SAPI na pracovnej ceste v Nórsku - správa z pracovnej cesty

Ivana Kukanová
25. 11. 2017Update: O pracovnej ceste si môžete prečítať aj tu.

Správa z pracovnej cesty

Koncom novembra som sa zúčastnila pracovnej cesty do Nórska, ktorej úlohou bolo oboznámenie sa s nórskou filozofiou a prístupom k výskumu a inováciám. Dôležitou súčasťou tejto filozofie je, nepochybne, aj fotovoltika. V prvom rade by som chcela opätovne poďakovať nórskej ambasáde za pozvanie na túto pracovnú cestu - a taktiež Alexandre z OREEC/Green Visits a agentúre Innovation Norway za skvelú skúsenosť. V úvode bolo veľmi poučné pozrieť sa, ako fungujú štátom podporované projekty na rozvoj výskumu a inovácií. Najprv stanovené strategické ciele - a potom rozpracovanie na jednotlivé kroky. Rozhodne vec, ktorú by sme mali aplikovať aj na Slovensku - existujúci plán na vzdelávanie a výskum je na 10 rokov. Teda bez ohľadu na politické zmeny, sa tento plán naprieč rôznymi záujmami bude uplatňovať. Energetický inštitút a jeho zástupca nás veľmi pekne previedol tým, aká je ich filozofia. Pri výskume a hľadaní riešení pre budúcnosť je dôležitá spolupráca. V každom momente je cítiť, že Nóri sa stále uvedomujú, že musia myslieť aj na budúcnosť a silná solidarita, podeliť sa s výsledkami výskumu vrámci sveta. Samozrejme rozpočet pre všetky takéto aktivity je ohromujúci a je zjavné, že Nórsko je naozaj bohatá krajina. Na druhej strane, čo im slúži ku cti, nezaspala na vavrínoch a túto svoju výhodu sa snaží naozaj efektívne využiť. Návšteva skládky odpadu ORAS, v Mogreina - funkčný príklad toho, ako sa dá zabezpečiť neskládkovanie odpadu - a zároveň z časti odpadu si priamo na mieste vyrábať či už teplo alebo elektrinu pre svoju vlastnú spotrebu. Množstvo malých inšpirácií ako komunikovať s občanmi aby boli viac motivovaní k separácii. Okrem odpadkov - však poskytujú aj zeminu pre okolitých farmárov. Romerike bioplynová stanica, Vormsund Po ďalšom presune autom po nórskom vidieku sme navštívili obrovskú bioplynovú stanicu, ktorá len vďaka zvyškom jedál z domácností zásobuje Oslo teplom a navyše vyrobený bioplyn poháňa aj takmer 200 autobusov. Opäť pekný príklad automatizovanej prevádzky, efektívneho využitia zvyškov jedla - príp hnojiva pre farmárov. Táto prevádzka však ešte stále nejde na plný výkon. Druhý deň nás čakali presuny MHD len vrámci Oslo. Fascinujúce je vidieť ranné "špičky". Množstvo áut, ktoré sme videli v uliciach, či na výpadovkách v meste, počtom obyvateľov rovnajúcom sa Bratislave bolo asi také, ako keď je v Bratislave víkend, či sú sviatky a teda mesto je vyľudnené. Opäť príklad toho, že keď sa rozhodli urobiť zo svojho hlavného mesta zelené mesto, našli spôsoby ako na to. Samozrejme, hlavným hnacím motorom sú vysoké dane, či priamo rušenie parkovacích miest v meste - ale aj mýto pri vstupe do mesta. Musím však konštatovať, že taký pocit slobody a pohody v uliciach akéhokoľvek hlavného mesta som nezažila asi od detstva, keď áut bolo málo. Na druhej strane je tu perfektne fungujúca sieť MHD. ANTEC Biogas Stretnutie, ktoré má veľmi blízko k Slovensku. Ich prvý pilotný bioreaktor je totiž inštalovaný v obci Koliňany pri Nitre od tohto roka. V zásade veľmi jednoduchá myšlienka bude mať zrejme veľký dopad na vývoj a efektivitu v sektore bioplynu. "Cibuľový" reaktor dokáže rýchlejšie a efektívnejšie vyrábať metán ako klasické reaktory. BIOMIMICRY Norway Je startupový projekt. Jeho zakladateľ Michel je vyštudovaný strojársky inžinier. Po práci v naftovom priemysle sa rozhodol pracovať pre inovácie inšpirujúce sa prírodou a uľahčujúce nám či už podnikanie alebo celé projekty. Aktuálne spolupracuje na zaujímavej záhrade uprostred mesta, ktorá by mala priniesť mestským ľuďom určitú sebestačnosť počas celého roka. Projekt je špeciálne dizajnovaný na tvrdé prírodné podmienky Nórska, kde nie je ani dostatok slnečného svetla a takmer všetko sú nútení si dovážať. FUTUREBUILT Zelené budovy taktiež nie sú v Nórsku novinka. Opätovne fascinujúca iniciatíva dvoch architektov, ktorí sa rozhodli začať pracovať so zelenými budovami - nastaviť parametre pre takéto stavby - a požiadať o podporu vládu/lokálne autority ako mesto Oslo a pod. A v súčasnosti sú v pozícii poradcov pre záujemcov o takéto projekty  a hlavne promotérmi zeleného stavania, keď sa snažia developerov presviedčať o dlhodobej výhodnosti pre takéto projekty. Absolútnou novinkou pre mňa bolo poznanie, že sa už pokúšajú o tzv. fossil free construction side.  Teda, aj mechanizmy, ktoré sa podieľajú na výstavbe či rekonštrukciách prechádzajú do režimu elektromobility, ak je to možné. Oslo City department for Social Service Buildings Správa budov mesta Oslo - poučná prezentácia aj o verejnom obstarávaní - alebo keď jediným kritériom nemá byť cena. Verejné budovy sa stavajú a rekonštruujú už podľa pasívnych princípov. Mesto má na tieto budovy vyčlenený obrovský budget - len pre nasledujúcich 6 rokov - avšak zdá sa, že využitý bude nadmieru efektívne. Kritériom je samozrejme aj úspora energií do budúcna. Teším sa na budúcoročnú spoluprácu s Innovation Norway. Je to dobrý spôsob, ako propagovať dobré myšlienky  a hlavne, zobrať časť nórskej filozofie a objaviť záujem o budúcnosť aj na Slovensku. O dianí a možnostiach ohľadom čerpania nórskych fondov budeme určite informovať, tak, aby zaujímavé myšlienky v spolupráci Slovenska s Nórskom boli podporené a realizované.  Veronika Galeková   Ak Vás táto téma zaujíma, prečítajte si aj rozhovor s nórskou veľvyslankyňou: "Nórska veľvyslankyňa: Chceme pomôcť Slovensku k zelenej ekonomike"   Pôvodná správa: Je nám veľkou cťou, že SAPI obdržalo spolu s MH SR a Výskumnou agentúrou pozvanie od Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike a agentúry Innovation Norway do pracovnej skupiny, ktorej cieľom je oboznámenie sa s nórskymi firmami a programom podpory nórskych zahraničných investícií. SAPI bude na pracovnej ceste do Nórska zastupovať riaditeľka Veronika Galeková. Na programe je predstavenie agentúr Innovation Norway, či Research Council Norway a ich úloh v procese získavanie grantov v rámci jednotlivých programových období. Samotné prezentácie sa budú venovať úlohe klastrov ako hnacích motorov inovácií a rastu, výsledkom práce nórskeho Institute for Energy Technology, či manažmentu odpadov. Druhý deň pracovnej cesty bude venovaný zeleným budovám a jeho súčasťou budú prezentácie a praktické ukážky budov v Nórsku. Výsledkom spoločnej práce bude workshop, na ktorom spoločne zástupcovia nórskej strany a slovenskí členovia pracovnej skupiny predstavia nové možnosti vzájomnej spolupráce a to nie len v oblasti energetiky. Sme nesmierne radi, že sa tejto veľkej a zaujímavej aktivity môžeme zúčastniť a prispieť k jej úspešnej exekúcii. Workshop sa uskutoční na jar budúceho roku, no ak máte záujem sa zúčastniť, môžete nás kontaktovať už teraz.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek