Prečo používame meter, kilogram a sekundu? Prečo je súdnictvo iné?

Pavel Šimon
12. 06. 2015Pán Poláček, ako jeden z advokátov zastupujúcich okradnutých výrobcov z OZE a KVET, je citovaný v súhrnnom článku o súdoch a predbežných opatreniach v kauze Akcia 1508 napísaným na Energua.DennikN.sk. Čísla si prečítate v odkazovanom článku, mňa však už dlhú dobu zaráža nejednotnosť výkladu toho istého zákona.

Tri regióny a tri rozdielne prístupy k zákonu

Tej istej veci okolo okradnutých takmer 1200 rozhodujú iba tri okresné súdy - Košice, Žilina a Bratislava. Podľa toho, ktorá z troch distribučiek si protiprávne prisvojila úlohu na ktorú nemá právo. A sú u tri rozdielne prístupy. Východ v prevažnej väčšine vydával predbežné opatrenia, stred naopak v prevážne väčšie predbežné opatrenia zamietať a západ sa rozhodol zamlčovať rozhodnutia. Rozhodujú o tom istom probléme, o tej istej legislatíve, o tých istých zmluvách - podpora OZE a KVET podľa jednotného zákona. ÚRSO dáva rado príklad s autom a porušením predpisov.Ak ho teda použijeme, tak na východe ak pôjdete cez obec 70 km/h, je to prevážne porušenie predpisov. Ak sa to stane na strede Slovenska, prevážne to porušenie nie je, a na západe Slovenska sa o prekročení rýchlosti nehovorí.

Jeden súd, jedna podstata - iné rozhodnutia?

Keď pôjdeme do tých troch regiónoch samostatne: o kapitolu vyššie so použil slovo prevážne - súd v Košicaich o tej istej podstate nerozhoduje jednotne. Väčšine áno, ale niektorým nie. Takisto súd v Žiline, akurát naopak - väčšine nie a niektorým áno. Jediný súd v Bratislave má rovnaký meter - ale nevieme či voči výrobcom - vieme len, že voči nám nič nepovie. Asi hrozí ohrozenie národnej bezpečnosti a teda je veci utajovať.

Prečo používame meter, kilogram a sekundu?

Aby som sa vrátil k otázke z nadpisu: sústava metr-kilogram-sekunda (MKS), bola zavedená počas Veľkej francúzskej revolúcie (1789 až 1799), z tejto sústavy potom v roku 1960 vznikla sústava SI - Medzinárodná sústava jednotiek. Asi každý chápe prečo je potreba mať jednotný meter alebo kilogram. Len si skúste predstaviť, že by bol východoslovenský kilogram - povedzme niekde okolo 0,9 kg medzinárodného, podľa nálady predávajúceho, stredoslovenský meter - povedzme 0,1 kg toho medzinárodného, a západoslovenský kilogram o tom by sme nevedeli koľko vlastne má - lebo by to bolo tajné. Príde vám to absurdné - veď to aj je absurdné. Ale pri našich súdoch to tak je. Okresné súdy vydávajú v tej istej podstate rozdielne rozhodnutia, krajské súdy ich rozhodnutia rozdielne menia a najvyšší nad nimi - Najvyšší súd SR - ten sa radšej pozerá inde. Ak sa vám to zdá čudné a pre tých čo neboli tento rok okradnutí, smiešne - bolo by to tak keby nešlo o reálnych ľudí, o reálne osudy a skutočných žijúcich. Takto je to tragické. Keď som bol do včera na výstave Intersolar, vedel som, že ak si chcem premerať exponát, môžem vytiahnuť môj slovenský meter a budem vedieť, že ak si niečo odmeriam je to podľa toho istého metra ako hovorili Nemci, Číňania aj Američania.

Záver?

Ak chceme aby sa aj na Slovensku používali praktiky súčasnej civilizácie a nie z dôb hlboko minulých poďme vyjadriť svoju vôľu nielen na území Európy bývať, ale skutočne aj podľa európskych kritérií slušného života žiť. Poďme to "vrchnosti" povedať - 23. 6. je v Bratislave protest. Ukážme, že je dosť rozdielnych kritérií pre rovnakých Slovákov.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek