Aktualizácia 20150102 - Prvý krok proti neoprávnenému postupu distribučiek

Pavel Šimon
19. 12. 2014Aktualizácia 20150102: Zmena listu na SSE-D na aktuálny po ich oznámení o strate podpory. Aktualizácia 20141223: pridaný vzor listu na úrad pre výrobcov z VSD a ZSD. Aktualizácie 20131221: Opravené listy na ZSD a pridaný list na SSE-D. V poslednom týždni nám Slovákom nachystali polo štátne regionálne distribučky skorý vianočný darček. Avšak darček hodný tých najzlobivejších detí. O čo ide: distribučky začali rozosielať výrobcom elektriny z OZE a KVET oznámenie o zastavení podpory na rok 2015 z dôvodu porušení zákona. O čo ide: Výrobca elektriny mal vždy povinnosť (§4 odsek (2) písmeno c.) oznámiť ÚRSO a RDS záujem o uplatnenie podpory a predpokladanú výšku výroby na nasledujúci rok do 15. 8. kalendárneho roka. Do 31. 12. 2013 bolo v odseku (3) písane, že ak si nesplní povinnosti podľa §4 odsek (2) písmeno a. a b. stráca nárok na podporu výkupom na straty. Novelou 382/2013 sa ale odsek (3) zmenil na znenie, že ak si nesplní povinnosti podľa odseku (2) tak stráca podporu výkupom elektriny a doplatkom na ďalší kalendárny rok.   Toto teraz distribučky (v útorok VSD, štvrtok ZSDis, SSE asi bude nasledovať) začínajú používať ako argument a posielajú oznámenie, že výrobcom musí byť zmenená existujúca zmluva a posielajú dodatok na rok 2015 s výkupom elektriny iba na základe aktuálnej ceny elektriny.   Celé je to protizákonné, lebo:
  1. Zákon 382/2013 nezmenil iba §4 odsek (3), ale pridal aj §18 e - "§ 18e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014: (1) Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov."
  2. Podľa ustálenej právne praxe sa "(3) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosti podľa odseku 2," musí vykladať ako všetky povinnosti, nie len jedna z mnohých.
  3. Výška sankcie za nesplnenie nepatrnej administratívnej povinnosti je neprimeraná, likvidačná a proti ústavná. ÚRSO má v svojom zákone úroveň pokút od 500 € až do 100 000 €. Tých 100 000€ je za veľmi vážne porušenia. Sankcia podľa §4 ods. (3) je aj 1 000 000 € (BPS) a viac. Čo hrubo prekračuje adekvátnosť.
  4. RDS majú s výrobcami podpísané dlhodobé zmluvy na výkup elektriny na straty a doplatok. Väčšina z nich sa nanovo podpisovala tento rok, a teda sa to dá považovať za oznámenie podľa § 4 ods. (2) písm. c. Zákon nestanovuje formu ako má byť oznámené, a teda aj toto sa dá považovať za oznámenie. Navyše RDS má preľad koľko ktorý výrobca výrába a teda vie pomerne presne koľko bude asi vyrábať na budúci rok.
  Argument 4. je iba pomocný, ale ukazuje, že celý odsek zákona (3) je iba na šikanovanie a je v zákone najmä na tento účel. Ústavný súd v normálnej krajine by ho musel zrušiť.   Dosah: Týka sa to vraj viac ako poloviny výrobcov, od 2 kW až po tie 4 MW, týka sa to bioplyniek, ale aj kombinovanej výroby. Pre väčšinu to bude znamenať krach nie len samotného výrobcu, ale aj ich materských firiem. To sú aj PD aj výrobné podniky a reálne sú ohrozené tisícky ľudí v desiatkach až stovkách firiem.   SAPI v spolupráci s renomovanými právnikmi pripravila vzorový list ako odpoveď na túto akciu distribučiek. Odporúčam si ho prečítať, doplniť svoje údaje a

22. 12. 2014 by ste ho mali o 10:00 doručiť na jednotlivé regionálne distribučné spoločnosti v Bratislave, Košiciach aj Žiline.

Vzhľadom na krátkosť času nemôžeme zorganizovať protestné zhromaždenie, to je potreba nahlásiť 7 dní dopredu. Takže neorganizujeme zhromaždenie, len vás chceme vo vašom záujme požiadať aby ste v pondelok o 10:00 doniesli na podateľne RDS váš list. A nakoľko je to vec vážna, mali by ste na podateľňu prísť so svedkami – to zabezpečí dokázateľné odovzdanie. Ak budete mať svedkov doručenia aj viac, viac to zaváži.

Náš hlavný cieľ je ukázať, že:
  1. Je to zlodejstvo mimo zákona
  2. Týka sa to reálnych firiem produkujúcich a zamestnávajúcich tisíce ľudí - nie je to o pár "solárníkoch"
  3. Sú tým ohrozené pracovné miesta ale aj banky
  4. Dnes ide o takéto porušenie zákona pološtátnou firmou s podporou štátneho orgánu a zajtra bude daň zo vzduchu, okien, a ja neviem čoho
  5. Dodržiavať zákon musia všetci a a tiež celý zákon.
  6. Zákony majú ľudom pomáhať a nie ich ruinovať
Znenie návrhu listu je tu:

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek