým aj náklady na podporu. „Ak teda hovoríme o klesajúcich nákladoch na podporu zelených zdrojov, je na mieste otázka, ktoré zložky TPS vlastne rastú. Tu by som rád pripomenul, že regulátor v uplynulom roku rozhodol o navýšení časti systémových nákladov na podporu domáceho uhlia, čo malo, samozrejme, okamžitý negatívny dopad na výšku TPS,“ zdôrazňuje riaditeľ SAPI.

 

 

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Slovensko podpísalo memorandum s japonským výrobcom fotovoltických panelov

Počas pracovnej cesty ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej prišlo i na tému fotovoltiky a jej rozvoja. Pani ministerka totiž podpísala memorandum o porozumení s japonským výrobcom solárnych panelov, spoločnosťou Sekisui Chemical.

14. 02. 2024VIAC

 

MH SR by malo prehodnotiť klimatické ciele v NECP

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vyzýva Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), aby prehodnotilo klimatické ciele stanovené v Národnom energetickom a klimatickom pláne. Plánovaný podiel OZE na domácej spotrebe energie vo výške 23% je podľa asociácie málo ambiciózny, keďže Slovensko má ďaleko vyšší potenciál.

13. 02. 2024VIAC

 

Dôležitá diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky

EURACTIV začiatkom týždňa organizoval ďalšiu zaujímavú diskusiu, tentokrát na tému bariér pri zavádzaní zelených zdrojov na Slovensku. Verejnosť, samosprávy aj firmy vnímajú obnoviteľné zdroje ako cestu k energetickej sebestačnosti a nižším cenám energií, no rozvoj OZE brzdia napríklad regulačné prekážky, nedostatok flexibility sústavy, pomalá digitalizácia a bariéry zdieľania energie.

28. 06. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek