14.11 sa uskutočnil výročný seminár FOTOVOLTIKA A OZE V ROKU 2017, ďakujeme za Vašu účasť!

Veronika Galeková
14. 10. 2016Vážení priaznivci OZE, 14.11.2016 sa uskutočnil seminár FOTOVOLTIKA A OZE V ROKU 2017. Ďakujeme za Vašú účasť! Prezentácie a report zo seminára pripojíme čoskoro, už teraz však môžeme skonštatovať, že sa seminár vydaril a veríme, že prídete aj budúci rok!
Pozvánka (informácie z pred konania seminára): Aktuálne otázky, problémy a trendy vo fotovoltike budú predmetom 6. výročného semináru SAPI s názvom FOTOVOLTIKA A OZE V ROKU 2017. Aktuálny ročník bude prelomový hneď v niekoľkých rovinách. V prvom bloku semináru vystúpia zástupcovia SIEA (Kvetoslava Šoltésová a Michal Ilovič), aby ponúkli pohľad organizácie, ktorá zastrešuje intenzívne diskutovaný program Zelená domácnostiam. Nikde inde sa v blízkej budúcnosti nenaskytne možnosť dozvedieť sa toľko o programe Zelená domácnostiam priamo od zástupcov SIEA. V závere bloku bude dostatočný priestor na diskusiu. Najočakávanejším bodom konferencie bude druhý blok, v ktorom sa za rečníckym pultom seminára SAPI vystriedajú zástupcovia ZSDIS (Tomáš Šipoš), VSD (Branislav Sušila), OKTE (Alexander Lojt) aby hovorili o legislatívnom prostredí OZE v kontexte novelizácie zákona č. 309/2009. Dnes (11.11.2016) okolo druhej hodiny poobede sme dostali mail, že zástupcovia ÚRSO sa nebudú môcť zúčastniť nášho semináru z dôvodu neodkladných povinností. Za zmenu v programe sa ospravedlňujeme a budeme sa snažiť aj naďalej získať zástupcov ÚRSO pre naše budúce akcie. Seminár je práve v roku Predsedníctva SR v Rade EU prvý raz organizovaný v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku. Tretí blok bude preto venovaný tzv. zimnému energetickému balíčku EK a jeho prínosu pre OZE, aktuálnej energetickej politike Bruselu a dôsledkom pre SR. Tretí blok načrtne aj nové vzťahy medzi spotrebiteľmi a výrobcami a vysvetlí pojem „prosumer“. V rámci bloku vystúpi ekonomický radca Zastúpenia Európskej komisie v SR, pani Lívia Vašáková, poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec, Branislav Sušila (innogy), Veronika Galeková (SAPI). Vstup na tretí blok je voľný pre odbornú aj širokú verejnosť, z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti je však potrebné sa vopred prihlásiť. Podujatie prebehne už tradične v bratislavskom Technopole, no kvôli nášmu vzácnemu hosťovi zároveň aj netradične v pondelok, 14. novembra 2016.

Registrácia uzavretá!                                                                                   


Finálny program seminára:

1. Blok - Praktický blok: Zelená domácnostiam a trendy vo fotovoltike (moderuje Veronika Galeková SAPI)

                                                                                                                                                         8:15 - 9:00         Prezencia a ranná káva 9:00 - 9:05         Otvorenie seminára: Veronika Galeková (SAPI) 9:05 - 9:30         Štrukturálne fondy pre domácnosti - cesta a ciele: Kvetoslava Šoltésová (SIEA) 9:30 - 9:50         Zelená domácnostiam v praxi: Michal Ilovič (SIEA) 9:50 - 10:15       Pohľad SAPI na program Zelená domácnostiam: Róbert Leicht (SAPI) 10:15 - 10:40     Diskusia o programe Zelená domácnostiam 10:40 - 11:00     Fotovoltika sa stáva pilierom svetovej energetiky: Marcel Šúri (SolarGIS) 11:00 - 11:15     Komerčná prezentácia Náhradné diely: Dostupnosť komponentov a reklamácia panelov:                         Ing. Miroslav Simek (Photon Energy s.r.o. - hlavný partner)                                                                                                                               11:15 - 11:30     Prestávka na občerstvenie

2. Blok - Legislatívne prostredie v OZE, fungovanie energetického trhu (moderuje Ján Karaba SAPI)

  11:30 - 11:50     Činnosť OKTE a aktuálne údaje o energetickom trhu: Peter Čulen (OKTE) 11:50 - 13:00     Moderovaná diskusia o legislatívnom prostedí OZE: Tomáš Šipoš (ZSDIS), Branislav Sušila                                           (VSD), Peter Čulen (OKTE), Ján Karaba (SAPI) 13:00 - 14:00     Obed - Technopol

3. Blok - Energetická únia a dizajn trhu (blok v spolupráci s Európskym                       parlamentom moderuje Pavol Szalai – EurActiv)

  14:00 - 14:30     Cesta k energetickej únii: Lívia Vašáková (Zastúpenie Európskej komisie v SR) 14:30 - 14:50     Pohľad na projekt energetickej únie a nové smernice: Ivan Štefanec (Európsky parlament)                                                                                                                                                    14:50 - 16:30     Moderovaná diskusia: Lívia Vašáková (Zastúpenie Európskej komisie v SR), Ivan Štefanec                                           (poslanec Európskeho parlamentu), Branislav Sušila (Innogy), Veronika Galeková (SAPI)  
Cena 75,-eur bez DPH zahŕňa vstupné a občerstvenie, vrátane obeda. Členovia SAPI majú tradične zľavu 30% zo vstupného. Registrácia uzavretá!         Teším sa na stretnutie s Vami opäť po roku!

Veronika Galeková riaditeľka SAPI


V spolupráci s:

ep-signature-rgb_sk

Hlavní partneri:

Photon Energy
Respect logo 340x130 blue
  logo-polacek-partners claim-3

Mediálni partneri:

http://www.energie-portal.sk/
1EnergiaWeb banner 600x208
logo-svetle-bez-n
logo_euractiv_sk_rgb

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek